You are here

Nya digitala möjligheter i Ånge

Edited on

27 September 2019
Read time: 4 mins

I juni 2019 antogs 23 nya URBACT Action Planning nätverk 2019+ och svenska kommuner deltar i tre av dessa nya nätverk. Denna artikelserie samlar de svenska kommunernas förväntningar på det kommande arbetet. Första intervjun var med Umeå kommun, som ska vara lead-partner för nätverket Gendered Landscapes. Nedanför kan du läsa om hur Ånge kommun tillsammans med andra europeiska kommuner, med liknande förutsättningar, ska arbeta fram metoder för att ta tillvara på möjligheterna med Internet of Things (IoT).

Petra Malmberg är IT-chef och IT-strateg på Ånge kommun och kommer att projektleda det lokala arbetet i Ånge med URBACT-nätverket IoTxChange. Till hjälp har hon ett digitaliseringsteam med representanter från alla kommunens förvaltningar. - Vi fick tips om nätverket av vår koordinator på kommunförbundet Västernorrland. Hela ansökningsprocessen tog sedan inte mer än en vecka, mycket tack vare att vi är liten organisation och att vi jobbar så nära varandra berättar Petra Malmberg. Hon berättar också att ansökningsprocessen var smidig och anpassad även för kommuner med mindre erfarenhet av att ansöka till liknande projekt, vilket hon såg som väldigt positivt. Efter att projektet hade godkänts fick de hjälp av den svenska URBACT kontaktpunkten för att få handledning i nätverkets villkor och hur arbetet framåt skulle organiseras. Att få personlig handledning tidigt i projektet uppfattades även som en trygghet i arbetet framåt.

I den lokala URBACT-gruppen kommer det kommunala stadsnätet ServaNet att ingå som just nu satsar på att tillhandahålla IoT-tjänster. De har även kontaktat Mittuniversitetet som redan är involverade i flera IoT-projekt, bland annat i Sundsvall där de jobbat med smarta underhållslösningar i stadsrummet. Petra Malmberg ser projektet som en möjlighet att få in kunskap i organisationen och fördjupa förståelsen för hur IoT kan vara en del av kommunens digitaliseringsresa. Hon förväntar sig att nätverket ska bidra med kunskap kring arbetsmetoder för att involvera både politiker och invånare i projektet. Tanken är att samla idéer och åsikter om kommunens digitala utveckling.

- Inom digitaliseringsteamet behöver vi även komma överens om vilka ämnesområden vi ska satsa på och var utvecklingen inom IoT kan göra störst nytta för oss i Ånge kommun berättar Petra Malmberg. Hon tillägger att hon ser fram emot mötet med de andra deltagarna i nätverket som sker i oktober och att det ska bli spännande att höra hur de tänker kring användningsområden för IoT utifrån deras specifika förutsättningar. Att det är fokus på just mindre städer ser hon som positivt då fokus oftast ligger på de större städerna och hon vill utforska hur även mindre kommuner kan ligga långt fram i den digitala utvecklingen. På frågan om vad målet med projektet är så säger Petra Malmberg att hon hoppas att projektet kan leda till nya finansieringslösningar för satsningar på digitalisering i kommunen. Långsiktigt tänker hon att möjligheten att testa ny teknik förbereder dem på framtida utmaningar och ett eventuellt nationellt ramverk eller en plattform för hanteringen av data i offentlig sektor.

De största utmaningarna som vi ser för kommunen är en åldrande befolkning, minskande invånarantal och långa avstånd. Samtidigt behöver vi även tillgodose kompetensbehovet i framtiden och hoppas kunna hitta effektiviseringslösningar med hjälp av digitalisering och IoT. - Kan vi till exempel dra ner på resandet vinner vi mycket, inte minst gällande hållbarhet säger Petra Malmberg. Förhoppningen är att på lång sikt kunna effektivisera verksamheten och de resurser som kommunen har idag. Genom att använda oss av data och IoT kan vi till exempel fokusera på de insatser som faktiskt behövs. Vi skulle kunna förutsäga mycket av arbetet och vara proaktiva i vår service till medborgarna. Det handlar om att tänka nytt och att bryta gamla mönster i förvaltningen vilket kan leda till en bättre resursanvändning för kommunen enligt Petra Malmberg. Hon tror att det finns stora genomförandemöjligheter i små kommuner som Ånge där det är korta beslutsvägar och relativt enkelt att testa saker och få stöd internt. - Att delta i URBACT-nätverket kommer därför att vara inspirerande både för den digitala utvecklingen och för kommunen som organisation, avslutar Petra Malmberg.

Du kan läsa mer om URBACT-programmet på www.urbact.eu eller kontakta Tillväxtverket, som är nationell kontaktpunkt för URBACT-programmet i Sverige.

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.