You are here

SPACE4PEOPLE – Kā transports spēj ietekmēt sabiedrisko telpu?

Edited on

17 February 2020
Read time: 5 minutes

Tās nav pēdējās ziņas, ka mūsu pilsētas strauji aug. Citiem vārdiem sakot: prognozes  rāda, ka 2050. gadā iedzīvotāju skaits pieaugs no 72% līdz 85% pilsētas teritorijas. Un pilsētās ir ievērojams 50% straujāks IKP pieaugums, kā arī darba vietu skaits ir palielinājies par 7%, salīdzinājumā ar citām teritorijām, kas pēdējo gadu laikā ir stagnējušas. Daudzas pilsētas ir apņēmušas attīstīt jaunus dzīvojamos rajonus, uzņēmumu telpas vai jauktas lietošanas rajonus. Skatoties atpakaļ spogulī, pilsētas nav tagad sākušas izaugsmes periodus. Nākotnes prognozēs sniegtie fakti balstās uz vienmērīgu izaugsmes vēsturi pēdējās desmitgadēs.

Nav jaunums, ka satiksme mūsu pilsētās pieaug. Un tas ir tikai loģiskas iedzīvotāju, uzņēmumu un jaunu ēku attīstības sekas- vairāk cilvēku un vairāk iespēju rada vairāk satiksmes nepieciešamību. Pieaugošie satiksmes rādītāji ir sasniegti, nodrošinot pietiekami daudz vietas, lai apmierinātu šīs satiksmes vajadzības vismaz piecas desmitgades. Visizplatītākais risinājums sekoja dominējošajam transporta veidam, kas bija un joprojām ir automašīnu satiksme.

Vairāk vietas motorizētai satiksmei – automašīnām. Pilsētas attīstība lielāko daļu no sabiedriskām telpām veltīja, lai izvietotu automašīnas gan ceļos, gan stāvvietās. Satiksmes plānošanas galvenā paradigma bija prognozēt nākotnes satiksmes rādītājus un sagatavoties vienmērīgam satiksmes apjoma pieaugumam, izveidojot infrastruktūru, kas spēj sasniegt šos pieauguma rādītājus. Tādējādi arvien vairāk  sabiedriskā telpa tika izmantota, lai apmierinātu motorizēta transporta vajadzības galvenokārt attiecībā uz automašīnām, kas vienlaikus palielināja automobiļu izmantošanas pievilcību, veicinot vairāk automašīnu satiksmi. Galu galā publiskas telpas piedāvājums, kas atbilst automašīnu satiksmes prognozēm un ar to saistītajam automobiļu satiksmes pieaugumam, ir pašaizliedzīgs process.

Rezultātā liela daļa sabiedriskās telpas tiek atvēlēta motorizētam transportam. Ceļi, autostāvvietas un cita transporta infrastruktūra motorizētiem līdzekļiem veido pilsētas tēlu. Citi sabiedriskās telpas izmantošanas veidi, piemēram, teritorijas, kur var satikties, pastaigāties, pabraukāt ar riteni, drīzāk ir izņēmums salīdzinājumā ar kopējo vidējo sabiedriskās telpas izmantošanu. Protams, un par laimi, dažas pilsētas demonstrē, kā var izskatīties atšķirīga sabiedriskās telpas izmantošana, piemēram, Dānijas Kopenhāgenā (Copenhagen), Spānijas Vitorijā-Gasteizā (Vitoria-Gasteiz) vai Itālijas Bolcāno (Bolzano). Šie un citi labās prakses piemēri dod labu iemeslu iesaistīties mūsu pilsētas sabiedriskās telpas pārdalīšanā un pārveidošanā.

 

Piemēri no Aradas (Arad) par transporta sastrēgumiem ielās un gājējiem paredzētiem risinājumiem.

Vai risinājums ir vienkāršs un pieejams? Pilsētu izaugsmes un to satiksmes apjoma argumentācija kopā ar informāciju par iepriekšējo un neseno sabiedriskās telpas izmantošanu varētu radīt tēlu, ka ir zināmas gan problēmas, gan risinājumi. Bet patiesībā mūsu pilsētu realitāte ir daudz daudzveidīgāka un sarežģītāka, lai piemērotu vienotu risinājumu. Atšķirības sākas ar izaugsmes raksturu, piemēram, iedzīvotāju grupām, kurām jāsaskaras ar sašaurinātu pilsētu pastāvēšanu, ir jārisina dažādu sektoru, piemēram, rūpniecības, uzņēmumu, mazumtirgotāju, tūrisma, bērnu, senioru, dzimumu aspektu, izglītības, sporta, brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu, apzaļumošanas un citu sabiedrisko telpu prasības.

Space4People pieeja. Mūsu tīkls tuvojas publiskās telpas izmantošanas izaicinājumam no sava lielākā “lietotāja” – transporta viedokļa. Mūsu mērķis ir strādāt pie taisnīgākas un vērtīgākas sabiedriskās telpas izmantošanas pilsētām un to ieinteresētajām personām, kā arī iedzīvotājiem, lai palīdzētu sasniegt vispārējo mērķi – nodrošināt tuvākas pilsētas  ar cilvēkiem nākotnes attīstības centrā. Līdz ar to mēs izaicinām pašreizējo “necilvēcīgo” galveno sabiedriskās telpas izmantošanu – transportu - vairāk koncentrējoties uz transportlīdzekļiem, nevis uz cilvēku vajadzībām. Starp daudzajiem aspektiem, kas saistīti ar pilsētas transportu, mēs izvēlējamies koncentrēties uz trim jomām, kurās saskatām vislielāko potenciālu, pateicoties to efektivitātei un faktam, ka šīs iespējas līdz šim ir atstātas novārtā vai izmantotas nepietiekami. Mūsu uzmanības centrā ir:

 • Staigāšana (walking): novērtēt un uzlabot gājēju kustībai un gājēju zonām paredzētas sabiedriskās telpas kvalitāti un kvantitāti
 • Autostāvvieta (parking): palielināt autostāvvietu apsaimniekošanas iespējas, lai uzlabotu sabiedriskās telpas efektivitāti, izmantojot autostāvvietas, pārdalīt stāvvietas vērtīgākām sabiedriskās telpas veidiem, kā arī izmantot stāvvietas un ar to saistītas apstākļus kā stūrēšanas elementu transporta veida izvēlei 
 • Intermodālie mezgli (intermodal hubs): uzlabot lietotāju pieredzi tādās prioritārās transporta vietās kā sabiedriska transporta savstarpējas sadarbības, un izmantot to potenciālu, darbojoties kā pilsētas attīstības centriem, kas apvieno ne tikai transporta funkcijas.

Skaidrs, ka mūsu vērtība ir ierobežoto resursu sabiedriskās telpas efektīva izmantošana. Mūsu mērķis ir radīt dzīvāku transporta realitāti, īstenojot modālos risinājumus par labu aktīvajiem transporta veidiem un samazinot transporta vajadzībām nepieciešamo vietu. Tas risina pašreizējas lietošanas formas, piemēram, infrastruktūras piegādi, novirzot to mērķi uz faktiskajiem lietotāju vajadzībām. Tādējādi Space4People darba centrā izvirza dažādas lietotāju perspektīvas un ieinteresēto pušu viedokļus, kas ir vismaz divkāršs izaicinājums: ņemt vērā nepietiekami pārstāvēto iedzīvotāju grupu, piemēram, seniorus, bērnus un jaunas sievietes, ka arī  strādāt ar atšķirīgo priekšstatu par to, ko cilvēki vēlās attiecībā pret citiem - ' līdzīgi kā lēmumu pieņēmēji ' – viedokļi par šo.

Šo divu aspektu iemeslus ir viegli atpazīt. Citējot Džeinu Džeikobsu (Jane Jacobs): “Pilsētas spēj nodrošināt kaut ko visiem, tikai tāpēc, un tikai tad, kad to ir radījuši visi.” Džeina Džeikobsa (1916. – 2016.), amerikāņu kanādiešu žurnāliste, autore un aktīviste.

Vietējās sadarbības grupas ieinteresēto personu sanāksme Serresā (Serres)

No otras puses, uztvere var būt instruments labākai plānošanai, lai viens otru saprot labāk, bet citādi var būt par iemeslu nepareizai interpretācijai un nepareizai, kaut arī labi plānotai rīcībai. Nākamais Vācijas Leipcigas piemērs parāda nepieciešamību strādāt pie uztveres: iedzīvotāju uzskati par ieguldījumiem sabiedriskajā vai autotransportā, faktiskais viedoklis un ieinteresēto personu uztvere ievērojami atšķiras (salīdziniet attēlu zemāk).

Avots: Sociālie dati

Space4People projektā mēs strādājam ar 10 pilsētām un to dažādam problēmām:

 • Kā veicināt ilgtspējīgu modālo izvēli, kas saistīta ar iekšpilsētas teritoriju, lai mazinātu lielas emisijas slodzes un uzlabotu kvalitatīvu sabiedrisko telpu  Bīlefelde (Bielefeld)?
 • Kā panākt lielu un izkliedētu municipalitātes rajonu atbilstību realitātei, kas vienlaikus veicina pārvietošanas iespējas un nodrošina pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūrismam Guia de Isora (Guía de Isora)?
 • Kā apmierināt vietējo iedzīvotāju un tūrisma vajadzības saistībā ar pieejamību, uzturēšanās kvalitāti un topogrāfiskajām problēmām Nazarē (Nazaré)?
 • Kā projektēt pievilcīgas sabiedriskās telpas, lai radītu pilsonisku lepnumu par sarūkošo pilsētu, kas saskaras ar pārrobežu sadraudzības pilsētas realitāti un vēsturisko pieminekļu aizsardzības izaicinājumu Valgā (Igaunija)?
 • Kā rīkoties ar esošo autostāvvietu pārmērīgu izmantošanu un automašīnu satiksmes infrastruktūras dominējošo stāvokli pilsētas centrā un vienlaikus nodrošināt vairāk cilvēkiem gājēju vietu Aradā (Arad)?
 • Kā panākt lielāku pievilcību iekšpilsētas teritorijai, kur sastrēgumstundās ir liela satiksmes intensitāte, atšķirīga ieinteresēto personu uztvere, kā arī pārvarēt dabisko un mākslīgo plaisu Senžermēnā pie Lajē (Saint-Germain-en-Laye)?
 • Kā apmierināt visu iedzīvotāju grupu vajadzības pastaigu infrastruktūrā un nodrošināt pievilcīgas sabiedriskās telpas, kas saskaras ar dažādām pašreizējām izmantošanas formām Serresā (Serres)?
 •  Kā atrisināt problēmas saistībā ar nepietiekami aprīkotām autostāvvietām dzīvojamajos rajonos, kas izraisa sabiedriskās telpas ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī lielu satiksmes intensitāti un autostāvvietu noslogojumu centrālajos apskates objektos Panevēžā (Panevėžys)?
 •  Kā atrisināt sabiedriskās telpas izmantošanas konfliktus starp transporta veidiem un citām izmantošanas veidiem Turku (Somija) centrālajā teritorijā un kā nodrošināt labus gājēju savienojumus, kas šķērso galvenās dabiskās un mākslīgās barjeras?
 • Kā uzlabot apstākļus gājējiem, ņemot vērā konkurējošās privātās satiksmes prasības un pēdējās jūdzes piegādes, kas saistītas ar cilvēku uztveri, ka Badalonā (Badalona), kur staigāšana ir nepatīkama un nedroša?

Ceļa telpas dizaina piemērs Serresā (Serres)

Ņemot vērā izrietošās problēmas, mūsu mērķis ir nodrošināt katrai pilsētai atbilstošus risinājumus, izmantojot savas zināšanas un pieredzi un pētot, ko varētu iemācīties no citu pilsētu piemēriem un kā tos piemērot mūsu daudzveidīgajā realitātē. Ir iespējamie risinājumi, piemēram, Arada (Arad) piedāvā pirmās idejas par to, kā atrisināt autostāvvietu problēmas dzīvojamos rajonos ar augstāku blīvumu Panevēžā (Panevėžys), vai Bīlefelde (Bielefeld), parādot gājēju infrastruktūras visaptverošo dizainu, kas varētu būt vērtīga pilsētā Serresā (Serres). Mēs ar prieku vēlamies ienākt izaicinājumā par plānošanu labākai sabiedriskai telpai – telpai cilvēkiem.    

Raksta oriģinālversija angļu valodā:

https://urbact.eu/space4people-how-transport-adds-public-space-meeting-people%E2%80%99s-needs