You are here

URBACT België - Newsletter n°6

Edited on

28 August 2019

Dit is de zesde Nieuwsbrief van het nationale URBACT-contactpunt in België. Het informeert u over onze activiteiten en nodigt u uit om ons te contacteren voor alle extra informatie!

Meer informatie HIER.

1. Twee spannende, constructieve en verbindende URBACT-campussen

De URBACT Campussen België/Nederland en België/Frankrijk/Luxemburg werden respectievelijk op 7-8 mei en 14-15 mei gehouden. Het doel van een URBACT Campus is het samenbrengen van steden die betrokken zijn bij URBACT transfer netwerken, om hen in staat te stellen ervaringen uit te wisselen, nieuwe benaderingen/methodes te leren kennen en een cultuur van solidariteit te creëren.

Meer informatie

2. Het platform van de Waalse steden is nu operationeel !

Het platform is de nieuwe netwerkruimtevoor alle actoren in stedelijke ontwikkeling. Het doel is om de uitwisseling van informatie, kennis en praktijken met betrekking tot het stadsbeleidte waarborgen. Het moet het dus mogelijk maken om de link te leggen tussen de lokale actoren en het Gewest. Het Waalse steden platform biedt toegang tot een nieuwsbrief, een informatiecentrum, workshopsopen voor stedelijke actoren, veldbezoeken, enz.

Momenteel zijn 7 stedenlid (Luik, Seraing, Verviers, Charleroi, Moeskroen, Bergen, La Louvière, Waver) maar registratie is open!

Link naar de website : https://www.plateforme-villes-wallonie.be

3. Derde transnationale bijeenkomst van het BioCanteens netwerk 

De derde transnationale bijeenkomst van het BioCanteens netwerk, inclusief de LAG van Pays des Condruses, vond plaats op 7, 8 en 9 mei in Modave. BioCanteens verenigt 7 partnersteden in Europa, met Mouans-Sartoux (Frankrijk) als hoofdpartner. Het netwerk werkt voor duurzaam voedselbeheer door 100% biologische kantines te ontwikkelen. Om dit te bereiken, ontwikkelt de LAG van Pays des Condruses de bekendheid van de lokale bevolking door middel van cursussen over tuinieren en kooklessen voor volwassenen en een voedseleducatie voor kinderen.

Op het menu van de drie vergaderdagen: voortzetting van uitwisselingen tussen partners, co-constructie, zoeken naar oplossingen. Hoe zijn steden van plan de goede praktijken van Mouans-Sartoux voor biologische kantines over te dragen? Wat zijn de uitdagingen van lokaal voedselbeheer? Hoe ondersteunen gekozen functionarissen deze visie?

4. Terug op de oproep naar de APN netwerken

De oproep voor de Action Planning Networks (APN) werd op 17 april voltooid. Tien netwerkvoorstellenzijn afkomstig uit België, waarvan vier als leidende partners en zes als projectpartners. Felicitaties aan de Belgische steden die deze oproep hebben beantwoord! In totaal zijn 62 voorstellen ontvangen in Europa, waarmee in totaal 522 partners in 29 landen samen zijn gekomen.

De volgende deadline is nu 26 juni, wanneer de Monitoring Commissie de gelukkige netwerken selecteert op basis van evaluatiecriteria. Uiteindelijk zullen 23 APN-netwerkenworden geselecteerd. Veel geluk voor de Belgische steden!

Meer informatie

Auteur van de publicatie : Dorian Claeys