You are here

Przeciwdziałanie długoterminowemu kryzysowi małych miast – konferencja kończąca projekt Re-GrowCity

Edited on

10 May 2021
Read time: 1 minute

Sieć Transferu Re-growCity przez dwa lata swojej działalności koncentrowała się na rozwoju interwencji opartych na  zdolności do zatrzymywania i odwrócenia długoterminowego kryzysu społecznego, gospodarczego i środowiskowego małych miast

Altena, miasto wiodące w tej sieci,  może się pochwalić uznanymi dobrymi praktykami, które ułatwiają rozwój zrównoważonych inicjatyw przy minimalnym wkładzie zasobów zewnętrznych. Sieć wsparła partnerów przy rewitalizacji usług publicznych i gospodarki, regeneracji tkanki miejskiej i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, będącego pod wpływem długotrwałego kryzysu.  

Końcowa konferencja tej sieci odbędzie się dnia 18 maja tego roku. 

Link do programu: https://altena.mohr-live.de/agenda.pdf/

Link do rejestracji: https://altena.mohr-live.de