You are here

Prebujanje spečega velikana 12/04/2018

Edited on

03 April 2018

Mestna občina Maribor s partnerji vljudno vabi na kulturno-gospodarski promocijski dogodek PREBUJANJE SPEČEGA VELIKANA ’KPD’.

Vljudno vas vabimo na kulturno-gospodarski promocijski dogodek :

PREBUJANJE SPEČEGA VELIKANA ’KPD’

  • v četrtek 12. april 2018 popoldan
  • ob in v objektih ‘KPD’ in ‘Karantena’ na Pobreški cesti 20 v Mariboru (za Europarkom)

Dogodek je priložnost za:

  • seznanitev z aktivnostmi in rezultati URBACT projekta
  •  '2nd CHANCE - waking up the sleeping giants' in
  • predstavitev in mreženje KKI v okviru projekta Creative Spirits,
  • seznanitev z vzpodbudami za ustvarjalce na področju KKI,..

Izvedel se bo  v okviru dveh URBACT III projektov:

  • '2nd CHANCE - waking up the sleeping giants', kjer je poudarek na iskanju inovativnih načinov in kvalitetnih prostorsko načrtovalnih metod za oživitev degradiranih področij in velikih zapuščenih kompleksov in stavb (t.i. spečih velikanov). V Mariboru se je pripravil Integriran akcijski načrt revitalizacije 'KPD'.
  •  'CREATIVE SPIRITS' s poudarkom na nadgradnji izvajanja obstoječih integriranih urbanih strategij z vključevanjem novih pristopov na področju KKI. Izziv je pritegniti ustvarjalne podjetnike in spodbujati ustvarjalno podjetništvo v specifičnih (degradiranih) območjih mestnega jedra.

PDF iconPROGRAM