You are here

Příležitost pro všechna evropská města: titul URBACT město s dobrou praxí

Edited on

16 May 2017
Read time: 2 minutes

Města z celé Evropy mají příležitost získat titul URBACT město s dobrou praxí. Výzva se uzavírá 31. března 2017.

URBACT Good practice

Toto ocenění, o které se města mohou ucházet již od spuštění výzvy v prosinci minulého roku, má za cíl ocenit dobré praxe v oblasti udržitelného městského rozvoje. Příklady dobré praxe, které budou titulem oceněny, budou zveřejněny a propagovány, aby je i ostatní města mohla využít.

Podání žádosti je relativně jednoduché. Vyplnění žádosti nezabere více než několik hodin.  

,Toto ocenění mají možnost získat města, která jsou schopna sdílet jednoduchá řešení, jenž prokazatelně fungují a mají potenciál být využita i v jiných městech, aby i zde přinesla užitek’ říká Adele Bucella, vedoucí oddělení projektů a nastavení programu na sekretariátu OP URBACT. ‘Hledáme drobné iniciativy, které mají velký dopad. Od dočasných (tzv. pop–up) kancelářských prostor k integraci prostřednictvím vzdělávání. Jsme si jisti, že zajímavé příklady se najdou v mnoha městech. Často se jim však nedostává pozornosti, kterou by zasluhovaly, a OP URBACT jim nyní dává příležitost vyniknout.’

Výzva je otevřená pro dobré praxe v oblasti udržitelného městského rozvoje bez ohledu na téma, které řeší – ať se již jedná o změnu klimatu, životní prostředí, nezaměstnanost nebo městskou chudobu.

Města, která získají titul URBACT město s dobrou praxí získají:

·         Propagační a komunikační aktivity, které zahrnují možnost představit dobrou praxi na festivalu měst OP URBACT, 4. – 5. října 2017 v Talinu, společně s ostatními městy, jenž získaly tento titul, jinými městy a zástupci městské správy.  

·         Příležitost propagovat udržitelný a integrovaný městský rozvoj na akcích OP URBACT (včetně vzdělávacích) a možnost přispět k Městské agendě pro EU.

·         Podporu od sekretariátu programu v případě, že se město rozhodne vést Síť přenosu. Vaše město se bude moci spojit s městy, jenž mají zájem pochopit a využít Vaši dobrou praxi, a zároveň budete mít příležitost svou dobrou praxi ještě vylepšit prostřednictvím zpětné vazby od ostatních měst.

Odkazy:

·         Více informací na stránce výzva pro dobré praxe OP URBACT

·         Platforma pro podání žádosti

·         Formulář pro podání žádosti ve formátu word

·         Kontaktní email pro dotazy ohledně výzvy: goodpracticecall@urbact.eu