You are here

Tre svenska städer deltar i europeiskt nätverk för hållbar stadsutveckling

Edited on

03 September 2019
Read time: 4 mins

Inom EU-programmet URBACT arbetar europeiska städer tillsammans över nationsgränser för att dela erfarenheter och utveckla en hållbar och integrerad stadsutveckling. I juni antogs 23 nya nätverk till Action Planning network 2019+ där tre av de sammanlagt 203 partnerstäderna är svenska kommuner. Urbact i Sverige har frågat om kommunernas förväntningar på det kommande arbetet och först ute är Umeå kommun som ska vara lead-partner för nätverket Gendered Landscapes som är ett av de 23 nya nätverken.

Linda Gustafsson är jämställdhetsstrateg på Umeå kommun och kommer att vara projektledare för URBACT nätverket Gendered Landscape, där Umeå kommun är lead-partner. Linda kommer dela lederskapet med assisterande projektledare Annika Dalén, som också jobbar med jämställdhetsfrågor på Umeå kommun. Umeå kommun blev involverad i projektet genom sitt arbete med det könade landskapet. Satsningen valdes ut av URBACT som ett gott exempel på hållbar stadsutveckling i Europa. Senare startade URBACT ett programarbete kallat Gender Equal Cities. Där representerade Linda Gustafsson Umeå kommun och även CEMR (Council of European Municipalities and Regions) fanns representerad i arbetsgruppen. Umeå har tidigare varit med som parter i URBACT-nätverk kopplat till godslogistik och arbetsmarknadsfrågor.

- Vi valde att ansöka då vi har ett intresse för URBACT:s arbetsmetoder. Kunskapsöverföringen mellan städer hjälper oss att lösa gemensamma utmaningar. Genom vårt engagemang i Gender Equal Cities vet vi att vår arbetsmetod med jämställdhet som utvecklingsfråga och förmågan att se maktstrukturer i den fysiska miljön är uppskattad i Europa. Därför tror vi att vi har möjlighet att påverka och hjälpa andra städer i deras arbete, berätter Linda Gustafsson.

- Processen med att bilda nätverket Gendered Landscape började med att fastställa alla partnerstäder. Detta var en utmaning för Umeå som lead-partner. Men de fick hjälp i att nå andra europeiska länder av den nationella kontaktpunkten för URBACT programmet i Sverige, vilket resulterade i många intresserade. Linda Gustafsson beskriver vikten av att samla partnerstäder från flera geografiska regioner med olika förutsättningar. Detta för att de vill fånga olika perspektiv på jämställdhet och jobba med städernas specifika utmaningar. - Det har inte varit helt lätt att hitta partners i de olika europeiska regionerna när det kommer till jämställdhetsfrågan. Den är inte lika prioriterad i alla länder, vilket gör den än mer viktig, berättar hon. Umeå kommun kommer att bjuda in Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Umeå universitet och olika organisationer från civilsamhället till att medverka i den lokala URBACT-gruppen. Både Länsstyrelsen och regionen är redan aktiva inom jämställdhetsarbetet och kan hjälpa till i arbetet med att utveckla starka lokala nätverk med samverkan. Linda Gustafsson berättar, att kopplingen till forskningen är viktig och en fråga som är aktuell på flera platser i Europa där genusforskningen är under hård press.

Bland det viktigaste som städerna behöver få med sig är förståelsen för hur makt och kön spelar roll på olika platser i den fysiska miljön. Linda Gustafsson hoppas på sju goda exempel som visar att jämställdhetsarbetet fungerar för de olika städerna. Och på ett sätt som förändrar deras strukturer på lång sikt. För Umeå kommuns del så får vi en chans att utveckla våra egna metoder och lära av andras arbete. Det ger oss också en bra position i Europa kring jämställdhetsarbete och möjligheten att få påverka de europeiska programmen.

Det är enligt Linda Gustafsson en stor framgångsfaktor att URBACT nu för första gången har ett renodlat nätverk för jämställdhet och hållbar stadsutveckling. Det synliggör att jämställdhet är en central del i hållbar stadsutveckling. Och att det är en viktig fråga att jobba vidare med. För att ta till vara på resultaten från nätverket har Tillväxtverket en central roll i att sprida erfarenheterna till fler kommuner och intressenter. Resultaten kommer även att bidra till att lyfta jämställdhetsfrågorna i olika europeiska nätverk. Bland annat Green Capital och Innovation Capital, där Umeå kommun är aktiv. Förhoppningen är att partnerstäderna ska bli goda exempel och ambassadörer för jämställdhetsarbete och metoden som URBACT erbjuder.

I kommande artiklar kan du läsa om hur Ånge kommun tillsammans med andra europeiska områden ska arbeta fram metoder för att ta tillvara på möjligheterna med Internet of Things (IoT) och i  Göteborg ser kommunen fram emot samarbetet med andra europeiska städer kring frågan om social hållbarhet och hemlöshet.

Följ arbetet med jämställdhet i kommunerna här.