You are here

URBACT Campus pro česká a slovenská města

Edited on

09 August 2019
Read time: 4 minutes

Ve dnech 24. – 25. dubna se v ostravských Dolních Vítkovicích konal URBACT Campus pro česká a slovenská města. Tato unikátní akce byla určena městům zapojeným do Sítí přenosu OP URBACT (URBACT Transfer Networks). 

V České republice jsou do Sítí přenosu zapojena 4 města: Pardubice, Brno, Ostrava a Zlín. Slovensko má v Sítích přenosu jediného zástupce – Prešov. Z každého města se URBACT Campusu účastnili 1 až 3 zástupci ULG (URBACT Local Group), kteří se v průběhu těchto dvou dnů naučili využívat Metodu URBACT a mnoho dalších věcí, které uplatní při práci nejen v rámci sítí Operačního programu URBACT. Celými dvěma dny nás provázeli vyškolení experti Eddy Adams a Matthew Baqueriza-Jackson.

 

Představení účastníků

Na úvod prvního dne účastníci představili své projekty v rámci Sítí přenosu OP URBACT, do kterých jsou jako partneři zapojeni. Nejdříve svůj projekt prezentovaly zástupkyně z Pardubic, které jsou zapojeny do sítě Tech Revolution. Tato síť čerpá inspiraci od vedoucího města Barnsley (Velká Británie), jehož dobrá praxe spočívá ve vytváření většího množství kvalitnějších pracovních míst skrze inspirační platformu a podporu podnikání. 

Dalším městem, které prezentovalo svou síť, byl Zlín. Ten se snaží prostřednictvím sítě přenosu Welcoming International Talent převzít dobrou praxi nizozemského města Groningen. Toto vedoucí město si je vědomo jednoho z aktuálních problémů středně velkých měst: Vyšší vzdělání a znalostní ekonomika zapříčinily vznik celosvětové soutěže o talenty. Zatímco hlavní evropská města přitahují jak studenty, tak znalostní pracovníky díky jejich velikosti a zázemí, středně velká města potřebují strategii, jak přilákat talenty a udržet je ekonomicky aktivní. 

Síť ONSTAGE představil zástupce Brna. V této sítí přebírají partnerská města dobrou praxi vedoucího města L'hospitalet de Llobregat, v němž funguje nový model hudební školy, která využívá hudbu jako nástroj pro začlenění a sociální změnu. Má inovativní metodiku založenou na zapojení občanské společnosti. Na rozdíl od tradičních hudebních škol tento projekt poskytuje rovné příležitosti všem obyvatelům města L'Hospitalet, čímž řeší místní problémy, jako je vyloučení, nezaměstnanost mládeže a nedokončení školní docházky.

Svou Síť přenosu Com.Unity.Lab prezentovala také Ostrava. Zde je vedoucím městem portugalská metropole Lisabon. Lisabonská strategie místního rozvoje pro oblasti prioritních intervencí poskytuje celou řadu integrovaných nástrojů. Dobrá praxe je zde založena na procesu správní spolupráce, který usnadňuje participativní perspektivu bottom-up a zajišťuje horizontální a místní přístup založený na spolupráci. Zmírňuje sociální, ekonomické, environmentální a městské vyloučení, což vede k efektivnímu a pragmatickému panelu nástrojů, který posiluje sociální a územní soudržnost.

Jako poslední představovaly svou síť zástupkyně ze slovenského Prešova. Ten je zapojen do sítě Civic eState, jejímž vedoucím městem je italské historické město Neapol. Dobrá praxe města Neapol "Ztráty a nálezy" má za cíl zajištění kolektivního užívání a zároveň také kolektivního řízení městských zařízení koncipovaných jako společného městského aktiva. Tento přístup veřejného a komunitního řízení zajistí spravedlivý a otevřený přístup, participativní rozhodování, udržitelnost a zachování ve prospěch budoucích generací.

Aplikace metody URBACT

Dopolední program prvního dne byl věnován představení samotné metody URBACT teoretickou i praktickou cestou. Zástupci jednotlivých měst dostali prostor ohodnotit úroveň integrace svého města do Sítí přenosu OP URBACT. Při praktickém cvičení byli mapování všichni stakeholdeři z hlediska jejich důležitosti pro fungování ULG.

Participativní řešení konkrétních problémů

V rámci odpoledního programu prvního dne účastníci vytipovali největší problémy, se kterými se česká a slovenská města potýkají při přenosu dobré praxe. Z celkem osmi příkladů považují účastníci URBACT Campu za nejproblematičtější Managing and Motivation of ULG Group, Lack of interest of city decision-makers a Legal and Operation differences between good practices and transmission process. Možné příčiny a řešení těchto problémů potom participativní metodu ve skupinách diskutovali během World Café session. 

První den byl zakončen společnou prohlídkou celé Dolní oblasti Vítkovic, při níž jsme mimo jiné navštívili fajnou dílnu či Bolt Tower.

První den našeho URBACT Campu přibližuje také video:

Získavanie a zdieľanie nadobudnutých skúseností

Predpoludním druhého dňa podujatia URBACT Campus nám experti z Anglicka objasnili spôsoby a metódy, pomocou ktorých, dokážu osoby podieľajúce sa na projektových aktivitách efektívne získavať a zdieľať nadobudnuté informácie z nadnárodných stretnutí nielen medzi sebou v rámci samosprávy ale aj medzi jednotlivými sieťami pre transfer príkladov dobrej praxe alebo potenciálnymi žiadateľmi. 

Jedným z osvedčených nástrojov sú "Transfer Diaries", tzv. prenosové denníky, ktoré zachytávajú kľúčové okamihy nadnárodných projektových stretnutí. Tieto denníky je možné nájsť na stránkach jednotlivých sietí pre transfer, ktoré sú zriadené pod hlavnou stránkou URBACTu.

Vox-pop ako účinný marketingový nástroj

Vox-pop je krátky videozáznam vytvorený pomocou smartfónu zachytávajúci konverzácie ľudí vo verejných priestoroch. Pre jeho jednoduchosť predstavuje nenáročný marketingový nástroj z hľadiska hardware ako aj software. V tomto prípade je optimálny na propagáciu projektových aktivít. Pracovníci pre URBACT – Slovenské kontaktné miesto objasnili účastníkom podujatia základné atribúty úspešného vox-popu. Následne boli vyzvaný k vytvoreniu si vlastných. 

Facilitácia a efektívna spolupráca podporných skupín

Zástupcovia z miest zapojených do URBACT sietí pre transfer príkladu dobrej praxe si vyžiadali od expertov rady a tipy na prácu s URBACT miestnou podpornou skupinou. Dôležité je vybrať si správnych ľudí na spoluprácu ako aj dokázať viesť rozhovor správnym spôsobom aj za predpokladu rôznych projektových prekážok, výziev a rôznych skúseností. Súčasťou pravidelných stretnutí je aktívna komunikácia medzi členmi skupiny, ktorá by mala prebiehať aj medzi stretnutiami. Táto téma predstavovala poslednú tému druhého dňa podujatia. 

Video zo druhého dňa:

V neposlednom rade...

Cieľom spoločného podujatia českého a slovenského národného kontaktného miesta s názvom URBACT Campus bolo priblížiť mestám metódu URBACT a poskytnúť zainteresovaným subjektom priestor na komunikáciu o bariérach implementácie projektov za účasti dvoch expertov z Anglicka. Tieto dva produktívne dni poskytli účastníkom z miest užitočné vedomosti a skúsenosti a pevne veríme, že sa čoskoro zopakuje! 

Za české i slovenské Národní kontaktní místo OP URBACT bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat všem účastníkům za velmi přátelskou a tvůrčí atmosféru, kterou během URBACT Campu vytvořili.