You are here

TechRevolution: Hernieuwde energie in Schiedam

Edited on

09 October 2019

Schiedam is een van de Europese steden die is aangesloten bij het URBACT Transfer Network TechRevolution. Het Nederlandse URBACT-team nam een kijkje over de schouders van de Schiedamse beleidsmedewerkers en accountmanagers die betrokken zijn bij het transfernetwerk. In dit artikel lees je meer over TechRevolution en de deelname van Schiedam.

TechRevolution

Het doel van een transfernetwerk is om een goed (beleids)voorbeeld uit een Europese stad te kopiëren naar andere Europese steden uit het netwerk. De Britse stad Barnsley is de voorbeeldstad voor het netwerk TechRevolution. Sinds 2010 is Barnsley bezig om de digitale economie een plek te geven in de stad. De inspanningen van Barnsley resulteerden in 2016 in de totstandkoming van een Action Planning Network, genaamd TechTown. Dat resulteerde in 2018 in een actieplan voor een Digitale Campus en een digitale toolkit. Barnsley heeft dankzij TechTown een Digital Media Centre opgericht. Het centrum is zowel voor de creatieve en digitale sector, maar ook een plek waar ook andere bedrijven advies en ondersteuningen kunnen krijgen om te kunnen groeien, innoveren en meer banen te creëren op lokaal niveau. Barnsley heeft de vooruitgang gemonitord en het concept blijkt een succes: het Digital Media Centre is goed voor het creëren van zo’n 1000 banen per jaar. Barnsley wilde dit concept delen met andere Europese steden en diende het in voor een transfernetwerk, TechRevolution.

Veel Europese steden, waaronder Schiedam, waren geïnteresseerd. In het transfernetwerk TechRevolution krijgen deelnemende steden de mogelijkheid om met elkaar op onderzoek te gaan en te leren van de lessen en inzichten die Barnsley heeft opgedaan tijdens de invoering van het succesvolle beleid. Vervolgens maken steden de vertaalslag naar de eigen lokale context en kijken hoe het beleid passend kan worden gemaakt. De steden leren van elkaar.

Schiedam verbindt en stimuleert innovatie

Schiedam is de bekendste jeneverstad van Nederland. In de gloriedagen van de stad heeft het de geuzennaam ‘Zwart Nazareth’ gekregen, omdat de jeneverstokerijen non-stop rookten en daarmee de lucht boven de stad gitzwart lieten kleuren. Inmiddels is de jeneverproductie minder omvangrijk in de stad en gelukkig voor de Schiedammers is de lucht niet meer zo zwart als toen. De maritieme industrie van de stad is in heden en verleden minstens zo interessant.

Het gezegde ‘achter de wolken schijnt de zon’ gaat voor Schiedam mooi op, aangezien de Schiedamse economie na jaren in een dal te hebben gezeten weer aan het opklimmen is. In het kader van TechRevolution koppelt de stad doelgroepen: hoogwaardige kenniswerkers verbonden met de maritieme sector, zoals ingenieursbureaus en innovatieve en digitale ondernemers uit de technische sector. Naar het voorbeeld van Barnsley wil Schiedam ze een plek geven in de stad. Door ze samen te huisvesten in de stad en met bijeenkomsten samen te brengen, hoopt de gemeente Schiedam versnelde innovatie en economische meerwaarde in de hand te werken. Het voorbeeld van Barnsley biedt goede handvatten om een eigen, passende strategie te ontwikkelen die voor de Schiedamse context is aangemeten.

Het ONS-gebouw is een fysieke plek in de staat die nu symbool staat voor het nieuw gevoerde beleid in Schiedam. Het gebouw, dat stamt uit de jaren ’70, is een smeltkroes van creatieve ondernemers. Vroeger was het ONS-gebouw, dat staat voor Openbare Nutsbedrijven Schiedam, de plek waar Schiedammers kwamen om hun energierekening te betalen. Zoals de organisatie nu zelf zegt, wil men nu met hernieuwde energie deze plek gebruiken om innovatieve ondernemers de ruimte te geven om zich te kunnen ontplooien. Ondernemers kunnen hier werkruimte huren om hun ideeën tot uiting te laten komen. Door de ondernemers vervolgens via allerlei activiteiten samen te laten komen, hoopt men dat er kruisbestuivingen ontstaan die innovaties voor de stad in gang zetten.

Roemenië in Schiedam

Het Schiedamse voorbeeld komt uiteraard ook aan bod in het Transfer Network. Zo kreeg de stad deze zomer bezoek van Sebastian-Eugen Negrea (specialist van het Bureau voor Lokale Ontwikkeling) uit de Roemeense stad Bacau. Schiedam en Bacau zijn beide deelnemers in het transfernetwerk TechRevolution. Het doel was kennis en ervaringen uitwisselen over versnellers voor (technische) innovatie, de uitwisseling van ideeën en het laten zien wat er mogelijk is, is een belangrijke kernwaarde van URBACT.

Beide partijen kijken terug op een leuk en leerzaam bezoek. Een stukje Schiedamse trots is bovendien meegenomen naar Bacau, alwaar Sebastian een artikel publiceerde over de Schiedamse ‘entrepreneurial spirit’ en het ONS-gebouw – de plek waar innovatie samenkomt. In het kort: Sebastian roemt de Schiedamse ondernemersgeest, die naar zijn zeggen voortkomt uit onder andere de combinatie van continue haventransitie en authentieke jeneverindustrie. In zijn ogen zet de gemeente met het ONS-pand succesvol in op de behoeften van het bedrijfsleven in de regio en helpt het kleine ondernemers hun ideeën in praktijk te brengen. De fotoserie van de ‘makers van Schiedam’ in het pand weerspiegelt "de geest van wedergeboorte en het behoren tot een sterke gemeenschap".

Uitdagingen op gebied van de renovatie van het gebouw en maatschappelijke betrokkenheid en bedrijfsontwikkeling komen aan bod, alsook gevoerde discussies met Schiedamse collega’s over hoe hier creatief en met het oog voor ondernemerschap oplossingen voor te vinden.

Het Nederlandse URBACT-team blijft de vorderingen van Schiedam volgen en daarover berichten via de website.