You are here

Spotkanie informacyjne programów „Europa dla obywateli” i URBACT III – 6 czerwca 2019, KRAKÓW

Edited on

29 May 2019
Read time: 1 minute

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat programów europejskich: „Europa dla obywateli” oraz URBACT III, które odbędzie się 6 czerwca 2019 r. w Krakowie.

Celem spotkania jest przybliżenie przedstawicielom organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, badawczych, aktywistom i społecznikom oraz osobom zainteresowanym realizacją projektów międzynarodowych zasad ubiegania się o dofinansowanie w programie Unii Europejskiej „Europa dla obywateli”. Podczas spotkania przekażane zostaną informacje o celach, założeniach i priorytetach programu, rodzajach działań w ramach programu oraz terminach konkursu wniosków w 2019 roku. Ponadto, w trakcie spotkania zostanie zaprezentowany projekt, współfinansowany w ramach Programu “Europa dla obywateli”: Kierunek przyszłość – 25 lat wolności a Romowie przez Panią Małgorzatę Kołaczek, wiceprezeskę Fundacji W Stronę Dialogu.

Z ramienia Punktu Kontaktowego programu URBACT, Aldo Vargas-Tetmajer przedstawi program w kontekście polityk miejskich szczebla europejskiego i światowego.

Formularz rejestracyjny i program dostępny tutaj.