You are here

Přes 700 účastníků se registrovalo na Festival měst OP URBACT III 2018 v Lisabonu

Edited on

22 August 2018
Read time: 1 minute

Už více než 700 delegátů se zaregistrovalo na Festival měst OP URBACT. Představitelé měst, volení zástupci a experti na městský rozvoj z celé Evropy budou v Lisabonu v Portugalsku od 13. do 14. září společně pracovat a diskutovat o výsledcích 20 Sítí měst, oslavovat 15. výročí programu a rostoucí vliv měst jakožto klíčových aktérů změn v Evropě.

Zajistěte si nyní svojí účast na Festivalu. Registrujte se do 30. června na: 2018cityfestival.urbact.eu

Víc než 700 lidí se již přihlásilo na Festival měst OP URBACT 2018. Registrace bude otevřena do 30. června 2018. OP URBACT III zve všechny zájemce, aby se registrovali co možná nejdříve a připojili se k nám na 2 dny určené ke sdílení příběhů o obnově měst, která vychází z výměn OP URBACT, a svědectví o rostoucí síle měst řídit změnu.

2018cityfestival.urbact.eu