You are here

Pilsētas plāno ceļakarti tukšo īpašumu pagaidu lietošanā

30 November 2018

Marseline Bonou (Marcelline Bonneau) iepazīstina ar konceptu „tukšo īpašumu pagaidu lietošana” un URBACT projekta REFILL rezultātiem pēdējo divarpus gadu laikā.

Autors: Marseline Bonou

Rakstā ietvertas saites uz REFILL projekta publikācijām angļu valodā.

Pilsētu, kuras atbalsta tukšo īpašumu pagaidu lietošanu, apskats

Vai kāds vēl atceras tukšos zemesgabalus un ēkas, kas kādreiz bija no noteikumiem brīva zona pilsētā, vieta rezultatīviem ekperimentiem, individuālai izaugsmei un radošuma izpausmei? Mēs varējām augt un kļūt spēcīgāki kā piecdesmito gadu filmā “Le chantier des gosses”, kur bērni pavadīja brīvo laiku vēl neapbūvētā zemes pleķī Briseles pašā centrā,  vai kur Tati māsasdēls no filmas My Uncle” ēda virtuļus un svilpa uz garāmgājējiem, lai tie ieskrietu laternas stabā.

Tukšums (pamestas vietas, neizmantotas teritorijas, degradētas teritorijas vai ēkas sliktā stāvoklī ) joprojām var atbalstīt radošumu un eksperimentus pilsētas attīstībai, izmantojot tukšo īpašumu pagaidu lietošanas pieeju. Un pēdējās desmitgadēs daudzas pilsētas jau ir eksperimentējušas ar tukšo ēku un teritoriju pagaidu lietošanu, sniedzot citiem iedvesmu inovācijām pilsētu attīstībā un veicinot pārmaiņas.

Divarpus gadu laikā URBACT REFILL projekts ir bijis ietvars, kur pilsētas meklē veidus kā veicināt tukšo īpašumu pagaidu lietošanu, ņemot vērā pašvaldību dažādo situāciju šāda veida pasākumu īstenošanā. Dažādie veidi kā atbalstīt tukšo īpašumu pagaidu lietošanu ir apkopoti REFILL ceļa kartē (REFILL Temporary Use Roadmap). „Ir daudz veidu kā uzsākt tukšo īpašumu pagaidu lietošanu pilsētā. Ceļš nav linerārs, tas atkarīgs no katras pilsētas situācijas, kā arī iesaistīto puišu vajadzībām un interesēm. ” Fransuā Žegū un Marseline Bonou, REFILL projekta vadošie eksperti (François Jégou un Marcelline Bonneau).

Aicinām jūs nelielā ekskursijā pilsētās, kur izmanto tukšo īpašumu pagaidu lietošanu – iepazīsimies ar dažiem piemēriem!

Atēnas iepazīstina iedzīvotājus ar pagaidu lietošanas ideju izmantojot video un informācijas kiosku

Kā gan lai strādā pie tukšo īpašumu pagaidu lietošanas, ja nav zināms kā tas notiek? Ja nezināt kā šis process izskatās? Ja nav zināms, kādus ieguvumus pilsētai tas var sniegt? Daudzas no pilsētām, kas cenšas veicināt pagaidu lietošanu, ir saskārušās ar grūtībām kominicēt par šo ideju: padarīt pagaidu lietošanas konceptu vienkāršu, saprotamu un pārliecināt ieinteresētās puses par idejas lietderību. URBACT REFILL projekta partnerpilsētas tāpēc izveidoja lietotājam draudzīgu un brīvi pieejamu video: “Temporary Use for Dummies” (Pagaidu lietošana iesācējiem). Šis video četrās minūtēs sniedz pārskatu par pagaidu lietošanas pieejas rašanos, stiprajām pusēm un iespējamajiem īstenošanas ietvariem pilsētās.

Atēnu pilsēta (Grieķija) izvēlējās izveidot informatīvu telpu, lai padarītu pagaidu lietošanu par pamanāmu, pieejamu un vienkāršu veidu vietējās iniciatīvas stiprināšanai. Šim mērķim pašvaldība izveidoja nelielu kiosku - Synathina, blakus pilsētas centrālajam tirgum, ļoti simboliskā un centrālā vietā. Kiosks kalpo kā vieta aktivitātēm un pasākumiem. Sistēma ir ļoti vienkārša – iedzīvotāji veic rezervāciju un paņem atslēgas no blakus esošās pašvaldības ēkas. Šāda pieeja ir ar salīdzīnoši zemu risku, kā arī neprasa daudz resursu no pašvaldības. Izskatās, ka kioska izveide ir bijis iedarbīgs veids kā veicināt pilsoņu iniciatīvas pilsētas centrā. Kiosks ir kļuvis par iemīļotu vietu šādu sanākšanu organizēšanai.

Piedāvājuma un pieprasījuma sabalansēšana pētot iespējas un vajadzības

Kā lai noskaidro vai pagaidu lietošana ir iespējama jūsu pilsētā? Kas ir iesaistītās puses? Kā lai tās nosēdina pie viena galda? Sākumā novērtēt pagaidu lietošanas potenciālu pilsētā, veicot tukšo īpašumu kartēšanu un stāvokļa novērtējumu, kā arī definējot atbalstāmo iniciatīvu veidu un nepieciešamību pēc telpām, var būt ļoti būtiski. Ostravā (Čehija) pašvaldība veica pētījumu, lai novērtētu vai pagaidu lietošana varētu būt risinājums tukšajām ēkām un zemesgabaliem. Pašvaldība aptaujāja esošo pagaidu lietošanā nodoto ēku īpašniekus un lietotājus, un prezentēja iegūtos datus lēmumu pieņēmējiem pašvaldības administrācijā. Pētījums darbojās arī kā veids pagaidu lietošanas iniciatīvas popularizēšanai un veicināja interesi, kā arī diskusiju par pagaidu lietošanu. REFILL projektā ir izveidota metodoloģija, lai atrastu ēku īpašniekus un atbilstošas pagaidu lietošanas iniciatīvas. Tas prasīja pārkāpt ierastās administrācijas departamentu robežas, un nodrošināt, ka sadarbības partneri var iepazīt viens otru.

Pagaidu lietošana pilsētas darba kārtībā – kā to panākt?

Kā nodrošināt, ka pagaidu lietošanas iespējas ir integrētas ne tikai pilsētas teritoriālajā plānošanā, bet arī citās vietējās stratēģijās? Kā lai savieno neelastīgo normatīvo ietvaru ar pagaidu lietošanas elastīgumu? Kā lai rada interesi par tukšo īpašumu pagaidu lietošanas iespējām pilsētā? Pilsētas cenšas veicināt pagaidu lietošanu, nosakot kopējus mērķus un veidojot pakāpeniskus plānus pilsētas attīstībai, ekonomiskajai aktivitātei un sociālajiem mērķiem. Tās cenšas meklēt, un arī atrod, veidus kā strādāt likumdošanas ietvaros, un tai pat laikā elastīgi. Tas prasa komunikāciju ar vēlētajiem pārstāvjiem, par likumdošanu atbildīgajiem pilsētas administrācijā, kā arī spēcīgiem ārējiem spēlētājiem, lai diskutētu kā pagaidu lietošana var palīdzēt risināt viņu problēmas. 2014.gadā Ģentē (Vācija), lai veicinātu jaunas idejas un iniciatīvas pagaidu lietošanā, kā finansiāls stimuls izveidots Pagaidu lietošanas fonds. Izmantojot vienkāršu projektu pieteikšanas konkursu, katru gadu šim mērķim tiek piešķirti 300 tūkstoši euro – infrastruktūrai, drošības pasākumiem, skaņas izolācijai, apdrošināšanai, uzturēšanai un dažos gadījumos komunikācijai. Šāda stratēģija ir palīdzējusi veicināt nelielu pagaidu lietošanas iniciatīvu skaita pieaugumu Ģentē.

Apkopojam metodoloģoijas projektu uzsākšanai un izvērtēšanai

Kā īpašnieks un lietotājs var uzsākt kopīgo projektu? Kā lai plāno projekta potenciālo attīstību? Kā nodrošināt skaidru, abpusēju izpratni par sadarbības nosacījumiem? URBACT REFILL projekta laikā pilsētām radās izpratne par nepieciešamību pēc paskaidrojumiem par sadarbības nosacījumiem jau posmā, kad notiek pagaidu lietošanas popularizēšana. Šīs nepieciešamības rezultātā tika izveidots Pagaidu lietošanas vērtības veidošanas plāns – tas ir neformāls veids, līdzīgi metodei Business Model Canvas, kas ietver būtiskus jautājumus īpašniekam un lietotājam saistībā ar sadarbības mērķiem, vērtībām, ieguvumiem, plāniem, utt.

Lai nodrošinātu iesaistīto pušu vajadzības, Poznaņas (Polija) pilsēta izveidoja visiem pieejamu metodoloģiju, kas ietver praktiskus ieteikumus, veiksmīgus mediācijas risinājumus un sociālos līgumus, sarakstu ar vietējiem kontaktiem un rekomendācijām pagaidu lietošanas līgumiem.

Kā padarīt pagaidu lietošanu par jauno normu, nodrošinot starpnieku starp īpašniekiem un pagaidu lietotājiem?

Kā lai nodrošina pagaidu lietošanas procesa veiksmīgu norisi no A līdz Z? Kā padarīt tukšo īpašumu pagaidu lietošanu par standarta pakalpojumu? REFILL partnerpilsētas ir izstrādājušas noteiktas procedūras, lai nodrošinātu komunikāciju ar pagaidu lietošanas projektiem visā norises laikā, tādējādi pārliecinoties, ka projekti izmanto integrētu pieeju (sociālā, vides un ekonomiskā dimensija) un analizējot iesaistīto pušu atsauksmes, kā arī atbalstot aktīvu nodošanu un pagaidu lietošanas inicatīvu relokāciju. Pilsētas ir veidojušas tehnisku, administratīvu, finansiālu, starpniecības un citu pakalpojumu atbalstu pēc nepieciešamības. Brēmene (Vācija) izveidoja īpašu aģentūru pagaidu lietošanas atbalstam ZZZ (ZwischenZeitZentrale Bremen), lai pastāvīgi sekotu līdzi pagaidu lietošanas iniciatīvu norisei. Aģentūra, kuru pārvalda privāta kompānija, kalpo kā starpnieks starp īpašniekiem un pagaidu lietošanas iniciatīvām no vienas puses, un pašvaldības administrāciju no otras puses. Aģentūra iniciē, atbalsta un uzrauga pagaidu lietošanas iniciatīvas visā Brēmenē.

REFILL projekta secinājumi par tukšo īpašumu pagaidu lietošanu

Šajā rakstā apskatīti tikai daži piemēri no REFILL projekta.

Kopumā bija dažādas situācijas, dažādi šķēršļi un izaicinājumi, dažādi secinājumi un būtiskas, konstruktīvas pārmaiņas. Apkopojot partnerpilsētu dažādās pieredzes, daži no galvenajiem secinājumiem ir šādi:

 • Tukšo īpašumu pagaidu lietošana ir saistīta ar veselu tīklu kompleksu interešu (publisko, privāto un saistīto) un jautājumu;
 • Interešu atšķirības, bet it īpaši tas, ka pagaidu lietošana ir jauna tēma pilsētu darba kārtībās, liek pilsētu administrācijām pārdomāt savu organizāciju, pilsētplānošanu un veidus kā strādāt ar dažādām interesēm (kuras pirmajā mirklī šķiet pretrunīgas), lai panāktu labāk integrētu pilsētplānošanu;
 • Fokuss uz pagaidu lietošanu var dot spēcīgu ekonomisku, sociālu, vides un kultūras potenciālu pilsētas attīstībai;
 • Pagaidu lietošana rada jautājumus par veidu kā pilsētas tiek pārvaldītas un par pilsētas administrācijas lomu kā mediatoram starp dažādām ieinteresētajām pusēm.

REFILL projektam bija iespēja prezentēt savu ceļa karti pasākumā URBACT City Festival Lisabonā, 2018.gada septembrī. Bija skaidri redzams, ka daudziem jautājumiem, ar ko saskārās pasākuma dalībnieki savās pilsētās, jau ir risinājumi REFILL partneru pieredzē projekta laikā.

REFILL ceļa kartes- REFILL Temporary Use Roadmap  aizmugurē ir papildu informācija, resursi un kontakti, kas varētu noderēt ceļā uz pagaidu lietošanas īstenošanu jūsu pilsētā.

Parādījušās jauna veida tukšās telpas

Eiropas pilsētas ir attīstījušās, redzam arvien mazāk un mazāk vietu, kuras vēl vajadzētu pārveidot par modernizētām pilsētas apkaimēm.

Tomēr, ir parādījušās jauna veida tukšās telpas: tās ir telpas, kas pamestas, jo vairs nav piemērotas uzņēmumu vajadzībām un jaunajām darba metodēm, tās ir degradētās teritorijas, kur smagā industrija atstājusi grūti novēršamu piesārņojumu, tās ir paliekas no dažu reģionu varenās industriālās pagātnes – ēkas, pamestas zemes, kādreizējie doki.. Visas šīs lietas dod jaunu seju Eiropas pilsētām, un rada potenciālu dinamiskai attīstībai izmantojot pagaidu aktivitātes, kuras var īstenot šajās vietās.

Tajā pat laikā šīs pamestās telpas daudzās pilsētās tiek ņemtas vērā pavisam nesen, dažās pilsētās joprojām netiek ņemtas vērā. Pašvaldībās vēl jāveido pārvaldes ietvars, kas atbalstītu viņu attīstības potenciālu vislabāk. Daudzās pilsētās novērojams, ka pagaidu lietošanas iniciatīvas virza pilsoņi un aktīvi uzņēmēji. Mainās sabiedrība, un mainās pilsētas. Pilsoņi pieprasa vairāk iespējas ietekmēt pilsētas attīstību. Pilsoņi ieņem aizvien būtiskāku lomu pilsētu pārvaldē, un tas rada jautājumus par esošajām pilsētu pārvaldes formām. Tukšo telpu izmantošana var būt kā izejas punkts lielākām pārmaiņām pašvaldību organizācijās un pārvaldē, dodot lielākas manevra iespējas pilsoņiem/iedzīvotājiem.

---

 • Titulfoto: Agnieszka Osipiuk
 • Foto 1: REFILL Temporary Use Roadmap
 • Foto 2: Synathina
 • Foto 3: Strategic Design Scenarios
 • Foto 4: REFILL TU Value Creation Plan
 • Foto 5: ZwischenZeitZentrale
 • Foto 6: REFILL Temporary Use Roadmap

Raksta oriģinālversija angļu valodā atrodama http://urbact.eu/plan-your-own-temporary-use-journey