You are here

Pomagajte oblikovati prihodnost programa URBACT!

Edited on

25 February 2020
Read time: 1 min

URBACT potrebuje vašo pomoč. "Analiza potreb mest", je prvi korak programiranja URBACT IV in v ta namen je URBACT pripravil kratko raziskavo EU, s katero želi zbrati mnenja o potrebah mest v naslednjem programskem obdobju.

 

 

 

 

 

K oddaji mnenj vabijo vsa mesta; tako tista, ki so že (bila) vključena v program URBACT, kot tudi vsa ostala, organizacije, ki delujejo v imenu mest in predstavnike organov upravljanja ter organov upravljanja operativnih programov.

Na podlagi rezultatov raziskave in posodobljenih evropskih podatkov o izzivih mest (ekonomskih, socialnih, okoljskih in teritorialnih) ter glavnih izkušenj, pridobljenih v programu URBACT III, bo pripravljen kratek povzetek, ki bo prispeval k opredelitvi potreb in novih izzivov mest ter k predlogu nove strategije programa URBACT IV.
 
 
Raziskavo lahko najdete na spodnji povezavi (v angleščini):
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/URBACTIVsurvey
 

K raziskavi lahko prispevate do 19. marca 2020.