You are here

URBACT kerää kokemuksia uutta ohjelmakautta varten

Edited on

25 March 2021
Read time: 1 minute

URBACT -ohjelma valmistautuu uuteen ohjelmakauteen. Osana valmistelua URBACTin sihteeristö pyytää hankkeisiin osallistuneilta ja URBACT-ohjelmasta kiinnostuneilta tahoilta palautetta ja neuvoja toiminnan kehittämistä varten.

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Kysymykset ovat monivalintatyyppisiä ja ne koskevat mm. URBACT-ohjelman tiedotuksen tasoa ja kehittämistä. Kysymyksiin vastaamiseen kuluu aikaa noin viisi minuuttia. Halutessasi voit esittää täydennyksiä, kommentteja ja kehittämisehdotuksia niille varatuissa avoimien vastausten kohdissa.

Vastaa kyselyyn viimeistään keskiviikkona 31.3.2021.