You are here

SIECI TRANSFERU URBACT III ZATWIERDZONE!

Edited on

04 April 2018
Read time: 7 minutes

Komitet Monitorujący URBACT III obradujący w Sofii zatwierdził 25 nowych Sieci Transferu. Zachęcamy do dołączenia do 20 z nich!

Wraz z zatwierdzeniem przez Komitet Monitorujący, rozpoczyna się dla tych sieci tzw. Faza 1 działalnośc i będzie trwać aż do 4-go grudnia 2018 roku. Zakończy się złożeniem wniosku uzupełniającego do dwuletniej Fazy 2, trwającej do grudnia 2020 roku.

W nowych sieciach reprezentowane są miasta z 20 państw europejskich. Wiele z nich miało już doświadczenie w projektach URBACT, które sobie bardzo cenią. Dla 36% z nich będzie to pierwsze doświadczenie w programie URBACT. Każda zatwierdzona sieć składa się na tym etapie z 3 miast założycielskich, w tym lidera proponującego Dobrą Praktykę. W Fazie 1 dołączyć mogą kolejne miasta, aby utworzyć sieć liczącą 5 do 8 partnerów - i tu jest miejsce dla 20 polskich miast (patrz druga tabela poniżej). W Sieciach Transferu może być tylko jeden reprezentant z dowolnego państwa członkowskiego (inaczej niż w dotychczasowych sieciach).
Celem Sieci Transferu jest wykorzystanie doświadczenia Dobrych Praktyk URBACT w realiach miast, które zdecydowały się je poznać, zaadaptować i wdrożyć u siebie. Sieci w Fazie 1 otrzymają środki na rozszerzenie partnerstwa, wypracowanie wspólnego rozumienia Dobrej Praktyki, która ma zostać przekazana, zbadanie warunków i wymagań pomyślnego przełożenia na kontekst lokalny oraz określenie metodyki działań związanych z transferem. Ma to pomóc w rozwiązaniu problemów, które miasta napotykają w różnych obszarach funkcjonowania.
Dobre Praktyki zostały w zeszłym roku wybrane pośród kilkuset bardzo ciekawych rozwiązań z całej Europy. Więcej informacji o nich można znaleźć we wcześniejszym artykule. O zasadach obecnych Sieci Transferu pisaliśmy w wrześniu zeszłego roku (Nabór do Sieci Transferu).

Poniżej prezentujemy tabelę z opisami sieci, w których są polskie miasta.
Gratulacje dla nich!

PROJEKT

PATNERSTWO INICJUJĄCE

KRÓTKI OPIS

ACTING

Manchester (UK), Wrocław (PL), Mantova (IT)

Mobilising arts and culture sector to contribute to local climate change policies

BeePathNet

Ljubljana (SI), Bydgoszcz (PL), Cesena (IT)

Building together the story of bees in urban areas

ALT/BAU

Chemnitz (DE), Rybnik (PL), Vilafranca del Penedès (ES)

Revitalising decaying historic apartment buildings by connecting owners, investors/users and public authorities

URBAN-REGENERATION-MIX

Łódź (PL), Baena (ES), Birmingham City Council (UK)

Revitalising historic districts through renovation of buildings and multi-functions

CommUnities

Naples (IT), Gdańsk (PL), Ayuntamiento de Barcelona (ES)

Civic uses and new policy tools for the community

W wielu nowych sieciach jeszcze nie ma polskich miast i zachęcamy do dołączenia do nich jako partnerzy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z nami lub bezpośrednio z miastami liderami, poprzez link do Dobrej Praktyki podany w tabeli (adres kontaktowy jest na stronie każdej Dobrej Praktyki). W razie trudności w kontakcie, jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Lista ostatecznie zatwierdzonych Sieci Transferu w drugiej fazie nie powinna się różnić od obecnej, choć druga ocena może wyeliminować te sieci, które nie wykażą się odpowiednią dynamiką w pierwszej fazie.

Nazwa Sieci Transferu

Miasto wiodące i miasta wspierające

Temat nowej Sieci Transferu (po angielsku) oraz krótki opis Dobrej Praktyki w mieście wiodącym

ACTive NGOs

Riga (LV), Siracusa (IT), Santa Pola Council (ES)

 

http://urbact.eu/ngo-house

 

A platform for cooperation between non-governmental organisations and the municipality

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców i organizacji pozarządowych, we wrześniu 2013 r. Urząd Miejski w Rydze otworzył Ryski Dom dla Organizacji Pozarządowych. Celem projektu było wsparcie realizacji Programu Integracji Społecznej w Rydze na lata 2012-2017, wsparcie działalności organizacji pozarządowych oraz promowanie wzrostu świadomości mieszkańców o sprawach lokalnych i udziału z gminą we wspólnych działaniach.

BLUACT

Piraeus (EL), Burgas (BG), Matosinhos (PT)

http://urbact.eu/promoting-entrepreunership-and-innovation-maritime-economy

 

"BlueGrowth" - an initiative to support start-ups and sustainable entrepreneurship on the maritime economy

Miasto Piraeus (EL) stworzyło BlueGrowth, pierwszy na szczeblu UE konkurs innowacji na rzecz gospodarki morskiej (Blue Economy), którego celem jest wzmocnienie tradycyjnych działań związanych z gospodarką morską dzięki innowacyjnym pomysłom biznesowym. BlueGrowth obejmuje 4 etapy, od składania wniosków i oceny do ceremonii wręczenia nagród i programu inkubacji przez sześć miesięcy.

Inicjatywa BlueGrowth ustanowiła Marinescape, będącym swoistym ekosystemem (partnerzy, sponsorzy, doradcy, środowiska akademickie) skupionym wokół gospodarki morskiej. Pomyślna współpraca pomiędzy interesariuszami Marinescape jest kluczowym atutem BlueGrowth, który daje możliwość stworzenia akceleratora i kreatora pracy w mieście.

Bio-Canteens

Mouans-Sartoux (FR), Troyan (BG), Municipality of Rosignano Marittimo (IT)

 

http://urbact.eu/collective-school-catering

A sustainable initiative for a territorial agri-food policy

Od 1998 roku miasto łączy tematykę żywności, zdrowia i środowiska. Aby przezwyciężyć problem braku lokalnej żywności ekologicznej utworzono komunalne gospodarstwo rolne, zatrudniono dwóch rolników do prowadzenia upraw warzyw na potrzeby stołówek szkolnych, uzupełniając tym samym 85% zapotrzebowania trzech lokalnych szkół (1000 posiłków dziennie). Zmieniono przepisy dotyczące zamówień publicznych, tak aby lokalni producenci mogli zostać dopuszczeni do składania ofert przetargowych.

City-as-a-Startup

Alba Iulia (RO), Brangaça (PT), Perugia (IT)

http://urbact.eu/city-branding-making-invisible-visible

A branding initative for sustainable cultural tourism

Praktyka Alba Iulia stanowi odpowiedź na wyzwanie wielu małych i średnich miast z Europy: jak odnaleźć się w ciągle zmieniających się warunkach gospodarczych, jednocześnie promując swoje dziedzictwo kulturowe? Alba Iulia, dynamiczne miasto z bogatą historią oraz doprowadzonym do ruiny dziedzictwem (cytadela, zabytki i średniowieczna biblioteka) opracowało zintegrowane podejście do brandingu, które zostało bezpośrednio powiązane z procesem planowania strategicznego miasta. Poprzez strategiczne pozycjonowanie i waloryzację swoich aktywów oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości, Urząd Miasta stało się punktem odniesienia zarówno dla inwestorów, turystów, jak i obywateli.

CARD4ALL

Gijon (ES), Suceava (RO), Jurmala (LV)

http://urbact.eu/citizen-card

 

Providing access to city services and resources while improving citizen participation

Uruchomiona w 2002 r. Karta Mieszkańca Gijon jest obecnie wykorzystywana przez ponad 270 000 osób. Mieszkańcy i turyści korzystają dzięki karcie z zasobów miasta m. in. transportu publicznego, obiektów publicznych, działalności kulturalnej i usług cyfrowych a w niektórych przypadkach także płacą za nie. Przedsiębiorstwa z kolei prowadzą działalność objętą w karcie. Urząd Miasta opracowuje różne polityki mające na celu poprawę zdrowych nawyków i zachowań społecznych w celu poprawy jakości życia i również dołącza te działania do inteligentnej karty.

 

Com.unity.lab

Lisbon (PT), Bari (IT), Aalborg (DK)

 

http://urbact.eu/integrated-toolbox-deprived-neighbourhoods

 

A local development strategy for neighbourhoods and areas of priority Intervention

Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Obszarów Priorytetowej Interwencji zapewnia miastu szereg zintegrowanych narzędzi opartych na procesie współrządzenia. Organizuje i łączy oddolne inicjatywy partycypacyjne, zapewniając ramy dla współpracy i lokalnego horyzontalnego podejścia. Celem jest zmniejszenie i łagodzenie skutków społecznego, gospodarczego, środowiskowego i miejskiego wykluczenia oraz wzmocnie społecznej spójności terytorialnej. Zastosowane narzędzia różnią się od mapowania sąsiedztwa: Lokalny Program Partnerski finansuje projekty lokalne w ramach oddolnego modelu współrządzenia w celu promowania zatrudnienia, edukacji i spójności społeczno-terytorialnej.

Innovator

Torino (IT), Cluj-Napoca Municipality (RO), Métropole du Grand Paris (FR)

http://urbact.eu/everyones-innovator

10 000 public employees, 10 000 potential innovators

Innova.TO jest konkursem dla wszystkich pracowników miejskich Turynu (IT) (za wyjątkiem dyrektorów), inspirowanym zasadami „oszczędnej organizacji”. Ma on na celu stymulowanie i rozwój innowacyjnych projektów mających poprawić wydajność administracji, zmniejszyć ilość odpadów i wpłynąć na lepsze szacowanie zasobów.

Miasto Turyn zatrudnia 10 tysięczną społeczność dobrze wykształconych, wykwalifikowanych pracowników. Ambicją Innova.TO jest zachęcenie wszystkich tych pracowników do postrzegania siebie jako potencjalnych innowatorów. Aby wzmocnić ich zaangażowanie zdecydowano, że propozycje projektów będą anonimowe, jury ma składać się z ekspertów wewnętrznych i zewnętrznych, wydano też zgodę, by prywatni sponsorzy zaoferowali nagrody.

Making Spend Matter

Preston (UK), Villa Nova de Famalicao (PT), Pamplona (ES)

http://urbact.eu/progressing-procurement-practice-through-spend-analysis

Anchor institutions using spend analysis to improve procurement practice and benefit the local economy

Rada Miasta Preston (Wielka Brytania) i sześć innych instytucji rozpoczęły projekt mający na celu rozpoznanie, w jaki sposób ich zasoby finansowe mogą być lepiej wykorzystywane z korzyścią dla lokalnej gospodarki. Głównym elementem działań projektowych w Preston była analiza zamówień publicznych, aby zidentyfikować geograficznie miejsca i rodzaj podmiotów gospodarczych do których trafiają środki wydane na zamówienia, a także co się z nimi dzieje po dotarciu do tych podmiotów. Instytucje wykorzystały zgromadzone dane wynikające z analizy wydatków, aby ulepszyć sposób w jaki realizują procedurę zamówień publicznych. W praktyce niektórych instytucji wiedza wynikającą z tej analizy została dobrze wykorzystana: dowody wskazują na wzrost wydatków w lokalnej gospodarce, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Movement

Groningen (NL), Zlin Municipal Authority (CZ), Magdeburg (DE)

http://urbact.eu/internationalisation-sustainable-future

 

Active management of internasionalisation in a small university city in order to remain the vibrant local hub in the global knowledge economy

Groningen to małe i tradycyjnie regionalnie zorientowane miasto, dlatego umiędzynarodowienie na dużą skalę jest dla niego stosunkowo nowym zjawiskiem. W celu zapewnienia zrównoważonej przyszłości miasta dobra praktyka realizuje zintegrowane podejście do umiędzynarodowienia. Program ma na celu przyciągnięcie, zatrzymanie i integrację nowych mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu spójności społecznej i warunków do życia. Miasto zarządza złożonymi procesami zawartymi w zintegrowanym i partycypacyjnym programie, zajmujący się czterema kluczowymi aspektami: zamieszkaniem, pracą, życiem w mieście i komunikacją. Przyczynia się do zrównoważonej przyszłości gospodarczej, demograficznej i kulturalnej, czyniąc Groningen atrakcyjnym domem dla miejscowych i przyjezdnych, różnorodnych etnicznie mieszkańców.

Music schools for social change

L'Hospitalet de Llobregat (ES), Municipality of Adelfia (IT), Aarhus (DK)

http://urbact.eu/music-school

 

A tool for urban social cohesion through the development of the arts

Działająca od dwunastu lat Szkoła Muzyczna i Centrum Sztuki (EMCA) z L'Hospitalet (ES) koncentruje się na wykorzystywaniu sztuki jako narzędzia spójności społecznej, łączenia grup społecznych i poprawiania edukacyjnych osiągnięć. Jej działania koncentrują się na ubogich obszarach miasta, z wysokim poziomem bezrobocia i ubóstwa miejskiego. Centrum skutecznie walczy z segregacją i wykluczeniem miejskim prowadząc orkiestrę symfoniczną, duże zespoły muzyczne, grupy pop-rockowo-jazzowe oraz oferując przestrzeń na spotkania i ułatwiając wymianę międzykulturową. Ośrodek zapewnia zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, EMCA poprawia także umiejętności i zdolności uczniów, które pozytywnie wpływają na ich osiągnięcia akademickie.

OpenHouses

Ujbuda (HU), Gheorgheni (RO), Forli (IT)

http://urbact.eu/weekend-open-houses

A community festival celebrating the city's built heritage and common values

Mieszkańcy z całego Budapesztu (HU) biorą udział w miejskim festiwalu Weekend Otwartych Domów - Budapeszt 100, który każdego roku otwiera bramy 50-60 domów i instytucji. Wydarzenie to stało się tradycją od jego premiery w 2011 roku, kiedy to frekwencja sięgnęła 20 000 osób. W latach 2011-2015 zorganizowano go jako inicjatywę budowania wspólnoty dla uczczenia 100-letnich budynków w Budapeszcie, we współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i dzielnicami. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na miejscowe budynki, ich wartość architektoniczną i historię - oraz na moc społeczności lokalnej, która organizuje wspólnoty mieszkaniowe i utrzymuje je razem. Od 2016 r. imprezy są organizowane tematycznie wokół określonego motywu lub miejsca. Ogólną misją Budapest100 jest zainicjowanie wspólnej dyskusji o rewitalizacji i zainspirowanie do zakładania i wzmacniania wspólnot mieszkaniowych.

Reboot

Barnsley (UK), Pardubice (CZ), Vilanova i la Geltru (ES)

http://urbact.eu/digital-media-centre

Create more and better local jobs through an inspirational hub space and focused business support

W ramach Przedsiębiorczego Barnsley, miasto Barnsley zapewnia program wsparcia biznesowego dla przedsiębiorstw prowadzących inwestycje we własny rozwój, przedsiębiorstw specjalizujących rozwijających się, startupów i centrów inkubacji młodych przedsiębiorstw. Program prowadzony przez zespół doświadczonych specjalistów ds. rozwoju przedsiębiorstw i zarządzania projektami z sektora prywatnego. Stawia odbiorców (firmy) w centrum procesu, prowadząc do zbudowania silnych relacji z klientami i zapewniając dostosowane, odpowiednie wsparcie. Główny trwały kapitał Digital Media Center (DMC) ma związek z programami i działaniami wspierającymi, realizowaniem polityki otwartych drzwi i współ-lokowaniem usług wsparcia dla start-upów. DMC to miejskie centrum kreatywnego i cyfrowego biznesu, w którym odbywają się różnorodne wydarzenia i regularne spotkania sieci.

Re-Grow City

Altena (DE), Igoumenitsa (EL), Municipality of Isernia (IT)

http://urbact.eu/finding-opportunities-declining-cities

 

Working with civil society to reverse decline in small and medium sized towns

Podstawowym tematem tej dobrej praktyki jest zarządzanie strategiczne w kontekście długoterminowego kryzysu i stagnacji. Po zamknięciu lokalnych zakładów pracy populacja Alteni (DE) w latach 1975-2014 zmniejszyła się o 43%. W obliczu zmniejszających się zasobów i coraz bardziej złożonych problemów, Altena zmieniła swoje strategiczne cele, koncentrując się na kontrolowaniu upadku, a nie wzroście. Gmina dostosowała swoje priorytety, ściślej współpracując z mieszkańcami. Działania objęły: restrukturyzację organizacyjną (m.in. redukcję zatrudnienia i podział zasobów), rozwój społeczeństwa obywatelskiego (w tym zaangażowanie setek wolontariuszy), ożywienie gospodarcze (m.in. poprzez turystykę) oraz integrację uchodźców.

Rumorless cities

Amadora (PT), Ioannina (EL), Free and Hanseatic City of Hamburg - District Hamburg-Altona (DE)

http://urbact.eu/do-not-feed-rumour

Enhance diversity through deconstructing stereotypes and prejudices about immigrants

"Imigranci są powiązani z przestępczością i radykalizacją", "imigranci żyją z dotacji państwowych" lub "dzieci imigrantów tylko przysparzają szkołom problemów ", to tylko niektóre z pogłosek dotyczących imigrantów. "Nie zasilaj plotek" jest częścią strategii komunikacyjnej opracowanej przez gminę Amadora (PT) od 2014 r., w ramach projektu "Komunikacja na rzecz integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności (C4I)", promowanego przez Radę Europy. Jego celem jest lepsze zrozumienie wpływu tych pogłosek na życie ludzi. Przy wsparciu przeszkolonych specjalistów od przeciwdziałania szerzeniu się pogłosek i utworzeniu sieci przeciw przekazywaniu niesprawdzonych wiadomości, opracowano strategię komunikacji „przeciwwirusowej”, która już przyniosła dobre wyniki, tj. bardziej pozytywne nastawienie portugalskich rodaków wobec imigrantów.

Rural

Rome (IT), Coruna (ES), Vilnius (LT)

http://urbact.eu/resilient-urban-and-peri-urban-agriculture

 

A tool for social inclusion and urban regeneration

Wykorzystując duży obszar swojego terytorium, odpowiedni pod uprawy rolnicze (51,7 ha), miasto Rzym (IT) opracowało z udziałem mieszkańców miejski projekt ogrodniczy. Cel projektu jest dwojaki: walka z wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz umożliwienie rekultywacji środowiska poprzemysłowego. Projekt obejmuje już 27 ha dostępnych gruntów, promując zrównoważone i ekologiczne podejście do miejskiego ogrodnictwa. Współpracując z organizacjami pozarządowymi, mieszkańcami, osobami w niekorzystnej sytuacji i mniejszościami, miasto wykorzystuje rolnictwo miejskie i podmiejskie jako metodę usprawnienia procesów zarządzania. Obok polityki zatrudnienia najważniejszą rolę w projekcie odgrywa dialog społeczny i międzykulturowy.

Silver cities

Badalona (ES), Tartu (EE), Svendborg (DK)

http://urbact.eu/building-age-friendly-city

The story of how to implement an age-friendly urban strategy to promote citizens' health, inclusion and wellbeing at all stages of life

Zmiany demograficzne są jednym z kluczowych wyzwań społecznych stojących przed miastami. Liczba osób w podeszłym wieku stale rośnie, a miasta mają trudności z dostosowaniem się i spełnianiem swoich potrzeb. Miasto Badalona (ES) uznało tą sytuację jako mandat na wprowadzenia zmian i wykazało, że możliwe jest przeprojektowanie lokalnych świadczeń zdrowotnych i socjalnych na rzecz poprawy jakości życia osób starszych.

Dzięki licznym inicjatywom i projektom rozpoczętym w 2012 roku Badalona dąży do sytuacji, w której obywatele zostaną ujęci systemem stałej opieki, tj. zintegrowanej pionowo (między różnymi poziomami opieki) i poziomo (między różnymi lokalnymi świadczeniami, np. świadczeniami socjalnymi, mieszkaniowymi, zatrudnieniowymi).

The Playful Paradigm

Udine (IT), Klaipeda (LT), Cork City Council (IE)

http://urbact.eu/playful-paradigm

Using ‘games’ as a flexible and innovative way for healthy and sustainable place-making

Rekreacyjne działania i gry promują integrację społeczną, umożliwiają pokonanie barier i budują mosty między ludźmi, pokoleniami i miejscami, opowiadając się tym samym za zmianami i innowacjami. Wszystkie zainteresowane strony, z sektora publicznego oraz przedsiębiorstw i organizacji non-profit, muszą dzielić się odpowiedzialnością za postęp społeczny. Rekreacyjne miejsca, takie jak Miejska Biblioteka Zabawek i park publiczny, targi Energy in Play, Travelling ToyBus, Światowy Dzień Igrzysk i Dzień Pi, przyczyniły się do poprawy wielu miejsc w przestrzeni miasta i podniosły świadomość zdrowotną mieszkańców a także w zakresie energii i zrównoważonego rozwoju.

Tropa Verde

Santiago de Compostela (ES), Dimos Pavlou Mela (EL), City of Budapest, District 14 Zuglo Municipality (HU)

http://urbact.eu/tropa-verde-rewarding-recycling

 

Boosting environmental responsibility through gaming and rewarding

Tropa Verde to platforma multimedialna stworzona przez miasto Santiago de Compostela w celu wspierania zachowań środowisko odpowiedzialnych. Korzystając z platformy internetowej opartej na grze, obywatele mogą wygrywać bony do recyklingu i wymieniać je na nagrody od Rady Miejskiej i lokalnych sprzedawców detalicznych. W ciągu niespełna dwóch lat poziom recyklingu wzrósł znacząco: ponad 115 lokalnych sponsorów dostarczyło 800 nagród, od zakwaterowania w hotelu po zabiegi kosmetyczne. Obywatele otrzymywali te upominki lub upusty w zamian za 16 000 "działań recyklingowych" w centrach społecznych i obywatelskich oraz zielonych punktach.

Volunteering City

Athienou (CY), Municipality of Capizzi (IT), Kildare County Council (IE)

http://urbact.eu/volunteering-council

 

Creating intergenerational social connections through volunteering

Miejska Rada Wolontariatu (MRW) w Athienou zapewnia podstawowe potrzeby osób borykających się z ubóstwem i izolacją społeczną. Wolontariat jest narzędziem służącym do łączenia ludzi i usługi, z maksymalnie 200 wolontariuszami pracującymi w tym samym czasie. Obowiązkiem MRW jest zrozumienie i zaoferowanie rozwiązań problemów społeczności lokalnej.
W ramach rozwijającej się od 1970 roku MRW, istnieją obecnie cztery programy: opieka nad osobami starszymi, pomoc społeczna i rozrywka, opieka nad żłobkami i pomoc społeczna. Działania te łączą różne pokolenia i zapewniają bezpośrednią i konkretną pomoc najbardziej potrzebującym.

WetrEIN

Viladecans (ES), Tallinn Education Department (EE), Nantes (FR)

http://urbact.eu/educational-innovation-network

Boosting the renewal of the education in the city by means of involving all relevant stakeholders

Od 2013 r. Innowacyjna Sieć na rzecz Edukacji ma na celu poprawę poziomu edukacji miasta poprzez stymulowanie innowacyjności i kreatywności w szkołach oraz poprzez (1) promowanie projektów ICT oraz (2) współpracę między różnymi lokalnymi interesariuszami. ISE skupia administrację publiczną, placówki edukacyjne, specjalistów, rodziny i przedsiębiorstwa, w celu wsparcia i odnowy edukacji. Współpraca między interesariuszami społeczeństwa obywatelskiego i sektora społeczno-gospodarczego ma na celu rozwój innowacyjnych projektów umożliwiających opracowywanie nowych strategii edukacyjnych.
Jedną z głównych zmian, jakie wprowadziła sieć, jest odnowienie urządzeń technologicznych w szkołach oraz ich lepsze wykorzystanie przez nauczycieli, uczniów i rodziny.