You are here

Przedłużenie terminu naboru w ramach Międzynarodowej Współpracy Miast – International Urban Cooperation (IUC)

Edited on

01 March 2019

W ostatnim czasie Międzynarodowa Współpraca Miast (IUC) ogłosiła nabór dla miast z obszaru Unii Europejskiej, które chcą współpracować ze swoimi odpowiednikami w Azji, Ameryce Łacińskiej i Karaibach oraz w Ameryce Północnej w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Miasta państw członkowskich UE, które chcą wymieniać się doświadczeniami z miastem zagranicznym, borykającym się z podobnymi wyzwaniami w innym poza-europejskim regionie, są zaproszone do wzięcia udziału w naborze programu współpracy między miastami na rzecz rozwoju zrównoważonego miast w ramach Międzynarodowej Współpracy Miast (IUC). Program ma na celu wzmocnienie powiązań między miastami Unii Europejskiej (w szczególności tymi liczącymi powyżej 100 000 mieszkańców) i tymi poza, nią w globalnych regionach IUC. Dzięki programowi lokalni liderzy będą mogli nawiązać nowe kontakty i zyskać nowe spojrzenie na kwestie zrównoważonego rozwoju miejskiego.

Obecny nabór do wniosków do IUC dla miast UE z 10 różnych krajów IUC (Argentyna, Brazylia, Kanada, Chile, Chiny, Kolumbia, Japonia, Meksyk, Peru i USA) jest otwarty do 22 lutego 2019 r. (piątek o północy czasu środkowo-europejskiego).

Wybrane miasta nawiążą kontakt z zagranicznym partnerem, które boryka się z podobnymi wyzwaniami. Umożliwi to obu stronom efektywną współpracę, budowanie powiązań i dzielenie się wiedzą. Przedstawiciele z każdego z miast wezmą udział w wizytach studyjnych, wymianach personelu, szkoleniach, seminariach itp., a także opracują Lokalny Plan Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich na wybranym obszarze.

Lokalni liderzy mogą ubiegać się o udział w programie, wypełniając i przesyłając ten formularz online w nieprzekraczalnym terminie: 8 marca 2019 (23:59 czasu CET).

Aby uzyskać więcej informacji, w tym o kwalifikowalności i innych ważnych wymogach, prosimy się zapoznać z sekcją FAQ (pytania o programie) na stronie internetowej IUC lub kontakt z dyrekcją programu pod adresem coordination-unit@iuc-europe.eu.