You are here

URBACT: lehetőség a tanulásra és változásra

Edited on

09 January 2019
Read time: 5 minutes

2002 óta mintegy 1000 európai város került kapcsolatba az URBACT programmal és tapasztalta meg a nemzetközi kooperációban, a jó gyakorlatok és tapasztalatok átadásában, a helyi szereplőkkel való együttműködésben rejlő lehetőségeket. Az URBACT egy új akciótervezési felhívással folytatja az európai városi tapasztalatcsere támogatását 2019-ben is.

Az „URBACT-módszer”

Az EU és az ENSZ jelentései évek óta felhívják a figyelmet a városok krónikus problémáira, nehézségeire, kilátásaira. Az olyan városi kihívások, mint például a munkanélküliség, a népességcsökkenés, a csökkenő állami beruházások, a bevándorlók beáramlása vagy a társadalom digitalizálása Európa-szerte arra kényszeríti a városokat, hogy újítsák meg működésmódjukat.

A jóllét és a prosperitás elérésének új módja a város korábban magától értetődő irányítási modelljének újragondolása, az elmozdulás a „parancsolunk és ellenőrzünk” szereptől a „támogató, moderáló” szerep felé. Ehhez kölcsönös bizalomra van szükség a helyi választott képviselők, az önkormányzati alkalmazottak és a polgárok között, valamint a helyi érdekeltek felhatalmazására a helyi politikák közös tervezésében és végrehajtásában. És pontosan ezen a ponton jön be az URBACT.

Az URBACT az integrált városfejlesztést képviseli a horizontális és vertikális politikai integráció elvei mentén. Ezek az elvek a városfejlesztés ezredforduló óta kialakult integrált megközelítéséből származnak, olyan fontos mérföldkövekkel, mint például a 2007-es Lipcsei Charta, valamint az Amszterdami Paktum és az Új Városi Menetrend, amelyet 2016-ban írtak alá.

A városi döntéshozatal horizontális integrációja megköveteli, hogy a különböző önkormányzati ügyosztályok, intézmények és közszolgáltatók szorosan együttműködjenek. Így például egy olyan projekt tervezése és megvalósítása során, amelynek célja egy bizonyos tevékenységre alkalmas tér létrehozása, fel kell ölelni a tervezés (telephelyválasztás), a szociális (képzési, foglalkoztatási intézkedések) és a gazdasági (üzleti támogatás) szempontokat egyaránt. A vertikális integráció gyakorlatában pedig a politikák és intézkedések együttes előállítása történik az érintett helyi szereplőkkel (lakosok, civilek, állami és magánszektorbeli partnerek), valamint az illetékes felsőbb – regionális és/vagy nemzeti – szintű hatóságokkal.

Segítendő, hogy ezek az elveknek beágyazódjanak az európai városok közigazgatásaiba, az URBACT számos folyamatot és eszközt fejlesztett ki, melyeket összességükben „URBACT módszerként” szoktunk emlegetni. Ezek alkalmazásával egy olyan közeg teremthető meg, amely a tanulásnak, az innovációnak kedvez a rutin helyett.

A módszer fő építőelemei a következő:

 • Az európai városok közötti hálózatépítés a jó gyakorlatok átadására és a legjobb megoldások kifejlesztésére.
  Jelenleg az URBACT programban háromféle hálózat működik:
  1.) Akciótervezési hálózat azoknak a városoknak, amelyek szeretnének egy adott kihívással kapcsolatban közösen gondolkodni hasonló helyzetű városokkal, majd ez alapján elkészíteni saját akciótervüket;
  2.) Jó gyakorlat transzfer hálózatok (vagy röviden: transzfer hálóztatok) azon városok számára, amelyek egy már létező konkrét jó gyakorlat átvételére, saját kontextusba helyezésére vállalkoznak; valamint
  3.) Megvalósító hálózatok olyan városoknak, amelyek egy meglévő integrált stratégia vagy akcióterv megvalósításán dolgoznak, de az ennek során fellépő dilemmák, nehézségek leküzdésében más városok és szakértők tapasztalatait is fel szeretnék használni.
  A hálózatok tanulmányi látogatások, nemzetközi workshopok és szakértői támogatás révén segítik az önkormányzati dolgozókat és a helyi érdekelteket a tanulásban, tervezésben. A hálózat egy vezető partner városból és legfeljebb 11 projektpartner városból áll, amelyeket URBACT szakértők támogatnak (lásd alább).
   
 • A városfejlesztés részvételi megközelítése. Az URBACT hálózatokban részt vevő városi szervek létrehozzák az URBACT helyi csoportokat, amelyek a társadalmi, gazdasági, környezeti ágazatok (közalkalmazottak, nem kormányzati szervezetek, kkv-k, egyetemek, polgárok és egyéb érdekeltek) képviselőiből állnak. Céljuk, hogy megoldásokat találjanak a szükségletekre és a helyi kihívásokra a projekt választott tematikájának keretében. Az önkormányzati munkatársakon kívül ezek az érdekeltek is részesülnek a fentiekben ismertetett hálózati tevékenységekből.
   
 • Integrált cselekvési tervek készítése és végrehajtása a hálózatépítés és a helyi érdekeltek bevonása mellett. Ez egy olyan közös tanulási és tervezési folyamat, amelynek alapja a bevált gyakorlatok és ötletek cseréje és alkalmazhatóságának megvizsgálása az uniós partnervárosok között és az URBACT helyi csoportok ülésein. 
   
 • Az URBACT hálózatokban részt vevő városok szakértői támogat kapnak, 100%-ban az URBACT program által finanszírozva. A hálózatok által választott, de előzetesen a program által akkreditált szakértők a módszertan és a tematikus ismeretek tekintetében támogatják a városokat.
   
 • A program fontos eleme a városi szakemberek kapacitásépítése és képzése az integrált városfejlesztési gyakorlatok és stratégiák részvételen alapuló tervezésének, átadásának és végrehajtásának területén. Az URBACT Nyári Egyetemek több száz URBACT-várost (városi szakembert) hoznak össze, hogy fejlesszék készségeiket az integrált cselekvési tervek kidolgozásában a helyi érdekeltekkel. Ezeknek a rendezvényeknek a kiegészítéseként a program nemzeti tematikájú képzéseket, webináriumokat és útmutatókat biztosít.
   
 • Egy „eredménykeret” alkalmazása a várt eredmények és hatások helyi szinten történő meghatározására, beleértve a mérföldkövek, az eredmények és a kimeneti mutatók meghatározását és az előrehaladás figyelemmel kísérését.
   
 • A program során képződő ismeretek és gyakorlatok „tőkésítése” (gyűjtése, feldolgozása) és kommunikációja az URBACT és a nem URBACT városok javára. Az URBACT számos eszközt hozott létre ennek eléréséhez. Az URBACT honlapja, a közösségi média, a cikkek, a kiadványok, a műhelyek, a szakpolitikai laborok, az URBACT városfesztiválok mind ide sorolhatók, akár a tagországokban nemzeti nyelven kommunikáló nemzeti URBACT tájékoztatási pontok működése. De ehhez kapcsolódik az EU városi menetrend partnerségeivel való kapcsolattartás, az itt képződő ismeretek megosztása, illetve más városfejlesztéssel foglalkozó szervezetek (CEMR, EUROCITIES, UN-HABITAT stb.) bekapcsolása.
   
 • Az URBACT Titkárság, a nemzeti URBACT tájékoztatási pontok és a programszakértők által biztosított szakértői támogatás. A Nemzeti Tájékoztatási Pont (Magyarországon a Lechner Tudásközpont látja el ezt a feladatot) tájékoztatókat, rendezvényeket szervez, honlappal, hírlevéllel segíti az információáramlást. A program akkreditált hazai és eu-s szakértői pedig testreszabott segítséget adnak közvetlenül a projektekben résztvevő városok számára.

2014-től 2018-ig az URBACT 20 akciótervezési hálózatot finanszírozott, összesen 205 európai város részvételével. Az URBACT módszernek köszönhetően ezek a városok felhatalmazzák a helyi érdekelteket az integrált cselekvési tervek közös előállítására. 

Mit kaphatunk az URBACT-től?

Bármely város, függetlenül a nagyságától, számos módon profitálhat azonnal a programból.

Először is, az URBACT weboldal értékes tudás- és tapasztalattár kis- vagy nagyvárosok számára is inspiráló jó gyakorlatokkal, cikkekkel, esettanulmányokkal, integrált cselekvési tervekkel. Ezzel párhuzamosan digitális és nyomtatott URBACT-kiadványok is elérhetők a nemzeti URBACT pontokon keresztül. Ilyen például a Cities in Action - Stories of Change kiadvány.

Másodszor, az URBACT rendszeresen tart olyan rendezvényeket, amelyek minden uniós város számára nyitva állnak arra, hogy megosszák ismereteiket, gyakorlataikat és a know-how-t. Ezek közé tartoznak az URBACT városfesztiválok, a szakpolitikai laborok, a régiók és városok európai hetén tartott workshopok és más nagy konferenciák. Ezen események kiegészítéseként a 27 EU-országban működő nemzeti URBACT pontok szabadon látogatható nemzeti eseményeket szerveznek (a legutóbbi, decemberi hazai találkozó témája például a városmarketing, a city branding volt).

Harmadjára, minden város pályázhat a program felhívásaira, és részesülhet az európai várospartnerekkel folytatott tanulási folyamatban, cserelátogatásokban. A korábban az URBACT akciótervezési hálózataiban résztvevő városok tapasztalatait ismerteti a már említett Cities in Action - Stories of Change című kiadvány.

***

Az EU új Kohéziós Politikája és a tervezett új városfejlesztési eszközök építeni fognak az URBACT-módszerre, a program eredményeire. Addig is az URBACT program folytatja munkáját és segít abban, hogy városaink még élhetőbbé váljanak.

Azok a városok, amelyek az URBACT programban integrált cselekvési terveket kívánnak kidolgozni a helyi kihívások kezelésére, pályázhatnak a 2019. január 7-én megnyíló Akciótervezési felhívás keretében.


A felhívással kapcsolatos információk itt találhatók: http://urbact.eu/urbact-last-call-action-planning-networks-now-open

 

Írta: Jenny Koutsomarkou (URBACT Titkárság)