You are here

Podziel się swoją historią o mieście na blogu URBACT

Edited on

21 May 2019

Na blogu URBACT mogą pisać praktycy miejscy, naukowcy, działacze społeczni z całej Europy (a nawet świata), którzy pragną podzielić się swoją praktyką, badaniami, czy też rozważaniami związanymi ze zintegrowanym rozwojem miast.

Tematy muszą być interesujące dla czytelników bloga URBACT, szczególnie szerokiej grupy międzynarodowych odbiorców zainteresowanych zrównoważonym, zintegrowanym rozwojem miast. Artykuły powinny zawierać krótkie ogólne informacje o mieście i kontekście krajowym i lokalnym. Powinny zawierać również praktyczne informacje wyjaśniające, dlaczego opisywana historia może być interesująca dla innych miast, a także praktyków miejskich, którzy będą mogli czerpać z niej inspirację. Musi wyargumentować i wyjaśniać, co go odróżnia w tej kwestii. Nawet jeśli historia opisuje projekt, w który autor jest osobiście zaangażowany, ważne jest, aby starać się zachować wstrzemięźliwość w ocenach i brać pod uwagę zarówno sukcesy, jak i bariery, z którymi miał odczynienia.

Blog jest otwarty na następujące rodzaje publikacji:

· Miejskie historie: udokumentowane opowieści o praktykach wypracowanych przez miasta. Opisy różnych przykładów miast, znajdują się w wytycznych dla autorów. Opowieści o rozwiązaniach, opowieści o błędach, opowieści wyjaśniające, opowieści o „mieście na wzgórzu”, opowieści porównawcze miast i opowieści o wymianie pomysłów czy też popularne artykuły w formie listy.

· Projekty europejskie i informacje o najważniejszych wydarzeniach międzynarodowych związanych z miastami, zrównoważonym i zintegrowanym rozwojem miast.

· Myśli i analizy konkretnych problemów związanych ze zintegrowanym rozwojem miast: mobilność, środowisko, partycypacja, integracja, wielopoziomowe zarządzanie, równość płci w miastach itp.

Publikację należy przypasować do jednej z czterech kategorii bloga URBACT:

  • Inspiracje i rozwiązania od miast
  • Pomysły, opinie i teorie
  • Europejscy Badacze Mierjscy
  • Polityka miejska i regionalna

Do wszystkich zgłoszeń należy dołączyć wysokiej jakości zdjęcia i ilustracje, co do których prawa zezwalają na publikacje na podstawie licencji otwartej lub zamkniętej nadanej dla Bloga URBACT.
Do publikacji pod uwagę będą brane tylko zgłoszenia, które będą zgodne z wytycznym redakcyjnymi i edytorskimi blogu URBACT. Doceniana będzie neutralność i obiektywność przy prezentowaniu wyników projektu. Wszystkie zgłoszenia muszą być zgodne wartościami i prawami człowieka dotyczącymi odmienności.

Zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres communication@urbact.eu. Będziemy starać się odpowiedzieć do 15 dni.