You are here

Projekt CREATIVE SPIRITS se počasi zaključuje

Edited on

17 June 2019
Read time: 3 minutes

V Mariboru se počasi zaključuje projekt CREATIVE SPIRITS. Projekt se je osredotočal predvsem na nadgradnjo TUS (Trajnostne urbane strategije) na področju kulturnega in kreativnega sektorja. Dotika se degradiranih območij v in ob starem mestnem jedru z vzpodbujanjem razvoja in krepitve kulturnih in kreativnih industrij (KKI).

Projekt se je začel s prvo, pripravljalno fazo v drugi polovici leta 2016, druga, izvedbena faza pa se je začela v sredini leta 2017. Projekt se v letu 2019 zaključuje, zato se zaključuje tudi ena od ključnih aktivnosti projekta in sicer t.i. Mapiranje KKI v Mariboru. Cilji mapiranja KKI (kulturnih in kreativnih industrij) so bili:

-  sistematično opredeliti, meriti velikost in vrednost KKi sektorja,

- razumeti izzive tega sektorja in priložnosti za obveščanje ter oblikovanje javne politike (razvoj politik, poslovnih modelov,…).

 

 

Vezano na različne pristope mapiranja sta bila v okviru projekta v Mariboru izvedena tudi dva festivala oz. marketinško tržnična dogodka na področju KKI, kjer je šlo za predstavitev aktivnosti KKI akterjev v Mariboru, za mreženje in spoznavanje. Prvi festival je potekal aprila 2018 pod naslovom: PREBUJANJE SPEČEGA VELIKANA ‘KPD’, kjer so se predstavili predvsem zainteresirani KKI akterji, ki bi s svojimi vsebinami želeli sodelovati pri oživljanju območja in objekta KPD. Hkrati s CREATIVE SPIRITS mreženjem in predstavitvijo KKI, so se na festivalu predstavljali tudi rezultati in kreativne vsebine predhodnega URBACT projekta v Mariboru imenovanega DRUGA PRILOŽNOST (uradno ‘2nd Chance’), kjer se je pripravil Integrirani akcijski načrt revitalizacije ‘KPD’.

 

Drugi festival KKI je potekal 15. maja letos pod imenom MALA TRŽNICA USTVARJALNOSTI in je predstavljal nadaljevanje rdeče niti sodelovanja s Centrom za kreativnost (MAO).

 

V okviru projekta CREATIVE SPIRITS sta vila vMariboru podprta dva projekta in sicer:

  • Svetlobno zvočno plesni performans avtorice Mojce Kasjak  ‘Prebujanje spečega velikana – druga prilžnost’, kjer je šlo za svetlobno projekcijo na stene degradiranega dela objekta KPD.

  

            

 

  • Postavitev klopi SPOMIN ob KPD, kot podpora kulturnemu društvu Zgodba o klopeh in ljudeh s postavitvijo njihove 14. klopi, v sodelovanju s študenti arhitekture in mentorji Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru (na katedri za arhitekturo).

 

 

Rezultati aktivnosti v okviru projekta CREATIVE SPIRITS, med njimi tudi rezultati mapiranja KKI v Mariboru, s priporočili za podporo razvoja kulturnih in kreativnih industrij v Mariboru, bodo javno dostopni v spletni obliki, skrajšana verzija pa bo objavljena v zaključni brošuri projekta CREATIVE SPIRITS v Mariboru, ki bo izšla v začetku poletja.

 

Poudarjeno sodelovanje na lokalnem nivoju

 

V vsakem od partnerskih mest projekta CREATIVE SPIRITS so se na participatorni način v pripravo aktivnosti vključili člani projektne skupine iz različnih področij. Za ta namen je tudi v Mariboru ustanovljena projektna skupina, ki šteje skupaj 12 članov, od tega trije iz MOM, devet pa iz različnih kulturnih in gospodarskih organizacij, univerze, javnih institucij, zavodov in nevladnega sektorja s področja kulture in kreativnosti. V Mariboru je vodja projekta hkrati tudi koodinator zunanje projektne skupine, medtem ko je v drugih partnerskih mestih za ta namen imenovana oseba s področja kreativnega sektorja. Projektna skupina se je srečevala enkrat mesečno oz. na dva meseca, saj so le na tak način lahko člani projektne skupine aktivno sodelovali pri pripravi različnih projektnih aktivnosti, tudi pri že prej omenjenem mapiranju KKI in pripravi priporočil.

 

 

Zunanji člani so se vključevali na osnovi sodelovanja na predhodnih CREATIVE SPIRITS delavnicah, kjer so sodelujoči lahko izrazili interes, da bi sodelovali v projektu vzpodbujanja KKI v Mariboru.

 

       

 

Sodelovanje med partnerskimi mesti

Osnova projekta so spoznavanja primerov dobrih praks vzpodbujanja kreativnega sektorja v partnerskih mestih, zato je vsako od devetih evropskih mest enkrat gostilo vse partnerje na srečanju imenovanem ‘Case Study Meeting’. Za vsako partnersko mesto je bilo obvezno, da na srečanje pošlje vsaj 2 predstavnika iz posameznega mesta (projektnega koordinatorja in vsaj še enega člana projektne skupine).

 

Spodnja fotka je nastala ob zaključku mednarodnega srečanja v Mariboru (od 6. do 8. februarja 2019) - Mesto Maribor je takrat tri dni gostilo 25 tujih gostov iz 9 evropskih mest.