You are here

Publikácia "Aktívne mestá - úspešné príbehy zmien" práve vydaná!

Edited on

14 February 2019

Participáciou v URBACT sieťach, 40 miest z celej Európy získalo užitočné a cenné informácie na témy ako ovplyvňovať obyvateľstvo k udržateľnejšej mestskej mobilite, tvorba pracovných miest a budovanie zručností, opätovné využitie nevyužívaných priestorov, adaptácia na zmenu klímy, verejné obstarávanie, digitálna transformácia, začlenenie migrantov, chudoba a udržateľné využívanie pôdy.

Získajte viac informácií o plánoch a aktivitách miest, ktoré boli vytvorené počas participácie v sieťach zameraných na tvorbu akčných plánov. Dozviete sa informácie akým spôsobom boli zapojené miestne zainteresované strany do pracovných aktivít a ako môže URBACT pomôcť akémukoľvek mestu.

Využite možnosť nadobudnúť užitočné informácie a zapojte sa do poslednej vyhlásenej výzvy OP URBACT v tomto programovom období zameranej na tvorbu sietí pre akčné plánovanie. Výzva je otvorená od 7. januára do 17. apríla 2019!

Metóda URBACT a jej výhody.

Publikácia Aktívne mestá - úspešné príbehy zmien je k dispozícii TU.

Jednotlivé príbehy miest sú k dispozícii vo formáte PDF: