You are here

Nove priložnosti za sodelovanje v URBACT akcijskih omrežjih

Edited on

27 March 2019

Poziv mest za oblikovanje URBACT akcijskih omrežij se bliža h koncu. Rok za prijave omrežij je namreč 17. april 2019, ob 15.00 CET.

URBACT išče do 23 novih akcijskih omrežij, v katerih bodo evropska mesta iskala rešitve za pogoste urbane izzive. Omrežja združujejo do 10 partnerjev iz različnih evropskih držav, ki izmenjujejo izkušnje in se učijo eno od drugega. Partnerji bodo razvili celostne akcijske načrte (integrated action plans) in bodo lahko nekaj manjših rešitev preizkusili v svojih mestih. Vse to bodo partnerji dosegli s povezovanjem lokalnih deležnikov in sodelovanjem v mednarodnem partnerstvu. Več o metodi URBACT

 

Prejeli smo predloge za sodelovanje slovenskih mest v URBACT akcijskih omrežjih

 

Nekatera evropska mesta so izkazala interes za sodelovanje s slovenskimi mesti. Prejeli smo naslednje pozive:

 

 • Haarlem (Nizozemska): mesto išče partnerje za oblikovanje omrežja o inovativnih in trajnostnih javnih naročil za cestna dela. Haarlem bo glavni partner tega partnerstva, katero temelji na izmenjavi znanja o javnih naročilih za trajnostna cestna dela, kjer so ceste zgrajene iz trajnostnih materialov, ki omogočajo zaprto verigo energije in materiala in se lahko prilagodijo podnebnih spremembam v urbanih okoljih. Kontakt: Valentina Schippers-Opejko, vopejko@haarlem.nl  

 

 • Alphen aan de Rijn (Nizozemska): Mesto išče partnerje za omrežje, katerega glavna tema bo lokalna demokracija, bogastvo lokalnih skupnosti in socialna inovacija. Kontakt: Benjamina Boona,  benjamin.boon@platform31.nl

 

 • Medobčinska skupnost regije Coimbra (Portugalska): regija želi oblikovati omrežje, ker želi podpreti in okrepiti teritorialni sistem preskrbe s hrano evropskih mest, ki se zanimajo za širitev svoje lokalne prehranske politike na širše območje, skozi participatorni proces, ki vključuje oblikovanje strategije ali akcijskega načrta. Želijo se povezati s skupino mest, ki imajo izkušnje na tem področju ali vsaj politično podporo in so pripravljene stopiti v akcijo. Kontakt: Vera Lopes,  vera.lopes@cim-regiaodecoimbra.pt

 

 • Regija Abruzzo (Italija): zveza regije (128.000 prebivalcev) išče linearna obalna mesta (s prioriteto tistih iz manj razvitih regij), ki se srečujejo s problemi in izzivi obvladovanja tveganja (idrogeološkega, pozidave in rabe tal,...) v kompleksnem urbanem obalnem sistemu. Kontakt: Maura Vannija,  m.vanni@civica.cc

 

 • Daugavpils (Latvija): Namen akcijskega omrežja bo oblikovanje evropske mreže družinam prijaznih mest in s to pobudo ustvariti "znamko" za mesta v EU. Kontakt: Jolanta Uzulina,  jolanta.uzulina@daugavpils.lv  (datum prijave mest za sodelovanje v omrežju je 4.1.2019)

 

 • Petrinja (Hrvaška): Mesto išče vodilnega partnerja za omrežje, ki se želi vzpostaviti mrežo akcijskega načrtovanja trajnostne mobilnosti v mestih, s poudarkov na aktivnih oblikah mobilnosti. Kontakt: Vlasta Vuglec, okolis@petrinja.hr 

 

 • Ivrea (Italija): Omrežje želi promovirati trajnostni urbani razvoj skozi oživitev industrijske dediščine in naravno bogastvo. Kontakt: Cinzia Zugolaro, info@sferalab.it 

 

 • Siena (Italija): Omrežje želi oblikovati mesta, ki bodo dostopna za trajnostne rešitve v prometu. Kontakt: Iuri Bruni, iuri.bruni@comune.siena.it

 

 • Lille Metropole (Francija): Omrežje išče mesta, ki jih zanima razvoj in oblikovanje rešitev v priprajšanih območjih. Mestom zelijo omogočiti izmenjavo znanja,
  znanja in najboljših praks v zvezi z uporabo metod načrtovanja v procesu oblikovanja politik. Kontakt: Perrine Ezelin, pezelin@lillemetropole.fr

 

 • Rumia (Poljska): Omrežje je namenjeno izmenjavi znanj o tem kako se izvajajo naložbe javno-zasebnih partnerstev v večjih mestih. Kontakt: Aldo Vargas-Tetmajer, aldo.vargas@zmp.poznan.pl

 

 

Več možnosti za sodelovanje v URBACT akcijskih omrežjih

Ob zgoraj naštetih pozivih za sodelovanje ima še veliko drugih partnerstev odprte pozive k sodelovanju mest. Orodje za iskanje partnerjev URBACT Partner Search Tool vam bo v pomoč pri iskanju omrežij v okviru razpisa za akcijska omrežja. Pobrskajte po seznamu idej, uporabite filtre ali iščite po ključnih besedah.

Vsaka projektna ideja ima svojo stran z več informacijami o politiki, ki se je želi nasloviti. Tam boste našli tudi kontaktne podatke o mestih, da lahko izrazite svoje zanimanje.

Če imate z orodjem Partner Search Tool kakršne koli tehnične težave, se obrnite na: web-support@urbact.eu
Opomba: Projektne ideje so izključno odgovornost mest. URBACT ni odgovoren za njihovo ustreznost ali kakovost njihove vsebine.

 


Ste se že pridružili kateremu izmed URBACT akcijskih omrežij? Ga morda vi oblikujete?

V primeru, da ste se že dogovorili oziroma ste v dogovoru za sodelovanje v katerem izmed omrežij, bi to želeli vedeti. V tem primeru prosimo, če izpolnite obrazec.