You are here

URBACT IV, w którym miejscu jesteśmy u progu następnego okresu programowania?

Edited on

03 March 2020
Read time: 1 minute

Następny okres programowania URBACT (2021–2027) zaczyna nabierać kształtów i dlatego potrzebujemy waszej pomocy!

Rozpoczęliśmy prace przygotowawcze do czwartej edycji Programu Współpracy URBACT. W pierwszym kroku przygotowaliśmy ankietę Analiza potrzeb miast, której celem jest zebranie informacji o zainteresowaniach miast i wiedzy o głośnych tematach miejskich w Europie. Praktycy miejscy, urzędnicy administracji, organizacje reprezentujące miasta, instytucje krajowe, instytucje zarządzające funduszami UE… wszystkich zapraszamy do wypełnienia ankiety, niezależnie od ich wcześniejszego zaangażowania w działania URBACT.

Jako program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, URBACT dąży do wspierania efektywności Polityki Spójności, poprzez promowanie wymiany doświadczeń, zwiększanie umiejętności oraz identyfikowanie, przenoszenie do miast i wykorzystanie zrównoważonych i zintegrowanych praktyk miejskich. Program wspiera jednocześnie działania i wnosi wkład do kolejnych inicjatyw przewidzianych w rozporządzeniach w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i innych obszarów mających znaczenie dla europejskiego kontekstu miejskiego. W szczególności są to Europejska Inicjatywa Miejska, Agenda Miejska UE, Europejski Zielony Ład i rewizja Karty Lipskiej.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO ANKIETY ANALIZA POTRZEB MIAST, NAJPÓŹNIEJ DO 19 MARCA

Przygotowaliśmy też tłumaczenie pomocnicze do ankiety, w tym miejscu. Prosimy wypełniać wyłącznie oryginalną, angielskojęzyczną wersje dostępną tutaj!

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.