You are here

Twee spannende, constructieve en verbindende URBACT-campussen

Edited on

28 August 2019
Read time: 2 minutes

De URBACT Campussen België/Nederland en België/Frankrijk/Luxemburg werden respectievelijk op 7-8 mei en 14-15 mei gehouden. Het doel van een URBACT Campus is het samenbrengen van steden die betrokken zijn bij URBACT transfer netwerken, om hen in staat te stellen ervaringen uit te wisselen, nieuwe benaderingen/methodes te leren kennen en een cultuur van solidariteit te creëren.

Daar België het enige land is waar de NUP genoodzaakt is om in twee talen te communiceren, nam ik als Belgisch Nationaal Contactpunt (NUP) deel aan deze twee campussen; de eerste voor Nederlandstalige steden (België en Nederland) en de tweede voor Franstalige steden (Frankrijk, Luxemburg en België ).

Het lijkt me belangrijk om een beknopte feedback te geven over deze twee URBACT-evenementen, die veel uitwisselingen en contacten mogelijk hebben gemaakt tussen deskundigen, nationale contactpunten (NUP's) en de verschillende deelnemende steden.

Laten we allereerst de aandacht vestigen op de vele positieve punten die de deelnemende steden hebben vastgesteld:

  • Netwerken, ontmoetingen en het delen van ervaringen;
  • een veelvoud en diversiteit aan ervaringen;
  • een schat aan ideeën en het zoeken naar oplossingen (co-creatie);
  • diverse en relevante werksessies (presentaties en workshops);
  • een beter begrip van de verwachtingen en methodologie van URBACT;
  • een dynamiek en ritme in de Campus;
  • een vriendelijk en goede sfeer;
  • uitwisselingen in de moedertaal.

De deelnemers waardeerden in het bijzonder de oefening rond het creëren van vox-pops. Dit zijn korte video's die de activiteiten of meningen van leden van het netwerk weergeven. Deze communicatietechniek is relevant omdat het in staat stelt om in een korte tijd (maximaal 1 min. 30) tot het essentiële te komen. Vandaag de dag is het belangrijk om gebruik te maken van de mogelijkheden die nieuwe media (Twitter, Facebook, YouTube, enz.) met een grote aantrekkingskracht en informatiekracht te bieden hebben. De leden van de verschillende aanwezige netwerken hebben dit goed begrepen.

Het gaat er echter niet om alleen over positieve punten te discussiëren. De URBACT Campus was ook een gelegenheid voor de deelnemers om de hindernissen in hun transferproces te delen. Nadat deze allemaal op een rijtje waren gezet, heeft elke deelnemer gestemd op de drie meest herkenbare hindernissen. Laten we het voorbeeld van de URBACT Campus Frankrijk/Luxemburg/België nemen: de drie meest genoemde hindernissen hebben betrekking op de volgende punten: de wijze van financiering van de overdracht, de betrokkenheid van de gemeentelijke besluitvormers en de motivatie van de URBACT Local Group (ULG) op lange termijn. Voor elk van deze punten zijn de deelnemers het eens geworden over interessante oplossingen om deze obstakels in de toekomst te overwinnen.

Conclusie: deze twee campussen waren een succes. Alle deelnemers begrepen de toegevoegde waarde van een dergelijk evenement en toonden grote belangstelling. Het was voor hen een gelegenheid om op een constructieve manier goede praktijken uit te wisselen, de URBACT-methode beter te begrijpen en hun gevoelens te delen. Zij verklaarden zich reeds bereid om deel te nemen aan de volgende Campus. Wij hopen dat dit samenwerkingsproces, dat goed op gang lijkt te zijn gekomen, op de lange termijn zal worden voortgezet. Met dank aan de deelnemende steden en graag tot volgend jaar!

Auteur van dit artikel : Dorian Claeys