You are here

Transfer dobrych praktyk – dlaczego by nie dodać WIĘCEJ miast?

Edited on

27 September 2021
Read time: 2 minutes
This call is now closed

Kiedy znajdujemy formułę, która działa, cóż innego można zrobić niż powtórzyć ją w innym miejscu!

Po sukcesie pierwszej generacji Sieci Transferu, których wyniki zostały zaprezentowane na Festiwalu Miast oraz zamieszczone w publikacji Transfer Dobrych Praktyk - Dlaczego nie w moim mieście? URBACT dał szanse kolejnej fali miast na skorzystanie z transferu praktyk. 

W ciągu 18 miesięcy 7 sieci będzie przenosić i dzielić się udanymi doświadczeniami transferu z nowymi miastami. Społeczność URBACT poszerza się, aż 65% z 34 partnerów miejskich w tych sieciach to nowi partnerzy URBACT!  

Nowi partnerzy skorzystają z bogatego doświadczenia miasta Dobrej Praktyki oraz wsparcia eksperta, który kierował pierwotną Siecią Transferu. Dzięki ciężkiej pracy wykonanej w celu podzielenia Dobrej Praktyki na zrozumiałe bloki, zastosowanie metody transferu po raz drugi powinno być łatwiejsze.

W gronie miast uczestniczących w drugiej edycji Sieci Transferu znalazły się aż 3 polskie miasta: Gdańsk, Wrocław oraz Rzeszów. 

Oto pełna lista nowych Sieci Transferu URBACT:

Sieć

Opis

Partnerzy transferu

BluAct II

BGI jest pierwszym konkursem na innowacje na poziomie UE (2014) dla gospodarki morskiej / błękitnej gospodarki. Konkurs przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i wspiera tworzenie nowych firm i miejsc pracy. Od 2020 roku został przemianowany na BGPiraeus i obejmuje składanie innowacyjnych wniosków, ocenę, ceremonię wręczenia nagród i program inkubacji. Początkowy podstawowy komponent, Marinescape, ekosystem z poczwórną helisą został zmodernizowany do ULG z zamiarem dalszego przekształcenia w klaster.

 • Piraeus (EL)
 • Boulogne sur mer Développement Côte d’Opale (FR)
 • Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (PL)
 • Liepaja city municipality administration (LV)
 • Regional development centre Koper (SI)

TechRevolution 2.0

Średniej wielkości postindustrialne miasta w Europie szukają sposobów na rozwój i dywersyfikację swojej gospodarki, aby móc konkurować z wielkimi ośrodkami. Jest to jeszcze ważniejsze w obliczu pandemii COVID-19. Barnsley jest zaangażowane w rozwój miejsc pracy o wyższej wartości, szczególnie w sektorze technologicznym i cyfrowym. Dobra praktyka obejmuje 2 główne filary: - Enterprising Barnsley, wielokrotnie nagradzany program wspierania biznesu - The Digital Media Centre, przełomowy ośrodek dla biznesu technologicznego w centrum miasta.

 • Barnsley (UK)
 • Alytus (LT)
 • City of Roeselare (BE)
 • Rzeszów (PL)
 • Novska (HR)

RU:RBAN Second Wave

Dobra Praktyka to model zarządzania ogrodami miejskimi w Rzymie, który ma zostać przeniesiony do nowych miast, odległych od siebie pod względem geograficznym, historycznym i społeczno-kulturowym, aby zapewnić wymianę doświadczeń w celu zwiększenia możliwości zarządzania lokalnego. Transfer zostanie przeprowadzony w oparciu o 3 dobrze znane i udane komponenty, na które podzielony jest GP: 1. Budowanie potencjału, 2. Inspirowanie i szkolenie ludzi w zakresie zarządzania ogrodami miejskimi (Gardenisers), 3. Zarządzanie i regulacje.

 • City of Rome (IT)
 • Algeciras - European Funds Departmnet (ES)
 • Carlow County Council (IE)
 • City of Split (HR)
 • Municipality of Alexandroupolis (EL)

BeePathNet - Reloaded

Logika Dobrej Praktyki BEE PATH jest bardzo prosta - pszczoły są najlepszym wskaźnikiem zdrowego środowiska! Projekt BeePathNet-Expanded poszerzy sieć "miast przyjaznych pszczołom" w oparciu o sukces projektu BeePathNet. W ramach projektu podjęte zostaną wyzwania związane ze środowiskiem miejskim, bioróżnorodnością i samowystarczalnością żywnościową, związane z pszczelarstwem miejskim, poprzez zintegrowane i partycypacyjne podejście, budowanie zdolności kluczowych interesariuszy do wpływania na odpowiednie polityki, opracowywanie i wdrażanie skutecznych rozwiązań.

 • Ljubljana (SI)
 • Bansko (BG)
 • City of Osijek (HR)
 • Municipality of Bergamo (IT)
 • Sosnowiec (PL)

BioCanteens#2

Sieć Transferu BioCanteens#2 ma na celu zapewnienie dystrybucji zrównoważonych posiłków szkolnych w miastach uczestniczących w projekcie jako kluczowej dźwigni w kierunku rozwoju zintegrowanego lokalnego podejścia rolno-spożywczego, chroniącego zarówno zdrowie obywateli, jak i środowisko. Projekt ma na celu przeniesienie Dobrej Praktyki Mouans-Sartoux w zakresie zbiorowego żywienia w szkołach do innych miast w całej Europie, które wykazują duże zaangażowanie.

 • Mouans-Sartoux (FR)
 • City of Liège (BE)
 • Gava (ES)
 • Wrocław (PL)
 • Município de Évora (PT)

PLAYFUL PARADIGM II

Playful Paradigm zwiększa możliwości miast w zakresie odpowiedzi na globalne wyzwania, w tym te, które pojawiły się podczas Covid19. Promuje integrację, solidarność międzypokoleniową, Światowe Cele Zrównoważonego Rozwoju, odporność, zdrowy styl życia. Zabawa to poważna sprawa i może mieć decydujące znaczenie dla lepszej przyszłości miast. Paradygmat zabawy pomaga na nowo przemyśleć dobrobyt społeczności i jest możliwy do powielenia w innych kontekstach miejskich, ponieważ zabawa jest uniwersalną zasadą, naturalnie praktykowaną przez każdego człowieka.

 • Municipality of Udine (IT)
 • Igualada (ES)
 • Jelgava (LV)
 • Lousã (PT)
 • Municipality of Grosuplje (SI)

Volunteering Cities +

Sieć transferu wykorzystująca wolontariat w podejściu do wykluczenia społecznego i ubóstwa na poziomie społeczności lokalnej. Skupia się na współpracy międzypokoleniowej, gdzie różne grupy wiekowe zarówno wolontariuszy, jak i osób borykających się z problemami społecznymi, pracują na rzecz trwałej ewolucji jakości życia w społeczności lokalnej. Sieć ma na celu ustrukturyzowanie działalności wolontariackiej, nadając ważność podejściu oddolnemu, gdzie wolontariusze mogą decydować i wdrażać działania.

 • Athienou (CY)
 • Municipality of Agia (EL)
 • Municipality of Aljustrel, (PT)
 • Municipality of Banska Stiavnica (SK)
 • Municipality of Vilani (LV)