You are here

Spoznajte URBACT metodo!

Edited on

07 January 2020
Read time: 2 mins

Danes skoraj 3/4 evropskega prebivalstva živi v urbanih območjih. Do leta 2050 bo ta številka še višja. Neenakost, pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj, varnost v mestih, brezposelnost in zastoji so med številnimi družbeno-ekonomskimi in okoljskimi problemi, s katerimi se soočajo mesta. Obenem ta koncentracija ljudi, infrastrukture in podjetij ponuja obilo priložnosti za preobrazbo mest v motorje sprememb in inovacij. Mesta so tako lahko vir in rešitev številnih današnjih izzivov. Zato so pobude, ki spodbujajo razvoj odpornih in vključujočih mest v središču EU politik za izgradnjo  bolj trajnostne Evrope.

 

 

 

 

 

Vse od leta 2002 URBACT utira pot spodbujanju celostnega urbanega razvoja. Za doseg tega URBACT omogoča evropskim mestom da sodelujejo, se učijo iz izkušenj drugih in izmenjajo dobre prakse; izboljšajo svoje spretnosti in  znanje; delijo spoznanja po vsej Evropi. URBACT deluje kot katalizator, ki razvija procese in orodja, poznane kot URBACT metoda, s katero lahko odločevalci,  strokovnjaki in prebiva.lci pomagajo oblikovati nove modele lokalnega upravljanja. URBACT metoda temelji na treh temeljnih načelih: integracija, participacija in učenje skozi prakso.

Integracija z namenom povezovanja rešitev in izogibanjem ustvarjanja novih težav, celostni pristop obravnava in združuje več različnih dimenzij:

  • vertikalno sodelovanje med vsemi ravnmi  uprave in lokalnimi akterji,
  • horizontalno sodelovanje med področji politik in med občinskimi oddelki,
  • teritorialno sodelovanje med soseskami, bližnjimi občinami, podeželskimi območji in regijami.

Vzpostaviti želi ravnotežje med trdimi in mehkimi vsebinami: trde vsebine, kot so naložbe v infrastrukturo, in mehke vsebine z osredotočanjem na človeške dejavnike, kot so spretnosti in mreženje.

Participacija - participativni pristop je tisti, ki prepoznava glas vseh deležnikov v mestu. Pomeni angažiranost meščanov, soustvarjanje in dialog na več ravneh. Participacija javnosti je pozitivna dinamika, v kateri so vsi člani lokalne skupnosti vključeni v gonilo sprememb, različne skupine deležnikov sodelujejo z občino za izboljšanje življenja v mestu kot celoti. Poskušajo najti rešitve z ustvarjanjem pristnega občutka soodgovornosti in lastništva.

Učenje skozi prakso pomeni izboljšati znanje in spretnosti skozi vzajemno sodelovanje, reševanje konkretnih problemov z oblikovanjem in preizkušanjem po meri izdelanih ukrepov. To vključuje upravljanje cikla politike od načrtovanja, prepoznavanja virov in dodeljevanja ukrepov do izvajanja in spremljanja politik, vrednotenja učinkov in povratnih informacij iz novih spoznanj.

Izvedite več o URBACT metodi in pridobite prost dostop do široke palete orodij! Naše znanje prihaja iz dolgoletnih izkušenj pri delu z mesti, ki uresničujejo svoje ideje. Gonilna sila sprememb za boljša mesta.

 

 

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.