You are here

TARMO+ on kaupunkikehittämisen vientituote

Edited on

22 December 2017

Tampereen seudun TARMO+ -hanke on vuodesta 2015 lähtien edistänyt asukaslähtöisesti vähähiilisiä ratkaisuja asuntojen energiakorjauksissa ja täydennysrakentamisessa. EAKR:stä rahoitettu TARMO+ tähtää energiatehokkaaseen korjausrakentamiseen sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palvelujen kysynnän ja tarjonnan parantamiseen. Hankkeen työn tulokset on nyt tunnustettu kansainvälisesti, sillä hanke on valittu URBACT-ohjelman Hyvien käytäntöjen (Good Practice – GP) joukkoon. Suomen NUP edustaja Petri Kahila Karjalan tutkimuslaitoksesta kävi Tampereella haastattelemassa hankkeen toimijoita.

Wood pile

URBACTin Hyvät käytännöt ovat kaupunkikehittämisen toimintamalleja, joita voidaan suositella muille kaupungeille ja siirtää niiden käyttöön. Hyvien käytäntöjen valintaprosessi toteutettiin keväällä 2017.


TARMO+ -hankkeen toimijat saivat idean hakea URBACTin GP-titteliä Pirkanmaan Brysselin toimistosta. Hakemisen helppous houkutti hankkeen toteuttajia ja itse hakuprosessiin kuluikin aikaa vain pari viikkoa. Vaikka GP-status ei tuo mukanaan hankerahoitusta tai palkintorahaa, GP-haku koettiin hyödylliseksi kolmella tavalla. Ensinnäkin GP-status mahdollistaa TARMO+-hankkeen tulosten ja toimintatavan levittämisen kansainvälisesti URBACtin muodostamien kanavien ja työmenetelmien kautta. Toiseksi GP-status lisää TARMO+-hankkeen uskottavuutta hankkeen tuloksia koskevassa tiedotuksessa sekä paikallisesti että kansallisella tasolla. Rakennusten energiatehokkuuden tehostamisella on kysyntää, koska rakennuksissa kuluu noin 40 prosenttia Suomen energian kokonaiskulutuksesta. Kolmanneksi GP-status vaikuttaa myönteisesti TARMO+-hankkeen jatkoon. Kansainvälinen ulottuvuus ja sitä koskevat näytöt ovat kiistatta etuja TARMO+-hankkeen tulevaisuutta koskevissa rahoitusneuvotteluissa.


10.1.2018 sulkeutuva Transfer Network -haku tarjoaa GP-tittelin omaaville kaupungeille mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden kiinnostuneiden kaupunkien kanssa. Haun kautta luotavien Transfer Network -verkostojen tarkoituksena on siirtää hyviä käytäntöjä ja tukea yhteistä oppimista kaupunkien välillä. Myös TARMO+-hanke harkitsee tähän hakuun osallistumista.