You are here

První informace o proběhlé výzvě pro Sítě měst OP URBACT

Edited on

02 May 2019
Read time: 1 minute

Výzva pro sítě měst OP URBACT (Action Planning Network call) byla uzavřena 17. dubna 2019. Jsme velice rádi, že jsme obdrželi 62 žádostí!

Vedoucí města (Lead Partners) jsou ze 17 zemí EU: Itálie (16), Španělsko (7), Portugalsko (7), Nizozemsko (6), Francie, Rumunsko a Belgie (všechny státy mají 4 zástupce). Mezi dalšími státy s více než jedním Vedoucím městem patří Polsko (3), Řecko (2) a Německo (2). Státy EU s jedním vedoucím městem jsou Velká Británie, Rakousko, Finsko, Maďarsko, Lotyšsko, Slovensko a Švédsko.

Nejoblíbenějším tematickým cílem sítí je „ochrana životního prostředí a efektivní využívání zdrojů“ – téměř čtvrtina všech žádostí se týkala tohoto tématu. Tematické cíle „sociální začleňování“ a „technologický rozvoj výzkumu a inovací“ zvolila asi jedna pětina návrhů. Témat „udržitelná doprava a vzdělávání“ a „dovednosti a celoživotní vzdělávání“ se týká asi 10 % všech návrhů.

Na základě hodnocení externích odborníků rozhodne Monitorovací výbor OP URBACT dne 25. června 2019. Vybráno bude maximálně 23 sítí.

Děkujeme všem žadatelům a přejeme hodně štěstí!