You are here

URBACT Infoday - Call for Action Planning Networks 2019 - 29/01/2019 Brussel

Edited on

21 December 2018

Op 29 januari 2019 organiseert het URBACT Contact Point België een infosessie (9.00-12.30) in Brussel (WBI, Saincteletteplaats, 2, 1080 Brussel) over de nieuwe oproep URBACT Action Planning Networks.

Deze informatiesessie zal u informeren over het URBACT-programma en de rol van het nationale contactpunt, u zult de details van de nieuwe oproepnetwerken van Action Planning Networks ontdekken en zult uitwisselen met andere Belgische steden.

!! Inschrijving is nu online mogelijk!!

Tot binnenkort!

Programma hier beschikbaar

PDF iconurbact_apn_call_infoday_invitation.pdf
Format: 
Type: 
Author: 
Zoé Lejeune

 

 PROGRAMME/PROGRAMMA - 29/01/2019

 

--

9.00-9.30 Accueil/Onthaal

--

 

Session 1 - Deel 1 / 9.30-10.45

 

9.30-9.40

Présentation d’URBACT et du point de contact

Presentatie van URBACT en het contactpunt

 

9.40-10.40

Présentation de l’Action Planning Networks Call for Proposals 2019 + Q&A

Presentatie van de Action Planning Networks Call for Proposals 2019 + Q&A

 

--

10.45-11.00 Pause café/ Koffiepauze

--

 

Session 2 – Deel 2 / 11.00-12.30

 

11.00-12.00

 

Workshop: rondetafelgesprekken tussen steden en belanghebbenden (20 min per tafel)

Drie groepen en thema's:
 

  1. Budget en financiën
  2. URBACT Local Group en participatieve aanpak
  3. Human resources, transnationale uitwisselingen en netwerken

 

Workshop : tables rondes d’échanges entre villes et parties prenantes (20 min par table)

Trois groupes et thématiques :

  1. Budget et finances
  2. URBACT Local Group et approche participative
  3. Ressources humaines, échanges transnationaux et networking

 

12.00-12.30

Conclusions et questions finales

Conclusies en laatste vragen