You are here

Time to Share: je čas sdílet!

Edited on

27 April 2021
Read time: 2 minutes

Oslavte s námi úspěch Sítí přenosu v programu URBACT!

Time to Share je příležitost pro 23 sítí a více než 160 zapojených evropských měst sdílet své výsledky z celého procesu přenosu dobré praxe!

Jak sdílet dobrou praxi měst?

Města po celé Evropě i kdekoliv ve světě čelí podobným výzvám. Dobrou zprávou je, že města neustále navrhují a implementují nová řešení. Bohužel se jim však stále nedaří svou dobrou praxi adekvátně šířit a sdílet. Proč tomu tak je a co s tím můžeme dělat? Aby URBACT odpověděl na tyto otázky, spustil v lednu 2019 Sítě přenosu, jejichž úkolem bylo sdílet 23 osvědčených dobrých praxí měst.

V souladu s metodou URBACT „pochopit, přizpůsobit, znovu využít“ se města v sítích zaměřovala na velmi odlišná témata od zadávání veřejných zakázek přes městské zahrady či sociální inkluzi skrze výuku hudby. Jednotlivé Sítě přenosu navíc využily metodický rámec URBACT různými způsoby. Každé město se díky tomu naučilo něco nového a nyní je čas tyto poznatky sdílet na #TimetoShare.

Už teď se můžete registrovat na URBACT Festival měst 2021!

Jsme nadšení, že vás už nyní můžeme pozvat k účasti na naší vlajkové události #URBACTfest, který se uskuteční poprvé online v termínu od 15. do 17. června 2021. Poslechněte si příběhy měst ze Sítí přenosu a zjistěte co, jak a proč (ne)fungovalo. Setkejte se s kolegy, naslouchejte městům a inspirujte se, abyste ve svém městě vyzkoušeli něco nového.

ZAREGISTRUJTE SE ZDE!

URBACT navazuje na Sítě přenosu a představuje nové pilotní projekty

Na zasedání Monitorovacího výboru OP URBACT dne 9. března 2021 byly schváleny pilotní sítě UIA Transfer Mechanism a další výzvy k novým pilotním projektům a iniciativám.

Chcete se zapojit do sítě URBACT, inspirovat se osvědčenou dobrou praxí a přizpůsobit ji kontextu vašeho města?
Právě teď máte příležitost! Projděte si otevřené výzvy pro druhou vlnu Sítí přenosu pro všechna evropská města.

A co pro Vás chystáme v Česku?

URBACT vyhlásil také novou výzvu pro města, která doposud do programu nebyla zapojena, aby se přidala k Národním iniciativám pro přenos dobré praxe v Itálii, Estonsku, Slovinsku, České republice a na Slovensku. 

Česko-slovenskou národní iniciativu OnStage pro vás budeme koordinovat společně se slovenským Národním kontaktním místem. V čele iniciativy bude město Brno sdílet své zkušenosti získané v Síti přenosu OnStage. V Brně je již tato dobrá praxe založená na začleňování dětí ze sociálně vyloučených oblastí skrze výuku hudby úspěšně aplikována. Všechny aktivity budou probíhat na národní úrovni a v českém a slovenském jazyce. Více informací o celé iniciativě a jak se do výzvy zapojit naleznete v článku.

Za Národní kontaktní místo pro ČR pro Vás připravujeme ve spolupráci s kolegy ze Slovenska také závěrečnou událost Sítí přenosu v rámci veletrhu URBIS, který se v letošním roce uskuteční online. Vyčleňte si proto termín 2.–3. června a zjistěte přímo od projektových manažerů, jak si v Sítích přenosu vedla česká a slovenská města. Těšit se můžete na příběhy z Pardubic, Ostravy, Prešova, Zlína a Brna!

Pro více informací o programu URBACT a aktuálních výzvách nás kontaktujte na adrese urbact@mmr.cz.

Veškeré další národní i mezinárodní události programu URBACT najdete v kalendáři.

Strategické zadávání veřejných zakázek a lepší budoucnost pro vaše město

URBACT považuje zadávání veřejných zakázek za důležitý strategický nástroj, který mohou města využít k řešení ekonomických, sociálních a environmentálních výzev, kterým čelí. Ve spolupráci se Sítí přenosu „Making Spend Matter“ zahájil URBACT online kurz strategického zadávání veřejných zakázek. Video z panelové diskuze kurzu je pro vás volně k dispozici zde!