You are here

Otvoritev klopi SPOMIN v okviru pojekta CREATIVE SPIRITS v Mariboru

Edited on

06 June 2019

V Mariboru se počasi zaključuje projekt v okviru URBACT omrežja CREATIVE SPIRITS. Vanj se je Mestna občina Maribor vključila leta 2016. V okviru projekta CREATIVE SPIRITS so maja 2019 v neposredni bližini objekta KPD postavlili umetniško klop “Spomin”, ki je rezultat sodelovanja med projektno skupino, društvom Zgodba o klopeh in ljudeh in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Nastal je tudi video o projektu CREATIVE SPIRITS.

Že v okviru URBACT projekta Druga priložnost so v obdobju od leta 2016 do 2018 potekale javne delavnice na temo oživitve območja in stavbe 'našega spečega velikana' – KPD – ime izvira iz nekdanje oznake za Kazensko Poboljševalni Dom. Ob zaključku projekta so pripravili t.i. Integrirani akcijski načrt revitalizacije celotnega območja in stavbe KPD, pri katerem je sodelovala tudi Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pod vodstvom izr. prof. dr. Metke Sitar, s študentskim seminarjem pod imenom Prebujanje spečega velikana: trajnostna regeneracija objekta KPD.
 
V začetku leta 2018, ko je bil ob KPD v okviru obeh URBACT projektov izveden festival kreativnega in kulturnega sektorja v Mariboru, se je s svojimi aktivnostmi in idejami za oživljanje 'spečega velikana KPD' predstavilo veliko kreativnih projektov, med njimi tudi projekt Zgodba o klopeh in ljudeh. 
 
Kmalu je prišlo do sodelovanja s predstavniki projekta Zgodba o klopeh in ljudeh z namenom postavitve spominske klopi ob objektu KPD, ki bi meščane spominjala na ta, trenutno propadajoči, zgodovinski objekt bivše kaznilnice z mnogimi različnimi zgodbami… in na prizadevanja v okviru URBACT projektov, da se objekt in območje oživi z novimi , ustvarjalnimi vsebinami. K izdelavi idejne zasnove klopi ob KPD je bila ponovno povabljena Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kot nadaljevanje sodelovanja v predhodnem URBACT projektu.
 


 
Aprila 2018 je bilo tako vzpostavljeno sodelovanje med projektom CREATIVE SPIRITS in projektom Zgodba o klopeh in ljudeh ter Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, z namenom postavitve umetniške klopi ob objektu KPD. V neposredni bližini objekta KPD je od maja 2019 postavljena umetniška klop “Spomin” na degradiranem območju našega Spečega velikana KPD. Nastaja je v sodelovanju z društvom Zgodba o klopeh in ljudeh, za katere je to že 14. klop ter s katedre za arhitekturo, Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Avtorice idejne zasnove klopi so študentke arhitekture pod mentorstvom doc. Nandeta Koprnika.

 


 

 

Avtor fotografij: Gerhard Angleitner