You are here

Tropa Verde: az újrahasznosítás jutalmazása és a jutalmak újrahasznosítása

Edited on

06 May 2019
Read time: 5 minutes

Yvan Corbat URBACT programszakértő szerint a jó viselkedés jutalmazása még mindig működik! Erre alapul a gyakorlat a Szent Jakab zarándoklat célállomásán, a spanyol Santiago de Compostelában, ahol a helyi polgárokat az újrahasznosításért jutalmazzák.

A “Tropa Verde” jó gyakorlatban, melynek célja a környezetkímélő magatartás ösztönzése, újrahasznosításra leadott hulladékokért multimédiás platformon keresztül ajándékokat és kedvezményeket kapnak a polgárok a programba bevont szponzorok – helyi üzletek, éttermek vagy közszolgáltatások – körében.

Az újrahasznosítás és a körkörös gazdaság mint európai értékek és prioritások

Az Európai Unió alapvető értékei az emberi méltóság és az emberi jogok, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség és a jogállamiság tiszteletben tartása. Továbbá, visszanézve az egységes Európa létrehozásának időpontjára (a második világháború után, az Európai Szén- és Acélközösség létrehozását követően), emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a legfontosabb európai értékek között a béke és a gazdasági növekedés biztosítása áll.

Az utóbbi időben azonban, a különböző politikai, gazdasági és migrációs válságok mellett – beleértve a Brexitet is – sokan vitatják az európai értékek jelentését, fontosságát. Nem biztos, hogy egyértelmű választ tudok adni erre a kérdésre, de meg vagyok győződve róla, hogy Európa és a világ többi része között fennálló különbségek közül ki kell emelnünk az európai polgárok erőfeszítéseit és tudatosságát a környezet és a kulturális örökség megóvására. Ezen belül a hulladékgazdálkodás és az újrafeldolgozás terén tapasztalható erőfeszítések egyértelmű példák az európai emberek és kormányzatok, különösen a helyi önkormányzatok valódi elkötelezettségére.

Városi hulladékgazdálkodás – az európai városok közös célkitűzései

A hulladékgazdálkodás tipikusan helyi hatáskör, ezért a helyi szinten kitalált és kivitelezett akciók kritikus fontosságúak az „EU Hulladékstratégiájának” hatékony végrehajtásához. Ez a stratégia, amelyet különböző uniós rendeletek és iránymutatások kísérnek, a hulladékok keletkezésének megelőzésére, a termékek újrahasznosítására és a hulladék szétválasztására és újrahasznosítására irányul, csökkentendő a hulladék mennyiségét és növelendő az erőforrások felhasználásának hatékonyságát.

A fenntarthatóbb gazdaságért tett erőfeszítések részeként 2018 januárjában az Európai Bizottság elfogadott egy úgynevezett „Körkörös Gazdaság Csomagot”, egy cselekvési tervet, amely konkrét és ambiciózus programot tartalmaz olyan intézkedésekre, amelyek a teljes gazdasági ciklust lefedik a termeléstől és a fogyasztástól a hulladékgazdálkodáson keresztül a másodlagos nyersanyagok piacáig.

A csomag célkitűzései között számos olyat találunk, amely közvetlenül befolyásolja a városi hulladékgazdálkodást és következésképpen azok polgárait és szomszédságait:

 • Az EU közös célkitűzése 2030-ig a települési hulladék 65%-ának újrafeldolgozására
 • Az EU közös célkitűzése 2030-ig a csomagolási hulladék 75%-ának újrafeldolgozására
 • 2030-ig kötelező erejű cél, hogy a települési hulladék legfeljebb 10%-a kerüljön hulladéklerakóba
 • A külön gyűjtött hulladék lerakásának tilalma
 • A hulladéklerakás ellen irányuló gazdasági eszközök támogatása

A Tropa Verde Jó Gyakorlat és a spanyol Santiago de Compostela (a továbbiakban: Santiago) tapasztalatai hozzájárulnak e közös európai célkitűzések eléréséhez. A helyes gyakorlatok városok közötti átadása jelentősen hozzájárulhat e célok eléréséhez, különösen egyes hulladékfajták, például a használt sütőolaj és az elektronikus berendezések esetében.

De mi a Tropa Verde, az „újrahasznosítás Szent Jakab-útja”?

Néhány háttérinformáció

Sok európai városhoz hasonlóan Santiago több évtizede elkötelezte magát a lakosság életkörülményeinek javítása és a zöld kampányok és stratégiák fejlesztése mellett, többek között az újrahasznosítás arányának javításra érdekében végzett szemléletformálással. Erőfeszítései ellenére 2015 elején az önkormányzat felmérést végzett, amely egyéb következtetések között kiemelte, hogy:

 • a polgárok 36,6%-a nem gyűjt szelektíven a berögzött szokásai miatt,
 • az információ és a környezettel kapcsolatos motiváció hiánya is egyértelműen érzékelhető.

Úgy ítélték meg, hogy ezek az attitűdök hátráltatják az újrafeldolgozási lánc beindítását, fenntartva az alacsony újrahasznosítási arányt és növelve az hulladékmenedzsment költségeit. A „Tropa Verde” 2015 májusában született, hogy segítse a fenntartható hulladékgazdálkodásra való áttérést.

2017 júniusában a kezdeményezés megkapta az URBACT Jó Gyakorlat címet, majd 2018 decemberében 23 másik jó gyakorlat mellett beválogatták azok közé, amelyek transzfer hálózatok alapját képezhetik.

A jó gyakorlat átadása céljából Santiago városhálózatot alkotott Zugló (HU) és Pavlou Mela (EL) városokkal, amelyet aztán kibővített Guimarães (PT), Opole agglomerációja (PL) és Nizza Provence Côte d’Azur (FR) részvételével.

Tropa Verde: a „Zöld Csapat”

Fontos kiemelni, hogy a Tropa Verde ötletét először a Teimas, egy helyi technológiai spin-off hozta létre és kezdte támogatni. A vállalat vezérigazgatója, Miguel Varela úgy határozza meg, hogy ez „egy online játékplatform, amelynek célja a polgárok körében az újrahasznosítás és a környezetvédelmi felelősség előmozdítása a jó környezetvédelmi gyakorlatok elismerésével”.

Ugyanakkor, bár a technológia kulcsfontosságú e jó gyakorlat megvalósításához, a Tropa Verde önkormányzati szempontból inkább „a fenntarthatóságra, a környezettudatosságra és a körkörös gazdaságra teljes mértékben elkötelezett civil mozgalomnak tekintendő, ahol a polgárok és a helyi partnerek együttműködnek” - mondja Xan Duro Fernández, egy igazán példamutató és innovatív osztály, a Környezetvédelem, Együttélés és IKT részleg vezetője.

Mindkét definíció helyes, és valójában kiegészíti egymást. Spanyol nyelven a „tropa” jelentése „csapat”, a „verde” pedig „zöld”. Tényleg arról beszélünk, hogy a „zöld csapatok” létrehozása elősegíti az újrahasznosítási szokásokat, s ezeket egy online platformon keresztül jutalmazzák: a polgárok „csillagokat” gyűjthetnek össze (egyfajta jutalompontokat), amelyeket virtuális utalványokra cserélnek. A utalványokat pedig különféle konkrét kedvezményekre válthatják be állami és privát szolgáltatóknál (többnyire önkormányzati szolgáltatások és helyi kiskereskedők, üzletek és éttermek vesznek részt a programban).

Hogyan működik a rendszer?

tropaverde.org honlap köti össze a program három lábát:

 • a polgárokat,
 • a gyűjtőpontokat (azokat a helyeket, ahol jutalmazás mellett a polgárok el tudják helyezni a hulladékot; ilyenek például a „zöld pontok”, a civil és szociális központok, helyreállítási pontok stb.), valamint
 • azokat az üzleteket és más helyi vállalkozásokat és szolgáltatásokat, amelyek ajándékokat vagy kedvezményeket biztosítanak a program résztvevőinek.

Miután a polgár / felhasználó regisztrált a platformon, elkezdheti a „játékot és győzelmet” (újrahasznosítás, csillagok gyűjtése, utalványok használata). De mivel szükség van emberi ellenőrzésre, hangsúlyozni kell, hogy a gyakorlat csak akkor lehetséges, ha az anyagot olyan gyűjtőhelyeken helyezik el, ahol a munkatársak ellenőrizhetik a leadott hulladék fajtáját és mennyiségét.

Ebből a célból Santiago mintegy 30 együttműködő „gyűjtőpont” hálózatát hozta létre (amely remélhetőleg növekedni fog). Ezek tárolási kapacitástól függően különböző hulladékfajtákat fogadnak (pl. papír, karton, elemek, használt növényi olaj, műanyag kupakok). A hálózat különböző típusú partnerekből áll, mint például két hivatalos hulladékgyűjtő pont, egy mobil zöldpont (egy megfelelően átalakított jármű, amely összegyűjti azokat a kis háztartási hulladékokat, amelyeket nem lehet közterületeken gyűjteni), helyi civil szervezetek, sport- és oktatási létesítmények és mindenekelőtt az önkormányzat területén meglévő 19 közösségi-kulturális központ.

Santiagóban minden egyes hulladékleadás esetében 1 CSEKK (30 vagy 50 csillag) kapható, függetlenül a hulladék típusától és mennyiségétől, mindig tiszteletben tartva az alábbi táblázatban meghatározott minimális mennyiségeket:

Hulladék

Minimum mennyiség

Használt olaj

1 liter

Elemek

10 egység

Műanyag kupakok

1 teli zacskó

Kartondoboz

1 nagy zacskó

Nyomtatópatron

3 egység

Ruházat

6 nagyobb ruhadarab vagy 12 kisebb

Zöld pontok (szinte bármilyen hulladék, beleértve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait is)

Min. 0,5 kg

A jó gyakorlat átadhatósága érdekében azonban fontos hangsúlyozni, hogy a platform bizonyos rugalmasságot tesz lehetővé: más elbírálási kritériumok (és hulladékfajták) is alkalmazhatók a támogatók szükségleteitől és prioritásaitól függően.

A kapott utalvány egy olyan kódot tartalmaz, amely a regisztrált felhasználó számlájára feltöltve gyűjti a „csillagokat”, amelyek aztán felhasználhatók a programba bekapcsolódott 125 szponzornál. A rendelkezésre álló egységek számos dologra beválthatók: ingyenes kávé az étteremben, ingyenes fodrász, cipőjavítás, tánciskola, kedvezmény fehérnemű üzletekben vagy éppen fogorvosi kezelésen.

Néhány kulcsfontosságú adat / eredmény a santiagoi jó gyakorlatról (2 év elteltével)

 • Jó az állampolgári részvétel aránya, több mint 3 000 előfizetővel
 • 125 szponzor, 3000 felajánlott kedvezmény, több mint 20 000 € díjak és kedvezmények formájában
 • 29 átvevő központ és 1 mobilközpont több mint 23 800 utalványt és több mint 1400 díjat adott ki.
 • Számos workshop gyerekeknek: az Európai Környezeti Hét keretében újrahasznosítás, újrafelhasználás és játék a Tropa Verde-vel
 • A használt olajok begyűjtött mennyiségének 100%-os növekedése 2017-ben (2016-hoz képest)
 • 12% -kal nőtt a zöld pontok látogatóinak száma

Maga az önkormányzat is vonzó ajándékokat kínál a Tropa Verde „csillagokért”, például koncert- és színházjegyeket, vagy belépőket az európai filmfesztiválra (CinEuropa). A kezdeményezés elindítása óta azonban a legnépszerűbb díj 20 környezetbarát állampolgár meghívása VIP „szalonba”, ahol együtt ülhetnek az önkormányzati díszvendégekkel a július 24-én éjszaka megrendezésre kerülő Santiago Apostola tűzijátékon!

... és ki tudja? Talán egyszer a Tropa Verde Transzfer Hálózat partnerek közötti tudás- és tapasztalatátadásnak köszönhetően Guimarães polgárai kedvezményt kapnak a „Vitória” helyi labdarúgó-válogatott meccseire azzal, hogy sok elemet vittek vissza; vagy Zugló polgárai ingyen élvezhetik a Széchenyi Gyógyfürdő szolgáltatásit, ha kidobandó bútoraikat felajánlják újrafelhasználásra; vagy Pavlou Mela diákjai a használt olívaolajat fogják gyűjteni, hogy mozijegyeket kapjanak cserébe, míg az Opole-i gyerekek bejuthatnak a helyi állatkertbe műanyag kupakok leadásával, a nizzai sírajongók pedig esetleg ingyenjegyet kapnak sífelvonóra az elektronikus hulladékokért cserébe.

Amit biztosan tudunk, hogy ők mindannyian hozzá fognak ezáltal járulni környezetünk védelmének európai értékéhez!

Nézzen be a Tropa Verde oldalára!

Írta: Yvan Corbat

Eredeti cikk: https://urbact.eu/tropa-verde-recycling-gift