You are here

Ogłoszono pierwszy Nabór Dobrych Praktyk!

Edited on

09 October 2017
Read time: 2 minutes

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III z dnia 5 października 2016 r., URBACT ogłosił swój pierwszy nabór do Sieci Transferu w okresie 2014 - 2020. Termin nadsyłania propozycji upływa 31 marca 2017.

Podstawowe informacje

(Infografika do pobrania dostępna TUTAJ.)

Wszyscy wiemy, że w tych trudnych czasach miasta mierzą się z coraz większą liczbą wyzwań miejskich dotyczących mi.in. zmian demograficznych, celów klimatycznych i środowiskowych, bezrobocia i ubóstwa miejskiego. Jako praktycy miejscy szukamy odpowiednich praktyk, które w znaczący sposób przyczynią się do pokonania tych trudności.

Praktyki takie, jeśli chodzi o program URBACT, są bardzo różnorodne pod względem rodzaju i skali oraz tematów i zagadnień. A kiedy mówimy o "dobrej praktyce" nie zawsze musi to oznaczać coś wielkiego, innowacyjnego i doskonałego. URBACT jest przekonany, że również Wasze miasto posiada "nieodkrytą" dobrą praktykę, która interesuje inne europejskie miasta i która nie odnosi się do żadnych z powyższych cech. Co więcej, w sytuacji codziennego zmagania się z kurczącymi się zasobami, możliwość wzajemnego uczenia się, dostosowania i używania sprawdzonych praktyk bez konieczności wyważania otwartych drzwi okazuje się być interesującym rozwiązaniem. Więcej informacji o naszej definicji dobrej praktyki, można znaleźć TUTAJ.

Z tego powodu, URBACT ogłasza Nabór Dobrych Praktyk.

Dlaczego aplikować?


W tym naborze zapraszamy miasta do przedstawienia swoich dobrych praktyk w ramach zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast, aby:

- Stać się częścią pionierskiej grupy Dobrych Praktyk URBACT, która będzie szeroko promowana na szczeblu unijnym i międzynarodowym.

- Mieć możliwość dzielenia się dobrymi praktykami w ramach Sieci Transferu (nabór zostanie ogłoszony we wrześniu 2017)

1Wszystkim miastom z dobrymi praktykami, które zostaną wybrane zostanie nadany tytuł Miasto Dobrej Praktyki URBACT. Wyróżnienie to będzie nagradzało Wasze miasto estymą i rozpoznawalnością, na które zasługuje w związku z osiągniętymi rezultatami.

Ponadto miasto zostanie objęte specjalnym programem działań promocyjnych i komunikacyjnych promujących to wyróżnienie, wybraną praktykę i historię która się za nią kryje. Przede wszystkim, we wrześniu 2017 zostanie zorganizowany Festiwal Dobrych Praktyk, w którym wezmą udział wszystkie miasta z wybranymi dobrymi praktykami i będą mieć możliwość nawiązania kontaktów z decydentami europejskimi i miejskimi. Zostaną opracowywane także inne materiały, takie jak publikacje, prezentacje, filmy i infografiki, które będą rozpowszechniane wśród praktyków miejskich z całej Europy, tak aby zapewnić, że Wasza historia stanie się dobrze znana.

Stając się Miastem Dobrej Praktyki URBACT, Wasze miasto będzie miało możliwość stania się orędownikiem zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast podczas wydarzeń i w ramach działań budowania potencjału programu URBACT (warsztaty i konferencje na poziomie programu i projektu), w tym działań będących wkładem do Agendy Miejskiej UE.

Wreszcie wyróżnienie to pomoże dzielić się swoimi doświadczeniami w ramach Sieci Transferu. Nie dotyczy to jedynie pełnienia funkcji mentora i prowadzenia procesu zrozumienia Waszej praktyki oraz jej ponownego użycia, ale także pozwoli poprawić ją i uściślić za pomocą metody przeglądu przez branżowych specjalistów.

Jak aplikować?

Przede wszystkim, aby ułatwić proces aplikacji przygotowaliśmy "czytelne" ramy odniesienia, które dostarczą Wam wszystkich istotnych informacji dotyczących Naboru Dobrych Praktyk.

Aby złożyć wniosek, należy postępować zgodnie z dwuetapową procedurą naboru:

Krok 1

Szybki proces aplikacji jest możliwy za pomocą uproszczonego formularza online, dostępnego TUTAJ.

Wnioskodawca będzie musiał podać podstawowe informacje i odpowiedzieć na 13 jakościowych pytań, które dostarczą członkom panelu oceniającego niezbędnych informacji na temat Waszej dobrej praktyki.

 

Krok 2
Na adres mail - goodpracticecall@urbact.eu prosimy wysłać całościowy "pakiet wsparcia" składający z następujących elementów:

 

OBOWIĄZKOWO

- Streszczenie Dobrej Praktyki, nie więcej niż 5000 znaków

- 2 zdjęcia prezentujące Waszą dobą praktykę

 

OPCJONALNIE

Materiały - krótkie dokumenty, infografiki, filmy itp., które można uznać za istotne w celu przekazania informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym (całość w języku angielskim lub streszczenie w języku angielskim).

Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie przeczytać ramy odniesienia do Naboru Dobrych Praktyk. W przypadku posiadania jakichkolwiek wątpliwości, po zapoznaniu się z naszym działem FAQ poświęconemu niniejszemu naborowi prosimy o kontakt mailowy - goodpracticecall@urbact.eu.

 

Inne dokumenty i materiały (w języku angielskim)

Good Practice Call - Terms of Reference (Ramy Odniesienia)

URBACT Good Practice Call - General presentation

Good Practice Call - Infography

ARTICLE - A Good Practice call with a difference

ARTICLE - URBACT supporting the re-use of good practice across EU cities: 6 successful transfer stories

Czekamy na Wasze zgłoszenia!