You are here

Sítě přenosu hledají partnery!

Edited on

23 August 2018
Read time: 3 minutes

Některé z nedávno schválených 25 Sítí přenosu (Transfer Network – TN) hledají partnery!

Pokud vás zajímá přenos jejich dobré praxe do Vašeho města, vyplňte dotazník a zašlete ho městům do 7. května 2018.

Je mé město vhodným kandidátem? 

Ještě předtím, než začnete vyplňovat dotazník od měst ze schválených sítí, přečtěte si nejdříve pravidla pro vytváření partnerství.

  • Počet partnerů v Sítích přenosu

Na rozdíl od počátečního partnerství, kdy partnery byla 3 města, je konečný počet partnerů ve 2. fázi minimálně 5 a maximálně 8. 

  • Partneři, kteří nejsou městy

Nezáleží na tom, kolik je ve vaší Síti přenosu partnerů, v konečném partnerství mohou být pouze dva partneři, kteří nejsou města, jenž musí spadat do kategorie místních (lokálních) agentur.

Místní agentury jsou definovány jako veřejné nebo částečně veřejné organizace zřízené městem a částečně nebo zcela jím vlastněné. Jsou zodpovědné za navrhování a implementaci konkrétních odvětví politiky (hospodářský rozvoj, energetické zásobování, zdravotnické služby, dopravu, atd.).

Je důležité zdůraznit, že okresní, krajské a národní autority, stejně tak jako univerzity a výzkumná centra, nejsou považované za způsobilé partnery. Nicméně se tyto organizace mohou zapojit do Sítí přenosu jako členové místní podpůrné skupiny (URBACT Local Group – ULG), kterou bude každý partner vytvářet na místní úrovni.

  • Města jako partneři

Je nezbytné, aby většinu partnerů tvořila města, bez ohledu na počet jejich obyvatel. Proto se partnerská města odvolávají na místní veřejný orgán zastoupený:

- Městy;

- Městskými částmi, metropolitními oblastmi a organizovanými aglomeracemi, pokud jsou zastoupeny politicko-správní institucí s pravomocemi pro tvorbu politik a implementaci, které jsou přímo spjaty s oblastí práce Sítí přenosu.  

  • Rovnováha mezi rozvinutými a méně rozvinutými partnery

Počáteční partnerství musí být vyváženě zastoupené městy z rozvinutějších regionů a z těch méně rozvinutých. Konkrétněji počáteční partnerství musí zahrnovat nejméně jedno město z méně rozvinutého regionu. Zatímco konečné partnerství musí zahrnovat:

- Minimálně 2 partnery z méně rozvinutého regionu, pokud je konečný počet partnerů v síti 5

- Minimálně 3 partnery z méně rozvinutého regionu, pokud je konečný počet partnerů v síti 6 nebo 7

- Minimálně 4 partnery z méně rozvinutého regionu, pokud je konečný počet partnerů v síti 8.

  • 28 členských států EU

Hlavními příjemci (partnerskými městy) v Sítích přenosu musí být města z 28 členských států Evropské unie, Norsko a Švýcarska. V každé Síti přenosu musí být partneři z různých členských/partnerských států EU, což znamená, že v jedné síti nemohou být partneři ze stejné členské/partnerské země. V každé síti může být jeden stát zastoupen pouze jednou.

  • Počet sítí, do kterých se města mohou zapojit 

Město s příkladem dobré praxe nesmí být během stejné výzvy zároveň Vedoucím městem ve více než jednom projektu. Avšak města s příkladem dobré praxe, která působí jako Vedoucí města, mohou být součástí jiné Sítě přenosu jako Partnerská přejímající města. Města s příkladem dobré praxe, která nepůsobí jako Vedoucí města, se mohou účastnit jedné Sítě přenosu jako Partnerská přejímající města.

Stručně řečeno, aby bylo finální partnerství v Sítích přenosu způsobilé, musí:

  • Zahrnovat minimálně 5 a maximálně 8 partnerů;
  • Včetně města s příkladem dobré praxe jakožto Vedoucího města;
  • Nezahrnovat více než 2 partnery, kterými nejsou města, jak bylo definováno výše (místní agentury);
  • Být složeno z partnerských měst, která leží v různých členských/partnerských státech.

Které sítě nyní hledají partnery?

(Termín pro vyjádření Vašeho zájmu, pokud není stanoveno jinak, je 7. květen 2018.)

NÁZEV
PROJEKTU

KRÁTKÝ POPIS

POČÁTEČNÍ PARTNERSTVÍ

KONTAKT NA VEDOUCÍ MĚSTO

DOTAZNÍK

ALT/BAU

Revitalizace historických bytových domů prostřednictvím propojování majitelů, investorů/uživatelů a veřejných autorit.

Saská Kamenice (DE), Rybnik (PL), Vilafranca del Penedès (ES)

Martin Neubert

questionnaire

ACTIVE NGOS

Platforma pro spolupráci mezi nevlád­ními organizacemi a městskou správou

Riga (LV),

Siracusa (IT),

Santa Pola (ES)

 

Ilona Donina

questionnaire

BeePathNet

Festival komunity k oslavě městského architektonického dědictví a společ­ných hodnot

Lublaň (SI),

Bydhošť (PL),

Cesena (IT)

 

Luka Sešel

questionnaire

BLUACT

“Modrý růst” je iniciativou k podpoře start-upů a udržitelného podnikání v námořní ekonomice

Piraeus (EL),

Burgas (BG),

Matosin­hos (PT)

Elpiniki Katsi

questionnaire

CARD4ALL

Poskytování přístupu ke službám a zdrojům poskytovaných městem a sou­časné zlepšování participace občanů

Gijón (ES),

Suceava (RO),

Jurmala (LV)

Laura González Méndez

questionnaire

MUSIC SCHOOLS FOR SOCIAL CHANGE

Nástroj pro městskou sociální soudrž­nost prostřednictvím rozvoje umění

L‘Hospitalet de Llobregat (ES), Adelfia (IT),

Aarhus (DK)

Núria Sempere

questionnaire

REGROW CITY

Práce s občanskou společností za úče­lem čelení úpadku malých a středních měst

Altena (DE), Igoumenitsa (EL), Isernia (IT)

 

Lisa Gudra

questionnaire

RUMORLESS CITIES

Podpora různorodosti bořením stereo­typů a předsudků o imigrantech

Amadora (PT), Ioannina (EL), Hamburg – městská část Hamburg-Altona (DE)

Ana Luis

questionnaire

Deadline!
17/05/2018

TECH REVOLUTION (ReBoot)

Vytváření většího množství kvalitněj­ších pracovních míst skrze inspirační platformu a zaměřenou podporu pod­nikání

Barnsley (UK), Pardubice (CZ),

Vilanova i la Geltru (ES)

Paul Tinsley

questionnaire

Deadline!
27/04/2018

WetrEIN

Síť, která se bude intenzivně zabývat inovací vzdělání ve městě prostřednic­tvím zapojení všech relevantních stake­holderů

Viladecans (ES), Tallinn oddělení vzdělávání (EE), Nantes (FR)

Sonia Domínguez

questionnaire

Deadline!

11/05/2018

Making Spend Matter

Instituce využívají analýzu výdajů k vy¬lepšení způsobu zadávání veřejných za¬kázek a zlepšení místní ekonomiky

Preston (UK),
Villa Nova de Famalicao (PT),
Pamplona (ES)

Tamar Reay

questionnaire

Bio-Canteens

Udržitelná iniciativa pro územní politi¬ku zemědělské produkce

Mouans-Sartoux (FR), Troyan (BG),
Municipality of Rosignano Marittimo (IT)

Thibaud Lalanne

questionnaire

C-Change (ACTING)

Mobilizace sektoru kultury a umění, aby přispěl k místní politice vůči klimatické změně

Manchester (UK), Vratislav (PL), Mantova (IT)

Lisa Lingard

questionnaire

com.unity.lab

Občanské využití a nové strategické ná­stroje pro komunitu

Neapol (IT),
Gdaňsk (PL), Ayuntamiento de Barcelona (ES)

Miguel Brito

questionnaire

OpenHouses

Festival komunity k oslavě městského architektonického dědictví a společ­ných hodnot

Ujbuda (HU), Gheorgheni (RO), Forli (IT)

Georgina Szakál

questionnaire

Deadline!
11/05/2018

Urban Regeneration Mix

Revitalizace historických čtvrtí pro­střednictvím renovace a multifunkčního využití

Lodž (PL),
Baena (ES), Birmingham City Council (UK)

Martyna Raczkowska-Fijałkowska

Deadline!

10/05/2018