You are here

Ożywianie małych miast - „Zróbmy z tego priorytet!”

Edited on

09 October 2019
Read time: 2 minutes

Jak małe miasta mogą się obecnie rozwijać? URBACT, europejski program współpracy który zmienia miasta na lepsze pragnie zwrócić szczególną uwagę na szereg lokalnych działań, które ożywiają małe i średnie miasta.

Począwszy od unikalnych doświadczeń zakupowych, lokalnych specjałów i wydarzeń kulturalnych, aż po silne zaangażowanie społeczne i zachęty finansowe, mniejsze miasta szukają sposobów na podtrzymanie atrakcyjności i przekonanie do siebie wystarczającej liczby przedsiębiorstw, uzdolnionych pracowników i turystów, aby przeciwdziałać przyciągającej sile dużych miast.

Na przestrzeni lat, wiele małych miast wzięło udział w sieciach URBACT. Niewielkie ośrodki miejskie współpracując w ramach Lokalnych Grup URBACT, wykorzystywały wspólnie opracowaną wiedzę w celu znalezienia trwałych, międzysektorowych rozwiązań problemów, takich jak: opustoszałe główne ulice, znikające miejsca pracy, czy starzenie się ludności.

Sieci URBACT, takie jak: RetaiLink , Agri-Urban i City Center Doctor podzieliły się swoimi rozwiązaniami na konferencji Vitality of Smaller Cities w Barcelonie (ES). Wydarzenie zgromadziło burmistrzów, urzędników, badaczy i praktyków miejskich z 23 krajów, aby zbadać sposoby w jakie można ożywić centra miast, zwiększyć popyt na lokalne produkty i sprawić, by mniejsze miasta stały się ważne. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z wydarzenia opatrzonym studiami przypadków i zaleceniami dotyczącymi polityk miejskich.

Dlaczego mniejsze miasta są takie ważne?

„Małe miasta odpowiadają za spójność terytorialną Europy. Pełnią bardzo ważną rolę. Są rozsiane po całym kontynencie i mogą dostarczać usługi będąc najbliżej obywateli” - powiedział Emmanuel Moulin, dyrektor sekretariatu URBACT. „Europa może zrobić więcej dla małych miast. Czasami skupia się tylko na dużych metropoliach, opierając się na przekonaniu, że są motorem rozwoju gospodarczego. Uważam, że Europa potrzebuje zrównoważonego rozwoju terytorialnego i powinna w większym stopniu wspierać mniejsze miasta.”

 

                   

Większe, bardziej znane miasta mogą pełnić rolę głównych punktów rozwoju gospodarczego i innowacji. Dzięki potencjałowi aglomeracji i znacznym inwestycjom infrastrukturalnym mogą mieć wyraźną przewagę nad małymi i średnimi miastami.

Jednak w Agendzie Miejskiej UE uznaje się, że obszary miejskie każdej wielkości mogą pobudzać wzrost, tworzyć miejsca pracy dla obywateli i zwiększać konkurencyjność Europy w zglobalizowanej gospodarce. Jak mówił holenderski Urban Envoy (”Wysłannik Miast” - przedstawiciel Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Holandii ds. miast) Nicolas Beets: „Unia Europejska istnieje dla swoich obywateli, a co najmniej 40% z nich mieszka w małych i średnich miastach”.

Ustanawiając Agendę Miejską UE w 2016 r., w Pakcie Amsterdamskim stwierdzono, że chociaż wyzwania miejskie mają coraz bardziej lokalny charakter to wymagają „rozwiązań opartych na bardziej ogólnym, całościowym podejściu terytorialnym (włączającym kwestie powiązań miejsko-wiejskich) oraz współpracy w ramach funkcjonalnych obszarów miejskich”. Pakt wzywa władze miejskie do „współpracy na obszarach funkcjonalnych oraz z otaczającymi je regionami, łącząc i wzmacniając polityki terytorialne i miejskie”, ponieważ rozwiązania miejskie mogą przynieść szersze korzyści terytorialne.

Oto zaledwie kilka zbiorów materiałów inspirowanych programem URBACT, dla miast o zróżnicowanych kształtach i rozmiarach

 

„URBACT to wyjątkowy program, otwarty dla wszystkich europejskich miast niezależnie od wielkości i położenia geograficznego”, mówi Nuala Morgan, szefowa działu Kapitalizacji i Komunikacji URBACT. „Mniejsze miasta często nie dysponują zasobami swoich większych sąsiadów, umożliwiającymi im na uczestnictwo w programach UE i innych inicjatywach miejskich, dlatego ważne jest, aby URBACT pomagał im doskonalić swoje umiejętności.”

 

Amy Labarrière