You are here

Pomorskie webinarium programu URBACT IV

Edited on

18 October 2021
Read time: 1 minute

Zarejestruj się na Pomorskie webinarium programu URBACT 2021-2027, które odbędzie się 20 października 2021r. o godz. 11.00. Zdobyte informacje mogą pomóc napisać projekt i zdobyć środki na jego realizację.

Link rejestracyjny

Spotkanie jest adresowane dla miast każdej wielkości. Program będzie pomagał wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody rozwiązywania problemów z jakimi mierzą się regiony i miasta. Zapewnia wymianę dobrych praktyk, wniosków i rozwiązań ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki miejskiej w Europie.

Dzięki wspólnej metodzie pracy w sieciach, umożliwia zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed miastami, przybliżając zintegrowane podejście, łączące ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wymiary polityk miejskich.

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z budżetem w wysokości 79,679 mln EUR. W nowej perspektywie 2021-2027 URBACT IV będzie w skoordynowany sposób uzupełniać działania realizowane w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej na mocy art. 12 rozporządzenia (UE) nr 2021/1058.

Agenda spotkania: 20.10.2021 r.