You are here

URBACT’ist täpsemalt

Edited on

12 December 2018

URBACT programmi eesmärk on toetada säästvat integreeritud linnaarengut Euroopa linnades ja linnapiirkondades. Programm pakub rahalist toetust teadmiste ja kogemuste vahetamise ning võrgustike loomise kaudu, mis võimaldavad läbi mõelda, kuidas ühes kohas järeleproovitud väärtuslikke kogemusi saaks rakendada mujal.

Eesti linnad on Euroopa võrdluses väikesed – vaid üks veidi enam kui 400 000 elanikuga linn ning üks peaaegu 100 000 elanikuga linn. Innovatsioon linnapoliitikas ja –planeerimises võib aga toimida ka keskmise suurusega ja väikestes linnades. URBACT programmi kaudu võivad Eesti linnad õppida muu Euroopa kogemustest, ja vastupidi, võivad ise jagada oma parimaid kogemusi.

Olulisemad väljakutsed suuremates Eesti linnades on ebavõrdsus ja ruumiline segregatsioon ning väiksemates äärelinnades rahvastiku kahanemine ja töökohtade kadumine. Töökohad, tasemel haridus ja kvaliteetsed igapäevateenused peavad aga olema kättesaadavad üle Eesti. Just see on nii suuremate kui väiksemate Eesti linnade ülesanne Eesti asustussüsteemis. Tugevad keskused võimaldavad inimestel elada ka pealinnast ja regioonikeskustest kaugemal