You are here

Razpis za prenosna omrežja odprt!

Edited on

23 December 2017
Read time: 2 minutes

URBACT sekretariat je sporočil, da je v skladu z odločitvijo nadzornega odbora URBACT III zdaj odprt razpis za 25 prenosnih omrežij.
Rok za prijavo: 10. januar 2018

Prenosna omrežja so eno od treh vrst omrežij (poleg akcijskih in izvajalskih), ki so na voljo v URBACT III.

V prenosnih omrežjih gre za prilagajanje preizkušenih dobrih praks in njihov prenos med evropskimi mesti. Vodilni partnerji omrežij so lahko mesta, ki so prejela nagrado za dobro prakso.URBACT prenosna omrežja so orodje za izmenjavo in učenje. Namenjena so mestom, ki ...

1. ... jih zanima prenos ene od 97 nagrajenih URBACT dobrih praks, ker si želijo s celostno in trajnostno rešitvijo rešiti konkreten izziv ter preizkušeno in učinkovito prakso, ki jo bodo prilagodili po svojih potrebah, prenesti v lokalno okolje.

2. ... so prejela nagrado za dobro prakso. Mesta z dobro prakso bodo vodila in usmerjala proces razumevanja, prilagajanja in ponovne uporabe dobre prakse ter bodo imela možnost izpiliti in izboljšati svojo metodologijo s podporo evropskih kolegov in URBACT strokovnjakov.

Kako sodelujete, če niste mesto z dobro prakso?

1. Pobrskate po bazi z dobrimi praksami in poiščete takšne, ki vas zanimajo.
2. Kontaktirate navedenega uslužbenca in izrazite interes za skupno sodelovanje na razpisu.
3. Kontaktirate Nacionalno URBACT točko, ki vam pomaga pri vzpostavljanju stika in razumevanju razpisa (petra.ockerl@ipop.si).
4. Sodelujete pri pripravi prijave, ki jo lahko odda samo mesto z dobro prakso.


Več o razpisu in prijavi na spletni strani razpisa.

Vseh 97 URBACT dobrih praks najdete na tej spletni strani.
Razpis za URBACT strokovnjake, ki bodo podpirali omrežja pri oblikovanju in izvajanju mednarodnih učnih aktivnosti je prav tako odprt.
Rok za oddajo prijav je 10. januar 2018 ob 15. uri (CET).

Prihajajoči dogodki, povezani z razpisom

Vsi dogodki se redno posodabljajo na tej spletni strani.

  • URBACT festival mest, 3.–5. oktober 2017, v Talinu. Več …
    Če se ne boste uspeli udeležiti festivala mesta, lahko sodelujete na:
  • Evropskem tednu regij in mest, na URBACT delavnici o prenosu dobrih praks, ki bo 10. oktobra 2017 v Bruslju. Rok za prijavo je 29. september 2017. Več …
  • Nacionalnih info dnevih, ki jih med septembrom in novembrom organizirajo Nacionalne URBACT točke. Slovenski info dan bo potekal v okviru mednarodne konference Mesta in krožno gospodarstvo 19. oktobra 2017 v Mariboru. Več …