You are here

URBACT IV – jak pokračují přípravy na další programové období?

Edited on

02 March 2020
Read time: 1 minute

Přípravy pokračování programu URBACT pro roky 2021–2027 jsou v plném proudu a proto potřebujeme vaši pomoc!


Přípravné práce na návrhu programu URBACT IV již byly zahájeny a jejich prvním krokem je dotazník, který analyzuje potřeby měst. Cílem je získat maximum informací o tom, co evropská města v současné době nejvíce zajímá a jakými tématy by se chtěla v budoucnu zabývat. Dotazník je určen všem představitelům měst na lokální, regionální i národní úrovni, řídícím orgánům, urbanistům a dalším expertům bez ohledu na to, zda v minulosti byli či nebyli do programu zapojeni.

 

DOTAZNÍK JE K DISPOZICI NA TOMTO ODKAZE AŽ DO 19. BŘEZNA 2020. Jeho vyplnění vám nezabere více než 10 minut. Využijte tuto příležitost ovlivnit budoucí podobu programu URBACT! I vaše odpovědi mohou pomoci tomu, aby byl program v příštích letech pro města co nejpřínosnější.  

 

V rámci programu Evropské územní spolupráce se URBACT snaží podporovat výměnu zkušeností, zvyšovat schopnosti aktérů a využívat principy udržitelného městského rozvoje. Podporuje také další iniciativy, které jsou stanoveny v nařízeních o Evropském fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a jsou relevantní pro evropská města. Jedná se zejména o Evropskou městskou iniciativu, Městskou agendu pro EU, Zelenou dohodu EU a obnovu Lipské charty.