You are here

Sdílejte příběh vašeho města na blogu OP URBACT

Edited on

21 August 2018

Blog OP URBACT je otevřený příspěvkům od představitelů měst, akademiků, aktivistů na místní úrovni ze všech koutů Evropy (a světa), kteří by rádi sdíleli své praktiky, výzkumy a nadšení týkající se záležitostí souvisejících s integrovaným městským rozvojem. 

Témata se musí týkat zájmů komunity čtenářů blogu OP URBACT: mezinárodní čtenáři se zajímají o udržitelný integrovaný městský rozvoj. Články by měly poskytnout krátkou informaci o národním a místním kontextu a o daném městě; měly by být praktické a zároveň by měly vysvětlit, proč je daný příběh zajímavý pro další města a představitele měst, kteří se z něho mohou inspirovat. Mělo by být vysvětleno, co je na daném projektu výjimečné a proč. Dokonce, i když píšete o projektu, do kterého jste zapojeni, je důležité nepřehánět a zvážit jak úspěchy, tak hranice zkušeností.

Blog je otevřen pro následující příspěvky:

  • Příběhy měst: zdokumentované příběhy praxí měst, které zde byly vyvinuty. V pokynech pro psaní naleznete popis různých druhů příběhů měst, které hledáme. Příběhy o řešení, o selhání, vysvětlující příběhy, příběhy o „městech na vrcholu“, porovnání příběhů měst a příběhů týkající se výměn nápadů, seznamy.
  • Evropské projekty a zpětná vazba z významných mezinárodních událostí zabývajících se městy, udržitelným a integrovaným městským rozvojem.
  • Myšlenky a analýzy na specifická témata spojená s integrovaným městským rozvojem: mobilita, životní prostředí, participace, integrace, víceúrovňová správa, genderová vyváženost ve městech, atp.

Zařaďte váš článek do některé z kategorií blogu OP URBACT, kterými jsou:

  • Inspirace a řešení od měst
  • Nápady, názory a teorie
  • Průzkumníci evropských měst
  • Místní a regionální politika

Všechny příspěvky by měly být doprovázeny vysoce kvalitními fotografiemi a ilustracemi, na něž má autor práva, nebo jsou volně dostupné. 

Pouze příspěvky, které respektují redakční pokyny a pokyny pro psaní blogu OP URBACT, budou zvažovány k publikování. Nezaujatost a objektivita bude ceněna, pokud jde o prezentaci výsledků projektů. Veškeré příspěvky musí respektovat rozdíly a hodnoty lidských práv.

Příspěvky můžete zasílat e-mailem na communication@urbact.eu. Budeme se snažit vám odpovědět do 15 dnů ode dne podání.