You are here

Scenariji za oživitev nekdanje kaznilnice v Mariboru (video)

Edited on

29 June 2017
Read time: 1 minute

V sredo, 21. junija 2017, je v Mariboru potekala tretja javna delavnica v okviru URBACT projekta 2nd Chance. Mestna občina Maribor se v okviru projekta 2nd Chance, ki si prizadeva za oživitev velikih degradiranih kompleksov ali objektov, ukvarja z nekdanjo moško kaznilnico oziroma KPD-jem (kazensko-prevzgojni dom).

Delavnico, ki je potekala v prostorih Mariborske razvojne agencije, v enem od krakov KPD-ja, so poimenovali »Sprememba, ki jo želimo videti: obuditev spečega velikana«, na njej pa so udeleženci razmišljali o viziji tega prostora ter poskušali oblikovati kratkoročne in dolgoročne cilje za oživitev tega objekta, katerega del je v lasti Mestne občine Maribor.

 

 

Delavnici je sledil kulturni program na ploščadi pred KPD-jem, na kateri so prizadevanja projekta podprli tudi predstavniki občine, z županom Andrejem Fištravcem na čelu. Župan je nato odprl razstavo scenarijev za trajnostno regeneracijo tega območja, ki so jih pripravili študentje Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru pod mentorstvom izr. prof. dr. Metke Sitar, vabljenega predavatelja Wernerja Nussmuellerja iz Gradca in asistentke Nataše Šprah.

 

 

Naslednji korak projektne skupine je priprava akcijskega načrta za oživitev območja, s katerim si bo Mestna občina Maribor prizadevala pridobiti evropska sredstva za celostno prenovo lastnega kraka in okolice.

Video:

 

 

Foto: maribor24.si