You are here

Premišljena praznina: ustvarjanje prostora in pop-up trgovine

Edited on

04 December 2020
Read time: 4 minutes

Prazne trgovine lahko razumemo kot mestne zaloge za eksperimentiranje s skupnimi sanjami, ne le kot prostore za ponovni zagon trgovske dejavnosti. Komercialne storitve ohranjajo in bogatijo družbeno funkcijo združevanja: niso javni prostor v strogem smislu, vendar se v njih vseeno odvija javno življenje. Kako ponovno premisliti zapuščene prostore in jim vdahniti novo življenje in obliko? Kako vključiti začasno rabo v dolgoročne procese prenove mest? Kako zbuditi zanimanje ter sprožiti razpravo o orodjih, politikah, zakonih in praksah za oživitev obrobnih, degradiranih in premalo izkoriščenih prostorov? Jih lahko uporabimo za potrebe stanovanjske preskrbe, preživljanja prostega časa in dela?

Mesta prazne, zapuščene prostore oživljajo tako, da razširijo njihovo uporabo na več akterjev in jih namenijo novim dejavnostim in rabam. To lahko sproži nove gospodarske dejavnosti, ki združujejo arhitekturno preobrazbo z javno umetnostjo, kreativnim urbanizmom, aktivizmom in socialnim oblikovanjem. Spodaj predstavljamo nekaj primerov, ki preizkušajo različne pristope. Večina jih je povezanih s programom URBACT in s prenosnim omrežje Re-grow City, ki eksperimentira z odpiranjem pop-up trgovin. Pri pop-up trgovinah gre za prazne prostore, ki so za omejeno obdobje na voljo lokalnim podjetnikom, umetnikom ali društvom.

 

Preoblikovanje nakupovalnega območja v središču mesta

Antwerpen v Belgiji je popolnoma spremenil dinamiko soseske Oud Berchem v središču mesta. Celostni pristop vključevanja več deležnikov se je izkazal za učinkovito in navdihujočo metodo za preoblikovanje nakupovalnega območja, ki je izgubilo svojo vrednost, v živahno os ustvarjalnosti. Uspešno in trajno so preobrazili 70 % praznih prodajnih enot, pri čemer je 60 % enot v dolgoročnem najemu, 10 % pa so jih podjetniki odkupili.

Koraki za uspešno preobrazbo so naslednji:

 • Na začetku so identificirali lastnike praznih prodajnih enot na eni strani in kreativne podjetnike na drugi strani.
 • Proste prodajne enote je v imenu lokalne oblasti najela neprofitna organizacija. Ker so se osredotočali na slabo vzdrževane nepremičnine, so jih pred oddajo v najem delno obnovili s sredstvi lokalne uprave.
 • Za obdobje dveh mesecev so enote po nižji ceni ponudili kreativnim podjetnikom, ki so še na začetku svoje poti, da preizkusijo svoje podjetje v resničnem okolju.
 • Po dvomesečnem obdobju so ocenili donosnost poslovanja in nadaljnje ambicije podjetnikov, občina pa jim je nudila tudi usposabljanja in svetovanja.

Uspeh je tudi lastnike lokalov, ki niso sodelovali pri projektu, spodbudil k prenovi svojih prodajnih enot. Večina vključenih podjetnikov (18 leta 2016 in 10 novincev leta 2017) je poročala, da je bodisi odprla stalno trgovino v mestu, bodisi nadaljuje svoje dejavnosti samostojno ali prek spletnih trgovin. Več o tem primeru tudi tukaj.

 

Mesto financira prenovo lokalov ter za dva meseca subvencionira najem in stroške. Foto: Frederik Beyens

 

Mesto sofinancira prenovo prostorov

Mesto Hengelo na Nizozemskem eksperimentira z rabo praznih prostorov v sodelovanju s stanovanjskim združenjem Welbions. Projekt »Wonen boven winkels« (bivanje nad trgovinami) je lastnikom nepremičnin pomagal prodajne prostore in prazna nadstropja nad njimi spremeniti v primerna stanovanja. Mesto je zagotovilo finančne spodbude z nepovratnimi sredstvi za ljudi, ki živijo v zgornjih nadstropjih in opravljajo gospodarske dejavnosti. Skupaj z maloprodajnimi združenji spodbujajo tudi vključevanje tradicionalnih trgovin v zemljevid mestne ponudbe. S posebnimi ugodnostmi in aktivnostmi si želijo trgovci in restavracije pritegniti javnost, ki so jo prvotno navdušile nove poslovne dejavnosti in pop-up trgovine.

 

Oprostitev davkov v primeru začasne rabe

Gent v Belgiji s posebnim predpisom za »pop-up« trgovine nudi 90-dnevno oprostitev davka, ki jo spremljajo pogosti pregledi varnosti in zagotavljanja dostopnosti.

V Rigi v Latviji je mestni svet sprejel 90-odstotno oprostitev davka za katerokoli stavbo, ki se uporablja za začasno rabo za eno ali dve leti.

 

Vsak teden nov najemnik v trgovini

Dunleary na Irskem ugodno oddaja svojo trgovino in tako ponudnikom omogoča, da preizkusijo trg, povečajo prepoznavnost svoje blagovne znamke in predstavijo svoje izdelke. Prostor je na voljo za obdobje enega tedna. S to pobudo si želijo dopolniti ponudbo obstoječih lokalnih podjetij v Dunlearyju. Pobuda je odprta za vse maloprodajne dejavnosti, ki niso v nasprotju s predpisi in cilji občine.

Trgovina je v lasti občine in ima tudi svoje osebje, ki skrbi za rotacijo trgovcev in dejavnosti v njej. Uporabniki morajo občinsko podporo izkazovati z logotipom Dunlearyja na vseh reklamnih in tržnih materialih, povezanih z najemom. Prav tako morajo vnaprej poravnati nizko pristojbino za uporabo nepremičnine.

 

Od začasne izložbe do začasne trgovine

V Brescii v Italiji najdemo projekt, ki ga kopirajo številne občine v italijanski regiji Lombardija. Projekt imenovan "PalestroOpen" je nastal na pobudo zveze Brescia Centro Consortium. Ideja je bila ustanoviti delovno skupino, ki bi vključevala lastnike trgovin, prebivalce tega območja, trgovce in občino Brescia. Občina je zagotovila potrebna sredstva za nadaljevanje projekta in sprožila preoblikovanje pobude PalestroOpen. Projekt ima več stopenj:

 • V prvi fazi se trgovino uporablja kot začasno izložbo (vsaj en mesec) za umetniške razstave, pri čemer razsvetljavo plačuje konzorcij še vedno obstoječih trgovcev, za najemnika pa ni stroškov najema.
 • Druga faza še vedno zahteva uporabo trgovine kot začasne izložbe, a tokrat tudi v komercialne namene: v tem primeru razsvetljavo plača najemnik, najemnino pa določa konzorcij.
 • V tretji fazi, ko se vzpostavi začasna trgovina, stroške krije najemnik, znova se dogovorijo tudi za osnovno najemnino.
 • V zadnji, četrti fazi, trgovina lahko postane začasna, če je zanimanje za njo zelo veliko in tako služi promociji ulice ali pa kot preizkusna trgovina za bodoče najemnike. V tem primeru se stroški ponovno zaračunavajo konzorciju in se najemnine ne zaračuna oziroma se določi samo občasno.

 

Popestritev dogajanja na javnih prostorih pred trgovinami

Mesto San Donà di Piave, ki leži v območju javnega potniškega prometa Benetk, je bilo vodilni partner URBACT akcijskega omrežja City Center Doctor, ki je razvijalo ukrepe za oživitev mestnih središč. San Donà ima več nakupovalnih središč, ki so bila uspešna v 70. in 80. letih. Zdaj so to zapuščeni, premalo izkoriščeni prazni prostori in prebivalcem niso všeč. Nauk, pridobljen med URBACT projektom, je bil jasen: identiteta prostora je pomembno gonilo sprememb. URBACT lokalna delovna skupina je v začasnih prostorih izvedla akcije ustvarjanja prostora (placemaking) ter urbane in ulične umetnosti z namenom, da bi spodbudila uporabo prostorov. Ukrep ponovne uporabe je vključeval:

 • Sestanke med lokalno upravo in lastniki praznih trgovin za dogovor o znižani najemnini za obdobje treh let.
 • Javno obvestilo za tiste, ki jih razpoložljivi prostori zanimajo.
 • Oživitev skupnih prostorov s strani uprave z ulično umetnostjo, izmenjavo knjig, degustacijami, filmskimi projekcijami – v vse te aktivnosti so bili vključeni prebivalci, saj je mesto želelo okrepiti zavest o skupni družbeni odgovornosti.
 • Ukrepe za obnovo skupnih prostorov pasaže. Te aktivnosti vodi lokalna delovna skupina in jih oblikuje skupaj z novimi trgovci, s katerimi tudi usklajujejo dogodke.

V pasaži je zdaj 12 novih trgovin, ki so postale razmeroma stabilne, nekatere bodo verjetno postale stalne.

Med aktivnostmi za oživitev pasaž so tudi izmenjave knjig, v Sloveniji poznane kot Knjigobežnice (Foto: Petra Očkerl, IPoP)

 

Evalvacija projekta prepoznava dva ključna elementa za uspešno kombinacijo pop-up koncepta in ustvarjanja prostorov (placemaking):

 1. Kreativno ustvarjanje prostorov: odprtje pop-up trgovin ni dovolj za ustvarjanje uspešnega okolja. Več akterjev mora prispevati k oblikovanju inovativnih politik in netradicionalnih dogodkov.
 2. Sodelovanje URBACT lokalne delovne skupine pri oblikovanju politik za urbano prenovo: po preizkušanju URBACT metod se je občina odločila, da lokalna delovna skupina postane stalno telo. Delovna skupina je zdaj uradno priznana, sodeluje z upravo in razpolaga z letnim proračunom, ki ga občina namenja za oživitev drugih degradiranih območij. Je pomemben laboratorij za srečevanje in povezovanje javnih in zasebnih partnerjev, zbira pa tudi predloge državljanov in organizacij, ki jih zanimata regeneracija in kultura. Tisti, ki želijo eksperimentirati s hibridnimi oblikami oživljanja, z inovativnimi poslovnimi modeli, ki kombinirajo tradicionalno prodajo z eksperimentalnimi pristopi do strank, lahko zdaj takšne priložnosti najdejo tako prek družbenih omrežij kot formalnih inštitucij.

 

Raba praznih prostorov za družbene dejavnosti in krepitev skupnosti

V Idriji, prav tako partnerskem mestu v omrežju Re-growCity, so vzpostavili Mestno dnevno sobo. Zasnovana je kot skupnostni prostor, namenjen druženju prebivalcev, kot tudi prebiranju knjig in časopisov. V prostoru, imenovanem Pr' Golitu, lokalna delovna skupina organizira tudi različne dogodke, k organizaciji pa vabijo tudi druge lokalne organizacije in prebivalce. Prostor je nastal z namenom krepitve skupnosti in s tem zmanjševanja izoliranosti in individualizma, ki se pojavlja tako v mestih, kot na podeželju. (Dopolnjeno s strani URBACT nacionalne točke Slovenija.)

Otvoritev Mestne dnevne sobe februarja 2020 so domačini sprejeli z navdušenjem (Vir fotografije: arhiv Pr' Golitu)

 

Ključni elementi za uspeh

Kot kažejo predstavljene prakse je povezovanje več elementov ključnega pomena za ustvarjanje in razširjanje pop-up trgovin. Ti so:

 • Občina, ki je pripravljena preizkušati nove oblike ponovne uporabe prostorov, znova in znova, tudi če je kateri od poskusov neuspešen.
 • Nizkocenovne aktivnosti ustvarjanja prostorov tik pred prostori, ki jih želimo oživiti.
 • Prisotnost skupine, ki je sposobna ustvariti socialne in ekonomske vezi v lokalnem ekosistemu. Lokalna delovna skupina je najbolj primerno, temeljno orodje, zlasti za majhne in srednje velike občine z malo znanja v upravi in ​​omejenimi zmožnostmi za inovacije.

 

---

Napisal Daniele Terzariol, URBACT ad-hoc strokovnjak prenosnega omrežja Re-growCity. Original članek Reimagine the emptiness: combining placemaking and pop-up shop initiatives je dostopen tukaj: https://urbact.eu/reimagine-emptiness-combining-placemaking-and-pop-shop-initiatives-daniele-terzariol-urbact-ad-hoc?fbclid=IwAR2fF7vyJSQSha32ZOtpz-5i0i3V0fHPIq6abrAiSK8sYvZ0e3A-URylqBI

Prevod in priredba članka Nina Plevnik in Petra Očkerl.