You are here

Participativni pristop pri izvajanju politik in akcijskih načrtov

Edited on

13 December 2019
Read time: 1 min

URBACT priročnik “Participatory Approach in Implementation” se nanaša na odnose in vloge različnih deležnikov med izvajanjem politik in akcijskih načrtov. Gre za enega od treh izzivov, za katere vsa mesta menijo, da so obvezna in da so skupni vsem izvedbenim projektom. Priročnik je tretji v nizu priročnikov, ki se osredotočajo na izvajanje trajnostnih urbanih razvojnih strategij v mestih.

 

 

 

 

 

Izvajanje celostnih akcijskih načrtov zahteva učinkovito skupno izvajanje projektov. Za to je potrebno angažiranje, sodelovanje in ozaveščanje širokega kroga deležnikov in drugih partnerjev. Vendar pa je angažiranje vseh teh različnih deležnikov pogosto izziv.

V priročniku so opisani koraki in vprašanja povezana z vključevanjem deležnikov, ki so lahko v pomoč strokovnjakom. Osredotoča se na ohranjanje njihove vklučenosti in organizacijo skupnega odločanja skozi celoten postopek izvajanja politik in akcijskih načrtov, da se zagotovi uspešno izvajanje celostnega akcijskega načrta.

 

Priročnik (v angleščini) najdete tukaj.

 

Uporabna orodja, ki dopolnjujejo priročnik in so lahko v pomoč pri skupni izvedbi projekta (v angleščini)
Orodje 1Zemljevid deležnikov
Orodje 2Tabela za analiziranje deležnikov
Orodje 3Matrica za določanje pomembnosti in vplivnosti deležnikov

 


Praktični primeri mest za ilustracijo koncepta so zbrani v izvirnem članku tukaj.

 

 

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.