You are here

Odborníci na OECD LEED Fóru jednali v Praze o růstu produktivity i ve vztahu ke globalizaci

Edited on

22 May 2017
Read time: 1 minute

V pražském Slovanském domě se konalo 13. výroční zasedání OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) LEED Fóra o partnerství a místním rozvoji. Tématem letošního setkání byl růst produktivity, tvorba pracovních míst a inkluze.

V rámci setkání OECD LEED Fóra proběhla celá řada odborných seminářů, workshopů a prezentací. Fórum zahájil náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád a Mari Kiviniemi, zástupkyně generálního tajemníka organizace OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Mezi hlavními tématy zasedání byl například regionální rozvoj ve vztahu ke globalizaci, posílení produktivity, vytváření pracovních míst a začleňování prostřednictvím zaměstnanosti a znalostí či dopady integrovaných přístupů na místní společnost.

OECD LEED Fórum o partnerství a místním rozvoji je síť odborníků s více než 3500 členy z 65 zemí. Tato síť zahrnuje partnery z veřejné správy, měst, regionálních rozvojových agentur, úřadů práce, vzdělávacích a výzkumných institucí, podnikatelského sektoru a nevládních organizací. Fórum umožňuje členům rozvinout partnerství, sdílet lokální řešení a vytvářet prostor pro lepší řešení problémů v hospodářském rozvoji, zaměstnanosti, dovednostech a sociálním začleňování. Členství je otevřeno všem institucím navrhujícím konkrétní řešení a těm, kteří usilují o podporu místní ekonomiky a rozvoj zaměstnanosti. Dále také nabízí možnost využití příruček a manuálů nebo účast na seminářích, studijních návštěvách a výročních zasedáních Fóra.

Zástupci OP URBACT se na této akci zúčastnili 'speed networkingu' a dalších odborných seminářů.