You are here

Publikace „Města v akci – příběhy změn“ byla právě vydána!

Edited on

23 March 2020
Read time: 2 minutes

Objevte jak 40 měst z celé Evropy, zapojených do Operačního programu URBACT, přineslo pozitivní dopad pro své občany v oblasti městské mobility, pracovních míst a dovedností, opětovného využívání opuštěných prostor, přizpůsobení se klimatu, zadávání veřejných zakázek, digitálního přechodu, začleňování migrantů, chudoby a udržitelného využití půdy.

Zjistěte více o plánech a aktivitách, které města vyvinula během jejich účasti v Sítích měst, jak města zapojila místní stakeholdery do své práce a jak program URBACT může pomoci jakémukoliv městu.

To Vás jistě přesvědčí podat žádost v momentálně otevřené výzvě pro Sítě měst, která je otevřena od 7. ledna až do 17. dubna 2019!

Můžete si také přečíst podrobnější článek o metodě OP URBACT a jejich výhodách.

Publikace "Města v akci – příběhy změn" je k dispozici v angličtně ZDE, český překlad naleznete na tomto odkaze.

Jednotlivé příběhy měst jsou k dispozici v PDF níže: