You are here

Primele impresii după încheierea Apelului pentru Rețele de Planificare a Acțiunii

Edited on

19 April 2019
This call is now closed

Apelul pentru Rețele de Planificare a Acțiunii este închis. Suntem încântați să anunțăm că au fost depuse 62 de propuneri.

 

 

Orașele din care provin partenerii lideri provin din 17 țări: Italia (16), Spania (7), Portugalia (7), Țările de Jos (6), Franța, România și Belgia (cu câte 4 propuneri fiecare). Alte state membre cu mai multe propuneri sunt Polonia (3), Grecia (2) și Germania (2). Statele membre cu un singur oraș partener principal sunt Regatul Unit, Austria, Finlanda, Ungaria, Letonia, Slovacia și Suedia.

 

Cel mai popular obiectiv tematic este „protecția mediului și eficiența resurselor”, cu aproape un sfert din propuneri. Obiectivele tematice privind „incluziunea socială” și „cercetarea-dezvoltarea tehnologică și inovarea” sunt acoperite de aproximativ o cincime din propuneri. „Transportul și educația durabilă” și „competențele și învățarea pe tot parcursul vieții” sunt acoperite de aproximativ 10% din propuneri.

 

Comitetul de Monitorizare URBACT va lua decizia de aprobare a maximum 23 de rețele în baza evaluării experților externi în data de 25 iunie 2019.

Felicitări tuturor celor care au depus si mult noroc!