You are here

Refleksje na temat sieci transferu Making Spend Matter

Edited on

31 December 2021
Read time: 2 minutes

Faktem jest, że wszystkie dobre rzeczy muszą się kiedyś kończyć. W 2021 roku, podróż sieci Making Spend Matter Transfer Network oficjalnie się zakończyła.

Jak można zatem podsumować ostatnie trzy lata w pigułce? To naprawdę trudne!

Dzieliliśmy się radościami - sam transfer był prawdziwym sukcesem. Wszyscy nasi partnerzy przyjęli metodologię transferu i z powodzeniem zaadaptowali ją do kontekstu własnego miasta i miejsca.

Wspólnie roniliśmy łzy wzruszenia- było wiele osobistych momentów, ale to, co było tak oczywiste, to wsparcie ze strony każdego partnera, które pozwoliło nam poradzić sobie z nimi i kontynuować.

Dzieliliśmy się aspiracjami - pandemia nagle położyła kres spotkaniom twarzą w twarz i wszystko musiało się przenieść do Internetu do samego końca projektu. Oznaczało to odzwyczajenie się od dotychczasowych sposobów pracy – za to musieliśmy przyzwyczaić się do oglądania własnych twarzy w kamerze i wszechobecnego "You're on mute!", kiedy zapomnieliśmy włączyć mikrofon lub "We've lost you!", kiedy nasze połączenie internetowe się zawiesiło.

Pomimo faktu, że wszyscy zgadzamy się, że spotkania twarzą w twarz to lepsza forma kontaktu, bo pozwala na formalny i nieformalny networking, którego technologia wciąż tak naprawdę nie zapewnia (choć już się to udaje). Myślę, że plusem tej sytuacji było to, że jednak spotykaliśmy się częściej, a relacje i przyjaźnie, które nawiązaliśmy przed pandemią są wciąż zażyłe co widać w naszych spotkaniach.

Co dalej z Making Spend Matter i ogólnie pojętymi zamówieniami?

Podczas gdy działalność sieci dobiega końca, jestem przekonany, że Making Spend Matter będzie kontynuowane już w innym formacie. Nasi partnerzy są chcą kontynuować pracę i już zaczęli rozpowszechniać wśród innych miast to, czego się nauczyli, co jest fantastyczne.

Stworzyliśmy zestaw narzędzi Making Spend Matter dostępny dla każdego lub miasta, które jest zainteresowane podjęciem własnej podróży po zamówieniach strategicznych.

Same zamówienia publiczne są obecnie gorącym tematem. URBACT przygotował kurs MOOC (multi open online course) dotyczący strategicznych zamówień publicznych, bazując nie tylko na dorobku Making Spend Matter, ale także na Sieci Planowania Działań Procure, który go poprzedzał. Kurs z powodzeniem został uruchomiony - ponad 500 uczestników zapisało się na pierwszy kurs online na żywo w marcu tego roku.

Miasto Preston, wraz z Matthew Baquerizą-Jacksonem, naszym ekspertem wiodącym i ekspertem URBACT, mieli zaszczyt uczestniczyć w Partnerstwie na rzecz Zamówień Publicznych w ramach Agendy Miejskiej UE, które włączyło prace w ramach Making Spend Matter do swojego planu działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań poświęconych pomiarowi wydatków i szerszego oddziaływania. Dla wszystkich zainteresowanych udostępniono moduły szkoleniowe dla każdego z podjętych działań.

Nic z tego nie byłoby możliwe bez zaangażowania naszych partnerów, zespołu projektowego Preston oraz poświęcenia naszych trzech ekspertów, Matthew, Emmy Clarence i Johna Watta, którzy udzielili nam wielkiego wsparcia i utrzymywali nas na właściwej trajektorii! Nie byłoby to również możliwe bez wsparcia programu URBACT, który uwierzył w to, że możemy to zrobić i sfinansował prace naszej sieci.

Jestem naprawdę wdzięczny wszystkim, którzy wzięli udział i sprawili, że Sieć odniosła sukces. To był zaszczyt i przywilej prowadzić Making Spend Matter przez ostatnie trzy lata i życzę wszystkim naszym partnerom powodzenia na kolejnym etapie ich podróży po zamówieniach publicznych.

Artykuł autorstwa Tamar Reay - koordynatorkę projektu Making Spend Matter.