You are here

URBACT i Sverige

Europeiska regionala utvecklingsfonden URBACT III är ett program för utbyte och lärande inom integrerad hållbar stadsutveckling i Europa. Tillväxtverket är nationell kontaktpunkt för URBACT i Sverige vilket innebär att vi sprider information och nyheter om programmet, men också rapporterar om vad som sker inom hållbar stadsutveckling i Sverige. På den här sidan får du information om URBACT på svenska.

Nationell kontaktpunkt för URBACT

Niels arbetar som handläggare på den nationella myndigheten Tillväxtverket, och är baserad i Malmö.
Niels
Boye
Sara är uppdragsansvarig för hållbar stadsutveckling på den nationella myndigheten Tillväxtverket och är baserad i Malmö.
Sara
Palo

Departement med ansvar för URBACT

Näringsdepartementet
Isabella
Palomba Rydén

Relaterade nätverk

My Generation at Work

Promoting employability of young people in a changing labour market, with special focus on enterprising skills and attitudes.

Urban Green Labs

Promoting citizens engagement in upgrading urban green spaces

JESSICA 4 Cities

Urban Development Funds (UDFs) foreseen in the JESSICA initiative for integrated plans for sustainable urban development
Svenska lärdomar från URBACT-programmet
Läs om intressanta lärdomar och erfarenheter från 7 svenska komuner som har varit med i URBACT-programmet.
Tre svenska städer deltar i europeiskt nätverk för hållbar stadsutveckling
Inom EU-programmet URBACT arbetar europeiska städer tillsammans över nationsgränser för att dela erfarenheter och utveckla en hållbar och integrerad stadsutveckling. I juni antogs 23 nya nätverk till Action Planning network 2019+ där tre av de sammanlagt 203 partnerstäderna är svenska kommuner. Urbact i Sverige har frågat om kommunernas förväntningar på det kommande arbetet och först ute är Umeå kommun som ska vara lead-partner för nätverket Gendered Landscapes som är ett av de 23 nya nätverken. I kommande artiklar kan du läsa om hur Ånge kommun tillsammans med andra europeiska områden ska arbeta fram metoder för att ta tillvara på möjligheterna med Internet of Things (IoT) och i Göteborg ser kommunen fram emot samarbetet med andra europeiska städer kring frågan om social hållbarhet och hemlöshet.
Nya digitala möjligheter i Ånge
Läs intervjun med Ånge kommun som tillsammans med andra europeiska kommuner, med liknande förutsättningar, ska arbeta fram metoder för att ta tillvara på möjligheterna med Internet of Things (IoT).

Nya digitala möjligheter i Ånge

I juni 2019 antogs 23 nya URBACT Action Planning nätverk 2019+ och svenska kommuner deltar i tre av dessa nya nätverk. Denna artikelserie samlar de...

News

This call is now closed

23 Action Planning nätverk har godkänts

23 nätverk som samlar 26 länder och 203 partners godkändes av URBACT programmets Övervakningskommitté den 25 juni 2019.

Evenemang

Events
M T W T F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31