You are here

URBACT in het kort

Edited on

28 May 2020
Read time: 2 minutes

In de aanloop naar de eerstvolgende call voor Action Planning Networks (7-1-2019), is het belangrijk dat steden die nog niet in aanraking zijn geweest met URBACT in één oogopslag kunnen zien hoe URBACT werkt. Hiervoor hebben we een beknopte tekst geschreven die antwoorden biedt voor de meest voor de hand liggende vragen over URBACT.

URBACT leaflets

URBACT in het kort

Al 15 jaar lang is URBACT het Europese territoriale coöperatieprogramma. URBACT bevordert duurzame geïntegreerde stedelijke ontwikkeling in steden in heel Europa en is een succesvol instrument van het Europese cohesie beleid.

Europese steden kampen met gemeenschappelijke stedelijke beleidsuitdagingen maar de manieren hoe steden die uitdagingen te lijf gaan zijn divers. Juist hiervan maakt URBACT gebruik om voor steden economisch, sociaal en duurzaam stedelijk beleid te verbeteren. Dit gebeurt door te netwerken, van elkaars ervaringen te leren, lessen te trekken en goede werkwijzen te identificeren. Daarom is het de missie van URBACT om steden in staat te stellen samen te werken en  integrale oplossingen te creëren. URBACT doet dit voornamelijk door het ondersteunen van transnationale netwerken.

URBACT in de praktijk

De URBACT methode

De methode is actiegericht en mikt op een integrale aanpak via transnationale uitwisseling en een participatieve methode die ook de lokale stakeholders betrekt.

URBACT publiceert competitieve calls om proposals in te dienen voor het opzetten of deelnemen aan deze netwerken. Richtlijnen voor het opstellen van deze proposals worden gepubliceerd door URBACT en het Nationale URBACT Punt (NUP) kan u ook van voorbeelden voorzien. URBACT selecteert vervolgens welke proposals door gaan naar de volgende fase. Er zijn drie soorten URBACT-Networks:


Action Planning Network

Ondersteunt steden bij het ontwikkelen van integrale strategieën of actieplannen om specifieke beleidsuitdagingen aan te gaan.

 Implementation Network

Ondersteunt steden bij de implementatie van integrale strategieën of actieplannen om implementatieproblemen op te lossen.

Transfer Network

Ondersteunt steden bij het overdragen, aanpassen, en het hergebruiken van een ‘URBACT Good Practice’ die elders al succes heeft geboekt.

Transnationale netwerken

De URBACT netwerken helpen Europese steden met het vinden, implementeren en delen van duurzame oplossingen voor de actuele economische, sociale en duurzaamheidsvraagstukken. In deze netwerken werken ongeveer vijf tot twaalf steden gedurende tweeëneenhalf jaar samen, met ondersteuning van methodische en thematische expertise en volgens de bewezen URBACT methode, aan een gemeenschappelijke opgave. De voertaal binnen deze netwerken is Engels.

De ondersteuning van URBACT

URBACT financiert 70-85% van de netwerkactiviteiten, met een budget tussen de 600.000 en 700.000 euro. Daarnaast levert URBACT een specifiek budget van 127.000 euro om de beste thematische en methodische expertise aan te trekken. Het URBACT secretariaat en het NUP ondersteunen steden om het maximale uit de transnationale lessen te halen en helpen bij de disseminatie van de resultaten. URBACT organiseert ook evenementen, trainingen en publiceert artikelen en tools om de vaardigheden en capaciteiten van medewerkers binnen de gemeenten en van lokale stakeholders te versterken. 

De investering van steden

Vanzelfsprekend staat deelname aan een URBACT netwerk gelijk aan serieuze toewijding gedurende tweeëneenhalf jaar om een waardevolle bijdrage te leveren aan het netwerk. De mate van die toewijding verschilt per netwerk. Er zijn netwerken die besluiten door te gaan, ook na de periode van tweeëneenhalf jaar. De minimale toewijding vereist:

 • Bekostiging restant netwerkactiviteiten (15 – 30%).
 • Beschikbaar stellen van mankracht en tijd voor alle activiteiten en werkzaamheden binnen het netwerk.

Hoe betaalt deelname aan URBACT zich uit?

 • Financiële ondersteuning en directe resultaten voor het stedelijke beleidsvraagstuk wat speelt binnen uw gemeente.
 • Deelname aan een URBACT netwerk vergroot de kans op toewijzing van andere Europese fondsen.
 • Dankzij betrokkenheid bij URBACT verwerft u toegang tot een Europees netwerk van collega’s die gemeenschappelijke stedelijke problematiek oplossen.
 • Deelname aan een URBACT netwerk laat zien dat uw stad een probleem de erkenning geeft die het misschien nog niet voldoende krijgt. Hiermee toont de stad aan dat het serieus wordt opgepakt. Dit leidt doorgaans tot verhoogde betrokkenheid van de lokale stakeholders en bevolking.
 • Deelname aan een URBACT netwerk zet uw stad Europees op de kaart. Het laat zien dat uw stad verder kijkt en reikt dan uitsluitend binnen de figuurlijke stadsmuren.
 • De resultaten van een stedennetwerk en de opgebouwde praktische vaardigheden en kennis komen ten goede van uw stad (ook voor andere projecten) en dragen bij aan de opbouw van Europese kennis die Europees beleid beïnvloedt.

Deze steden gingen u voor:

 • Almelo
 • Amersfoort
 • Amsterdam
 • Apeldoorn
 • Arnhem
 • Delft
 • Den Haag
 • Eindhoven
 • Heerlen
 • Hengelo
 • Hoogeveen
 • Groningen
 • Maastricht
 • Rotterdam
 • Schiedam
 • Utrecht

Banner URBACT action planning networks

Neem nu contact op voor meer informatie

Suzanne Bleijenberg – suzanne.bleijenberg@platform31.nl

Seda Dural - seda.dural@platform31.nl

of kijk op www.urbact.eu