You are here

Nowy nabór na projekty w Urban Innovative Actions

Edited on

22 October 2018
Read time: 1 minute

Inicjatywa UIA ogłosiła czwarty nabór na innowacyjne projekty miejskie. Budżet tego rozdania to około 80-100 milionów Euro z EFRR. Wnioski można składać od 15 października 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. godz. 14:00.

Głównym celem inicjatywy UIA jest zapewnienie władzom miejskim w całej Europie przestrzeni i środków służących wypróbowaniu śmiałych i nietestowanych jeszcze koncepcji rozwiązywania wzajemnie powiązanych ze sobą wyzwań oraz eksperymentalne sprawdzenie, jak dobrze odpowiadają one złożonej rzeczywistości. W ramach inicjatywy UIA mogą być wspierane pilotażowe projekty zbyt nowatorskie, aby mogły uzyskać finansowanie ze źródeł konwencjonalnych, pod warunkiem, że będą one wysoce innowacyjne i eksperymentalne.

 

Tym razem projekty można składać w ramach czterech obszarów tematycznych:

 Ocena projektów będzie opierać na pięciu kryteriach:

  • Innowacyjność
  • Partycypacja
  • Mierzalność wyników
  • Wysoka jakość
  • Możliwość transferu

Do udziału w naborze zapraszamy organizacje reprezentujące miasta lub zwarte obszary miejskie wraz z przedmieściami mające co najmniej  50 tys. mieszańców, które legitymizują się formą prawną stowarzyszenia lub jednostki władz miejskich lokalnych organów administracyjnych.

Zakres wymagań i obowiązków czwartego naboru dostępny jest w języku polskim. Więcej informacji na stronie naboru inicjatywy https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals.

Warto zauważyć, że tematy pokrywają się z tematami partnerstw Europejskiej Agendy Miejskiej, choć nazwy są formułowane nieco inaczej w programie UIA, niż w oficjalnej nomenklaturze nazw partnerstw w Ministerstwach w Polsce.