You are here

URBACT Campus: képzés a sikeres jógyakorlat-átvevő munkához

Edited on

02 May 2019
Read time: 3 minutes

Hogyan lehet a helyi szereplők aktivizálásával, helyzetbehozásával a legtöbbet kihozni egy külföldi jó gyakorlat meghonosításából? A párizsi URBACT Titkárság által kidolgozott, de magyar szakértőkkel levezényelt URBACT Campus elnevezésű kétnapos képzés a transzfer projektek városi szakembereinek és a munkába bevont helyieknek szólt.

Az URBACT transzfer projektek feladata egy európai városi „jó gyakorlat” adaptálása a hálózat minden egyes városában. Ezt persze könnyebb kimondani, mint megvalósítani, hiszen minden jó gyakorlat az azt létrehozó városi közösség sajátos helyzetéből, adottságaiból következik, így átültetése más környezetbe csak akkor lehet sikeres, ha figyelembe tudjuk venni a gazdasági, kulturális eltéréseket, és a helyi szereplők bevonásával újra tudjuk azt gombolni – saját magunknak. Hogy ez minél több európai város számára jelentsen örömteli és sikeres munkát, a program titkársága képzést szervezett minden érintett tagországban, így hazánkban is, bevonva a programban résztvevő hét magyar város (vagy fővárosi kerület) munkatársait.

A Nemzeti Tájékoztatási Pont által Budapesten megrendezett Campuson a központilag kidolgozott tananyagot két hazai programszakértő, Kézy Béla és Polyák Levente adta át. A képzés természetesen erősen támaszkodott a résztvevők tapasztalataira, ötleteire, hiszen a városi kihívásokkal foglalkozó szakemberek gyakran egymástól tanulhatnak legtöbbet, a kialakuló szakmai kapcsolatok pedig akár más programokban is meghatározók lehetnek.

Kézy Béla a tananyag ismertetése mellett észrevétlenül filmet is forgatott…

A két nap gerincét adó diasort annak is érdemes átfutnia, aki nem vesz részt transzfer projektben. Egyfelől értékes szempontokat, példákat mutat be az URBACT városfejlesztési megközelítését illetően, de talán még fontosabb, hogy tükrözi egy jól felépített képzés struktúráját, lehetőséget teremtve egymás megismerésére, az egymástól való tanulásra, miközben a találkozó energetizáló és inspiráló marad két napon keresztül.

Magyarországon talán kevésbé elterjedt a rendezvényeken, képzéseken az ún. „icebreaker” vagy „jégtörő” gyakorlatok, játékok használata, pedig a megfelelő tanulságok mellett ezek sokat segítenek a hangulat oldásában, a párbeszéd megindulásában. A Campus során több ilyen technikát is kipróbálhattunk, és természetesen ezek felhasználhatók a helyi rendezvényeken, például az URBACT helyi csoportok találkozóin is. Egyfajta jégtörőnek tekinthető az „URBACT CAMPUS személyiségteszt” kitöltése is, amely megmutatja, hogy a csapatmunkában milyen szerep áll hozzánk közel. A teszt online változatát bárki használhatja a saját rendezvényein is.

A konkrét tananyag mellett fontos azoknak a csoportmunka-technikáknak a megismerése, kipróbálása is, amelyek szintén hozzájárulnak mindenfajta összejövetel, találkozó sikeréhez. A képzés során bizonyos témák kidolgozásához a world café kiscsoportos technikát használtuk, az öntapadós jegyzetlapokra írt gondolatokat fliphart-lapokon elemeztük, sőt szavaztunk is ezekről. A helyi érintettek aktivizálása, inspirálása, a bevonásukhoz alkalmazható lehetőségek amúgy is a képzés egyik legfontosabb fókuszát jelentette.

Gyakori tapasztalat, hogy a projektek, fejlesztések során nem alkalmazzuk tudatosan a kommunikációs lehetőségeket, olyan sajátos helyzeteket eredményezve, hogy akár még saját kollegáink sem tudják, min dolgozunk, és természetesen az érintettek aktivizálása, bevonása is nehezebben valósul meg. Fontos kommunikációs feladat a sikerek dokumentálása, megünneplése, és a tanulságok levonása is. Az intenzív kommunikáción keresztül emellett partnerekre, barátokra tehetünk szert, márpedig ezek a kapcsolatok későbbi pályázatok, fejlesztések kapcsán is hasznosnak bizonyulhatnak.

A transzfer hálózati munka – és ennek megfelelően a Campus képzési anyaga – ezért nagy hangsúlyt fektet a különböző kommunikációs és dokumentációs gyakorlatokra. A szokásos „tervek” mellett kreatív naplót kell vezetni, cikkeket kell előállítani, és – új elemként – rövid, úgynevezett vox pops videókat kell készíteni a projekt egy-egy eseményéről, tanulságáról. Érthető módon ez némi riadalmat keltett a munkában résztvevők körében, holott az elvárt egyperces videók könnyen elkészíthetők egy mobiltelefon használatával.

A Campus során átbeszéltük azokat a szempontokat, amelyek segítenek a sikeres filmecskék létrehozásában. Az elvárt egyperces időtartam igen rövid, tehát a kontextus felvázolását és az átadni kívánt üzenetet gondosan meg kell tervezni; hacsak az élet nem dob fel egy olyan jó mondatot vagy sztorit, amely önmagában tökéletesen megfelel erre a célra. Nem kell filmesnek lennünk ahhoz, hogy egy megfelelően csöndes, jó megvilágítással rendelkező, a tartalomhoz illő háttért adó helyszínen megörökítsünk néhány mondatot. Egy ingyenes, mobilra tölthető vágó segítségével pedig akár vágóképeket, fotókat, zenét is bevághatunk, vagyis a kreativitásunk szabadon kibontakozhat.

A képzésen nem csak beszéltünk minderről, de várospárokba rendeződve, a párul kapott csapat történetét bemutatva mindenki részt is vett vox pops videók készítésében.

Kondás Tímea és Lupó Nikoletta Nyírbátorból érkeztek, de vox pops videójukban a zuglói projektről mesélnek

A Campus második napjának délutánjára meghívtuk Tosics Iván URBACT programszakértőt, hogy az általa vezetett projektben kifejlesztett (Re)making The City példatáron keresztül mutasson olyan európai gyakorlatokat, amelyek akár az alkalmazott participatív módszertan, akár az innovatív megközelítés vagy ötlet folytán inspirálók, gondolatébresztők lehetnek hazai városok számára is. A példatárat böngészve a résztvevők elábrándozhattak, vajon az ő városuk miket tudna átvenni a bemutatottak közül, vagy akár egy napon milyen jó példát tud maga is hozzátenni az alkalmazásban már szereplőkhöz.

A nemzeti tájékoztatási pont és a képzők nevében ezúton is köszönjük még egyszer a Campuson résztvevő városi kollégák aktív részvételét, és kívánjuk, hogy élményekben, tanulságokban és eredményekben gazdag projektet valósítsanak meg.